Lietuvos architektų sąjunga

S.Pamerneckis, G.Čaikauskas, T.Mazuras, E.Geštautaitė, V.Pliadis, K.Tyla, A.Palšytė. Kazachų dramos teatras Astanoje.

S.Pamerneckis, G.Čaikauskas, T.Mazuras, E.Geštautaitė, V.Pliadis, K.Tyla, A.Palšytė. Kazachų dramos teatras Astanoje.

Architektai / Architects: “JAD” ir „Architektūros linija” (arch. S.Pamerneckis, G.Čaikauskas, T.Mazuras, E.Geštautaitė, V.Pliadis, K.Tyla, A.Palšytė)
Adresas / Address: Astana (Kazachstanas)
Konkurso data / Competition date: 2010 m. kovas
Konkurso prizinė vieta / prize: pirma / Ist

ISTORIJA IR KULTŪROS PAVELDAS

Kazachų nacionalinio teatro ištakos siekia gilią istorinę praeitį. Vaidybos tradicijas suformavo senoviniai liaudies žaidimai, vestuvių apeigos, liaudies juokdarių, pasakotojų pasirodymai. Ypač įdomus „Stepių teatro“ – AITYS fenomenas. Unikalios sąmojaus ir intelekto varžytuvės, kurių metu keli vienas kitam oponuojantys dainiai, poetai ar pasakotojai – improvizatoriai (akynai) konkuravo tarpusavyje demonstruodami savo išradingumą ir fantaziją, ilgainiui tapo neatsiejama nacionalinės kultūros dalimi, nuolatos sulaukdavusia itin didelio žiūrovų susidomėjimo ir palaikymo. Veiksmas vykdavo atvirame ore, stepėse, tarp gyvenamųjų jurtų ir pan., lauko centre patiesus kilimus. Stebėtojų minia apsupdavo aikštelę, jie sekdavo veiksmą sėdėdami ant žemės arba stovėdami šalia, savo reakcija, plojimais bei šūksniais palaikydami vieną ar kitą dalyvį. Natūralios gamtos dekoracijos, saulės šviesa, vėjas – visa tai sudarė išskirtinį scenografijos foną, kūrė nepakartojamą reginio specifiką. 18-19 a. buvo populiarūs KU (KUAKU – vadinamųjų gudruolių) ir šanašarų, kurie taipogi garsėjo improvizaciniais sugebėjimais, teatralizuoti pasirodymai. Gausus ir turtingas tautos folkloras: daug dainų, epinių sakmių, kurias seka sekėjai (žiršiai), eilių. Labai svarbus dvasinės kultūros paveldas – genealoginiai padavimai, epai apie nenugalimą liaudies dvasios jėgą – Didvyriai Koblandy, Kozy Korneš, Bajan Slu, išmintį ir sumanumą – Aldaras Kosė, grožį, pasiaukojimą ir taurumą – Miržana, Kenžeta, Kunkei, Gainižamala, Karašaša, ypatingą žirgų reikšmę žmogaus gyvenime – Telkonūras ir t.t. Įspūdingi, visame pasaulyje garsūs nacionaliniai drabužiai – bešmetas, chalatas (šapan), diržai, bašlykai, kepurės, skrybėlės, moterų palaidinės, suknelės, kelnės, gobtuvai (kimešek) su baltais tiurbanais, įspūdingas įvairių kultūrinių tradicijų architektūros ir materialiosios dailės dirbinių palikimas – visa tai sudaro rimtas prielaidas šiuolaikinių nacionalinio teatro koncepcijos formavimuisi, suteikia daug inspiracijų architektūros išraiškos priemonių paieškai.

SITUACIJA

Objekto statybai skirta reikšminga vieta Astanos miesto centre. Sklypas sudaro neatsiejamą pagrindinės urbanistinės ašies sudėtinę dalį. Pastatas iškils prezidentūros kaimynystėje, kartu su būsimuoju Rusų nacionaliniu dramos teatru sudarydamas simetrišką erdvinę kompoziciją. Šiuo metu teritorijoje yra formuojama landšafto architektūra, tiesiami takai, sodinami želdynai. Būsimasis objektas bus betarpiškai apžvelgiamas erdvėje įvairiais rakursais iš žmogaus akių lygio, judant automobiliais, taipogi matomas ir iš netoliese esančių aukštybinių pastatų. Sklypo landšafto formavimo sprendime aiškiai vyrauja spindulinė kompozicija, kurios centras sutampa su prezidentūros pastato dominante.

PAGRINDINĖ ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Remdamiesi istorinėmis tradicijomis, įvertinę sklypo savybes, siūlome erdvėje vizualiai sklendžiančių plastiškų formų tūrių kompoziciją, kuri savo išraiškinga ir lengvai suvokiama unikaliai forma būtų lygiaverčiai suvokiama iš visų pusių, veiktų aplinką kaip savotiška erdvinė skulptūra, turinti daugelį semantinių prasmių. Iš esmės nekeisdami šiuo metu sklype formuojamojo parko struktūros, akcentuodami originalaus kontūro (in-jan) vandens telkinį ir vertindami būsimuosius pėsčiųjų bei transporto srautus, pastatą talpiname tarp nutiestų takų, pagrindinį įėjimą nukreipdami link pagrindinės gatvių sankryžos, centrine ašine linija bei tūrio kompoziciniu judesiu reaguodami į urbanistikai išreikštas miesto ir prezidentūros rūmų formuojančias ašis.

GENERALINIS PLANAS

 Pagrindinis patekimas į pastatą orientuojamas link šiuo metu esančios gretimų gatvių sankryžos, pagrindine kryptimi pasirenkant pro vandens telkinį link prezidentūros nukreiptą urbanistinę ašį. Skaidrus pirmojo aukšto teatro didžiojo vestibiulio sprendimas, aukščiau  pakeltas AITYS tūris, padeda pastato vizualinius ryšius atvėrti link pagrindinio miesto kompozicinio akcento – prezidentūros pastato. Funkciškai atskirti transporto srautai nuo pėsčiųjų takų, numatyta taksi bei VIP automobilių su keleiviais privažiavimo galimybė betarpiškai prie pagrindinių įėjimo durų. Aptarnaujantis transportas atskiru keliu nukreiptas į požeminį pastato lygį. Sklype esantis vandens telkinys integruotas į pastato kompoziciją, virš jo formuojamas vidinis teatro kiemelis bei talpinamas akcentuotas AITYS teatro salės tūris su atskiru įėjimu. Esantys pėsčiųjų takai neardomi, pastato srautai susiejami su numatytomis judėjimo kryptimis ir aukščiais. Pastato sprendimas, nesudarkydamas šiuo metu sklype formuojamojo parko struktūros, natūraliai pratęsia vystomas landšafto architektūros idėjas, tampa neatsiejama žaliojo parko kompozicijos dalimi. 

PASTATO TŪRIO FORMAVIMAS

Pastato tūrio plastiką bei architektūros išraišką nulėmė šalies istorinės praeities bei architektūros raidos analizė. Turtinga gamtos aplinka, permainingos klimatinės sąlygos, gyvenimo būdo specifika visuomet atsispindėjo pastatų ir statinių išraiškoje, formavo nacionalinius bruožus. Įvairių laikotarpių sakralinės architektūros pavyzdžiai, įtakoti skirtingų kultūrų, tradicinė kazachiška pusiau sferinė jurta. Amžių bėgyje ištobulintas būstas – racionalaus mąstymo simbolis, taipogi turtingi liaudies meno kūrybos pavyzdžiai įtakojo projektuojamojo pastato tūrio formavimą bei stilistinę išraišką. Pasirinkta išraiškinga erdvinės sferos konstrukcija tiesiogiai asocijuojasi su kupolų, jurtų ir kitų, charakteringų kultūros objektų formomis. Aptakių, aerodinamiškų tūrių kompozicinis sprendimas padeda pasiekti pasatato išskirtinumo įspūdį, antra vertus, jį susieti su sklypo laisvo užstatymo morfologija, išvengiant konkrečių fasadų dominavimo ar tiesioginės reakcijos į supantį užstatymo kontekstą. Architektūrinis pastato sprendimas paryškinamas paviršių struktūriškumu. Dalinai aklinos plokštumos tapybiškai persipina su stiklintų angų išdėstymu, sudarydamos charakteringą paviršiaus faktūrą, inspiruotą liaudies raštų ornamentikos bei bioninių gamtos struktūrų. Teatro sferos forma, kaip ir centriškai akcentuota aptaki jurta, ezoterine bei kosmologine prasme sietina su dangaus skliauto įvaizdžiu, žmogaus mastelio visatos modelio simbolika. Kupolas, kurio struktūros pagrindą sudaro natūralus, liestinių briaunų paviršių plastišką formą atkartojantis ir jų standumą palaikantis erdvinis konstruktyvas, projektuojamas remiantis astronominiais principais, primena žvaigždėlapiuose vaizduojamus dangaus kūnų tarpusavio ryšius. 

PLANINIS SPRENDIMAS

Apvalus pastato planas semantine prasme siejasi su tradicinės jurtos forma. Charakteringas istorijos bėgyje susiformavęs erdvės funkcinių zonų pasiskirstymas, centrinė ugniavietės padėtis, atveriama stogo anga dūmams išeiti, inspiravo teatro vidaus patalpų išdėstymo idėją ir sprendimus. Trys įvairaus dydžio žiūrovų salės (analogiškai buvusioms tradicinėms gyvenviečių trijų tipų būstų kiemų kompozicijoms su sakraliniu vertikaliu bokštu), siekiant racionaliai paskirstyti žmonių srautus ir sukurti galimybę vienu metu vykti atskiriems renginiams, turi individualius įėjimus, išdėstytos skirtinguose lygiuose. Reprezentatyvaus pagrindinio vestibiulio erdvė užima kelis aukštus, šonines sienas juosia balkonai, centre (asociatyviai su buvusia jurtos ugniaviete) numatyta vieta meniniam akcentui. Link vandens telkinio žemėjanti pastato dalis užbaigiama atmerktos akies formos stikline dalimi. Už pagrindinių salių išdėstytos pagalbinės patalpos, gretimai suprojektuotas dviejų lygių viešbučio korpusas, teatro muziejus. Rūsyje išdėstyta automobilių saugykla, teatro aptarnavimo rampa. Transporto patekimas į apatinį lygį išspręstas dviem įvažiavimui ir išvažiavimui skirtais pandusais.

Ypatingas dėmesys skirtas AITYS teatro salei. Šią vaidybos formą suvokiant kaip labai reikšmingą Kazachų kultūros nacionalinę vertybę, įspūdingos architektūrinės išraiškos akcentas iškeltas virš pagrindinio pastato tūrio tarsi savotiškas paminklinis monumentas nacionalinio teatro ištakoms. Viduje suprojektuota išraiškinga ir labai komfortiška amfiteatro formos žiūrovų salė, numatytos visos, atskiram funkcionavimui reikalingos žiūrovų bei pagalbinės patalpos. Modernūs techniniai sprendimai, tūrio viduje esantis atidaromas kupolinis salės denginys, leistų reguliuoti natūralaus apšvietimo lygį, sukurti natūralų dienos arba nakties vaizdą, įvairias kitas sceniniam veiksmui reikalingas aplinkybes.

KONSTRUKCINĖ SCHEMA

Teatro pastato konstrukcijai siūlome monolitinio gelžbetonio karkasą – kolonų, piliastrų ir ištisinių betono sienų atramų sistema – su standumo branduoliais, kuriems išnaudojamos laiptinės, liftų šachtos ir kesono tipo monolitinio gelžbetonio perdangas Šio tipo perdangos gerai tinka sudėtingos konfigūracijos erdvėms ir įgalina perdengti didelius tarpatramius.
 Denginio laikančiai konstrukcijai ir viršutinės elipsės formos tūrio suformavimui siūlome dvigubą ištisinę plieninių erdvinių santvarų sistemą, kurių pirminė (vidinė) būtų atremta ant g/b karkaso, o antrinė (išorinė) erdvinio sijyno sistema būtų eksponuojama pastato fasade. Tarp šių dviejų laikančių plieninių sistemų būtų montuojamas pastato „kevalas“ su šilumine izoliacija ir įstiklinti paviršiai.
AITYS teatro tūris būtų suformuotas iš laikančios aukštos kokybės plieno erdvinės konstrukcijos ir pilnai įstiklintas.
Parkingo ir dirbtuvių perdangoms siūlome naudoti briaunuotas surenkamas 17,0 m ilgio plokštes.

PASTATO APDAILA

 Pagrindinis pastato tūris – „kevalas“ – tiek pjūvyje, tiek plane yra netaisyklingos elipsės formos. „Kevalo“ apdailai siūlome naudoti gamykloje sendinto melsvai pilko „RHEINZINK“® kasetes su dvigubo valcavimo flanšais. Kasečių flanšų jungčių išdėstymas sudarytų netaisyklingos formos „akučių“ piešinį, kuris būtų derinamas su išorinio erdvinio sijyno raštu. Dalį „kevalo“ „akučių“ siūlome įstiklinti.
Eksponuojamas laikančias konstrukcijas žemės lygyje ir aklinas pastato sienas siūlome aptaisyti granito plokštėmis.
Fasadų stiklinimui siūlome naudoti pusiau struktūrines aliuminio profilių ir tonuoto stiklo paketų konstrukcijas.
AITYS teatro įstiklinimui siūlome naudoti „SPYDER“ tipo struktūrinio stiklinimo su paslėptais tvirtinimo elementais sistemą.

NAKTINIO APŠVIETIMO IDĖJA

Išskirtinė teatro pastato vieta ir paskirtis įpareigoja labai atsakingai parinkti pastato apšvietimo sistemą. Pagrindinio tūrio apšvietimui siūlome naudoti išorinio erdvinio sijyno vidinėje pusėje sumontuotus LED šviestuvų sistemas. Tokiu būdu pagrindinis pastato tūris būtų tolygiai apšviestas visiškai paslėptais šviesos šaltiniais.
Šis apšvietimo tipas turėtų būti vyraujantis, pastato vidaus apšvietimas turėtų išryškinti vidinius pastato tūrius, sudarydamas daugiaplaniškumo įspūdį.
Teritorijos apšvietimui siūlome įrengti žemus akcentinius šviestuvus.

SCENOS ĮRANGA

Scenos aptarnavimui siūlome įrengti krovininius liftus, jungiančius teatro salių scenas su dekoracijų dirbtuvėmis, mobiliąsias sukamas/kilnojamas platformas, gerves dekoracijų pakėlimui, valdomas elektrinių lyninių arba hidraulinių mechanizmų pagalba. Įranga parinkta taip, kad būtų įmanoma per trumpiausią laiką pilnai pakeisti scenos dekoracijas per trumpiausią laiką.
Didžioji ( 500 vietų ) salė betarpiškai jungiasi su dekoracijų paruošimo patalpomis, esančiomis aukštu žemiau. Scenos pločio platformos pagalba dekoracijos operatyviai gali būti pakeistos spektaklio metu.
Mažosios salės ir AITYS teatros scenos jungiamos su dirbtuvėmis koridoriais ir krovininiais liftais bei kilnojamosiomis platformomis.

 

Kviečiame visus Lietuvos architektus teikti darbus rubrikai “SUKURTA LIETUVOJE”!

Skyriuje “Sukurta Lietuvoje” pristatomi: gyvenamieji individualūs namai, daugiabučiai, visuomeniniai pastatai, komerciniai pastatai, administraciniai pastatai, pramoniniai pastatai, multifunkciniai kompleksai, viešosios erdvės, urbanistinės koncepcijos.

• Realizacijos
• Projektai
: užsakyti projektai, konkursiniai darbai, idėjiniai projektai (neturintys realaus užsakovo), studentiški projektai (baigiamieji darbai)

Projekto sukūrimo / realizacijos metai – ne ankstesni kaip 2014.

PROJEKTŲ PATEIKIMAS IR VIEŠINIMAS

Projektas gali būti pateikiamas daugiausia 2 kartus: pirmą kartą kaip projektas, antrą kartą – kaip realizacija. Jei realizacija baigta iki 2010 m., tas pats objektas gali būti pristatomas tik kaip realizacija. Tas pats projektas negali būti pristatomas kelis kartus nuo skirtingų bendraautorių.

Teikiama medžiaga:
• Anketa
• 3-4 iliustracijos: vizualizacijos, maketo nuotraukos, nuotraukos – formatas .jpg (brėžiniai gali būti .pdf formato), rezoliucija min. 200, plotis – min. 600 pikselių (aukštis nesvarbu). Prašome nurodyti pagrindinę iliustraciją (failą pavadinkite „pagrindine“)
• 3-4 brėžiniai (genplanas, pjūvis, planas/ai)
• Kokybiški planšetai .jpg .pdf (konkursiniams darbams)

Prašome pateikti reprezentatyvią medžiagą. Nereprezentatyvi (blogos kokybės iliustracijos, per mažai iliustracijų, neužpildyta anketa) medžiaga nebus talpinama tinklapyje.

Medžiagą siųskite el.paštu info@architektusajunga.lt, arba CD adresu: Kalvarijų g.1, 09310 Vilnius

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal