Lietuvos architektų sąjunga
Etikos komisija

Etikos komisija

Socialinių ir profesinių grupių veiklą ir sąveiką reguliuoja įstatymai, priimti visuomenėje, sudarytoje iš lygių prieš įstatymą individų. Kai kurios socialinės ir profesinės grupės be to laikosi papildomų elgesio principų. Architektai, sudarantys profesinę grupę, nelygu kokį atlieka darbą, kokias užima pareigas, yra LAS nariai ar ne, visuomenės gerovės labui laikosi profesinės etikos principų. Kiekvienas įgijęs architekto profesiją, turi būti susipažinęs su Lietuvos architektų sąjungos Etikos kodeksu ir jo laikytis. LAS siekia, kad kiekvienas architektas laikytųsi šių principų; jų pažeidimų konkrečius atvejus, reikalui esant, svarstytų LAS Etikos komisija.

LAS Etikos komisijos veiklos nuostatai ir LAS Etikos komisijos darbo reglamentas (PDF).

LAS etikos komisijos sudėtis

  • Neringa Blaževičienė
  • Giedrė Filipavičienė
  • Kęstutis Kisielius
  • Česlovas Mazūras
  • Jūratė Merkevičienė
  • Arūnas Paslaitis
  • Leonidas Ziberkas

LAS Etikos komisijos protokolai, sprendimai ir kitos veiklos naujienos

Artimiausi renginiai

Šiuo metu nėra artimiausių renginiai.

Archyvai

Atgal