Lietuvos architektų sąjunga

Viešbučio Žygimantų g. 3, Vilniuje, konkursui pateikti 9 darbai

Konkurso teritorija Žygimantų g. 3 (fotografas Saulius Žiūra)

Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo, Žygimantų g. 3, Vilniuje, atviram architektūriniam projekto konkursui pateikti 9 darbai.

Atvirą architektūrinį projekto konkursą vykdo Lietuvos architektų sąjunga ir konkurso skelbėjas UAB „VASTINT LITHUANIA“.

Teritorija: Konkurso teritorija (sklypas) yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje, Senamiestyje. Sklypas iš dviejų pusių apribotas gatvėmis – intensyvaus eismo Žygimantų gatve ir ramia kvartalo vidaus Radvilu gatve. Kitos dvi sklypo kraštinės ribojasi su kaimyninių sklypų esamu užstatymu. Konkurso teritorijos šiaurės rytų kraštinė atsiveria į Neries upę. Žemės sklypo plotas, kuriame yra konkurso teritorija – 0,6011 ha.

Konkurso tikslai:

  1. išrinkti geriausiai urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo projekto, Žygimantų g. 3, Vilniuje, projekto architektūrinę idėją;
  2. po architektūrinės idėjos išrinkimo su konkurso laimėtoju derybų būdu įsigyti projektinių pasiūlymų, techninio projekto, BIM modelio, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo (t. y. tarpininkavimo statytojui gaunant statybą leidžiančius dokumentus (arba analogiškus pagal teisės aktų reikalavimus reikalingus dokumentus)), darbo projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Konkurso uždaviniai:

  1. išnagrinėti konkurso teritorijos (sklypo) sutvarkymo galimybes, sukurti geriausią urbanistinį-architektūrinį sprendimą, tinkantį konkurso teritorijai (sklypui) ir atitinkantį konkurso teritorijai (sklypui) galiojančius reglamentus, planuojamą programą bei kokybiškos architektūros principus;
  2. pasiūlyti pastato ir greta jo esančio parko komplekso sprendinius, juos derinti prie esamos gamtinės ir urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema, užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais – Vilniaus senamiesčiu (kultūros vertybių registro kodas 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologine vietove (kultūros vertybių registro kodas 25504), Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmais (kultūros vertybių registro kodas 1087), Boguslavo Radvilos rūmų liekanomis (kultūros vertybių registro kodas 43764), išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus, sukurti ekonomiškai, kultūriškai, estetiškai patrauklią aplinką;
  3. pasiūlyti pastato ir greta jo esančio parko komplekso sprendinius, sukuriant pastatui ir greta jo esančiam parkui būdingus ir būtinus funkcinius ryšius, atitinkančius planuojamą programą bei atliepiant visuomenės, miesto ir konkurso skelbėjo lūkesčius;
  4. respektuoti esamas nekilnojamasias kultūros vertybes, numatant jų viešą eksponavimą;
  5. sukurti parką kaip bendramiestinę erdvę.

Užsakovo ketinimai: Konkurso skelbėjo tikslas yra sudaryti projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su konkurso laimėtoju. Konkurso skelbėjas numato tęsti paslaugų pirkimą dėl Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo projekto, Žygimantų g. 3, Vilniuje, projektinių pasiūlymų, techninio projekto, BIM modelio, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo (t. y. tarpininkavimo statytojui gaunant statybą leidžiančius dokumentus (arba analogiškus pagal teisės aktų reikalavimus reikalingus dokumentus)), darbo projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų derybų būdu.


Konkursui pateiktus sprendinius vertins Vertinimo komisija, kurią sudaro skelbėjo deleguoti atstovai – Mindaugas Pakalnis – komisijos pirmininkas, Kęstutis Vedeckis (UAB „Vastint Lithuania“ generalinis direktorius), Mark Berke (Vastint Group vyriausiasis architektas) ir LAS deleguoti architektai Irena Kliobavičiūtė, Giedrė Filipavičienė, Edgaras Neniškis, Povilas Čepaitis.  Atsarginiai komisijos nariai, kurie pakeistų vertinimo komisijos posėdyje nedalyvaujantį narį – Kotryna Šakūnė ir Aurimas Sasnauskas.
Projektus recenzuos – architektai Darius Linartas ir Diana Sabaliauskienė.                                            Pakviestas ekspertas – Augis Gučas.
Konkurso koordinatorius – Andrius Bakšys.

Konkurso Vertinimo komisijos uždaras posėdis numatytas: 2022 10 25
Konkurso rezultatų ir nugalėtojo paskelbimas numatytas: 2022 10 31

Prizinis fondas: Konkurso I-ą, II-ą ir III-ą vietas užėmusiems dalyviams skiriamos premijos: I-os vietos laimėtojui 9 000 Eur, II-os – 6 500 Eur, III-ios – 4 500 Eur.

Konkursui pateikti darbai nuo 2022 10 06 d. eksponuojami Lietuvos architektų sąjungoje Kalvarijų g. 1, Vilniuje, atviroje antro aukšto erdvėje, galimybė susipažinti – darbo dienomis, darbo valandomis: 09-17 val. Ekspozicija veiks iki 2022 10 31 d.

Visuomenė gali teikti savo komentarus apie tinklapyje ir Architektų sąjungoje išeksponuotus projektus konkurso koordinatoriui elektroninio pašto adresu andrius.baksys@gmail.com  iki 2022 10 21 d.

 

Konkurso darbai:

1. Darbas 112211

Aiškinamasis raštas: ZYG3 112211 aiškinamasis raštas

Planšetai:

Maketas:

2. Darbas AUSRA

Aiškinamasis raštas: ZYG3 AUSRA aiškinamasis raštas

Planšetai:

 

Maketas:

3. Darbas NERIES SKVERAS

Aiškinamasis raštas: ZYG3 NERIES SKVERAS aiškinamasis raštas

Planšetai:

Maketas:

4. Darbas 3MITAS

Aiškinamasis raštas: ZYG3 3MITAS aiškinamasis raštas

Planšetai:

Maketas:

5. Darbas 4GARDEN

Aiškinamasis raštas: ZYG3 4GARDEN aiskinamasis rastas

Planšetai:

Maketas:

6. Darbas 145215

Aiškinamasis raštas: ZYG3 145215 aiškinamasis raštas

Planšetai:

Maketas:

7. Darbas eE1123

Aiškinamasis raštas: ZYG3 eE1123 aiškinamasis raštas

Planšetai:

Maketas:

8. Darbas GALERY

Aiškinamasis raštas: ZYG3 GALERY aiškinamasis raštas

Planšetai:

Maketas:

9. Darbas

Aiškinamasis raštas: ZYG3 VP0101 aiškinamasis raštas

Planšetai:

Maketas:

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal