Lietuvos architektų sąjunga
Lietuvos architektų sąjungos būstinė

Menų inkubatorius

 

LAS architektūros srities menų inkubatorius veikia Lietuvos architektų sąjungos patalpose Kalvarijų g. 1, Vilniuje, įvykdžius projektą „Nekilnojamosios kultūros vertybės – Hilarijaus Raduškevičiaus rūmų Vilniuje rekonstrukcija pritaikant juos pirmojo Lietuvoje architektūros srities menų inkubatoriaus Architektūros centro veiklai“

Tai – architektūros ir su ja susijusių verslų klasteris, telkiantis pavienius menininkus, profesionalus bei jų grupes – smulkaus ir vidutiniojo verslo (SVV) subjektus, išnuomojant jiems patalpas lengvatinėmis sąlygomis – žemesne nei rinkos kaina.

Jaunuoju rezidentu laikomas:

  • fizinis asmuo iki 35 metų;
  • absolventas, baigęs atitinkamos meno disciplinos mokslus ne anksčiau kaip prieš 5 metus;
  • juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, kurio steigėjas yra fizinis asmuo iki 35 metų;
  • juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, kurio steigėjas yra baigęs atitinkamos meno disciplinos mokslus ne anksčiau kaip prieš 5 metus.

Smulkaus ir vidutiniojo verslo subjektas (SVV) apibrėžiamas įstatymu: darbuotojų skaičius – mažesnis nei 250, metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų, turto vertė neviršija 27 mln. eurų.

Išskirtinis reikalavimas rezidentams, įsikuriantiems LAS Menų inkubatoriuje – PVM mokėtojo statusas (šis reikalavimas susijęs su LAS įsipareigojimu VMI rekonstrukcijos metu).

Rekonstrukcijos metu pastato plotas padidėjo nuo 1640 kv. m ik 2510 kv. m. Papildomą plotą sudaro mansardinis aukštas, atriumo erdvės, jungiančios kelis aukštus. Pagrindinis plotas skirtas rezidentų biurų nuomai.

Sudarant Rezidavimo sutartis, patalpos suskirstytos į atskiras kategorijas pagal jų dislokaciją pastate, tai įtakojo skirtingus nuomos įkainius. Patalpų nuomai taikoma nuolaida nuo rinkos kainos, jauniesiems rezidentams – papildoma 15 proc. nuolaida. Nuomos kainos nuolaida, pritaikyta Rezidentams, įvardijama kaip De minimis – Valstybės taikoma pagalba, apie ją kasmet pateikiama ataskaita Registrų centrui.

Rezidentai turi galimybę naudoti bendrąsias patalpas savo kūrybos rezultatams pristatyti, seminarams, susitikimams su klientais.

Rezidentų rotacija vykdoma kas 5 metai.

Per 4 metus nuo inkubatoriaus įsikūrimo sudarytos 44 Rezidavimo sutartys. Šiuo metu visos rezidavimui skirtos patalpos užpildytos, inkubatoriuje įsikūrę 28 rezidentai, 14 iš jų – turintys jaunojo rezidento statusą. Sėkmingai kūrybinį verslą po inkubatoriaus stogu plėtoja jaunieji rezidentai: UAB „Kubinis metras“, pradėję veiklą nuo individualios įmonės statuso; UAB „Metro architektūra“, subūrę gausėjantį kolektyvą; UAB „NOarchitects“, įsijungiantys į bendrą inkubatoriaus kūrybinę veiklą ir kiti.

Kasmet pateikiama ataskaita LVPA apie veiklą inkubatoriuje – kiek sudaryta sutarčių, kokios įplaukos ir išlaidos. Pagal sutartį su LVPA ir LR Ūkio ministerija, LAS Menų inkubatorius negali keisti veiklos paskirties 15 metų nuo veiklos pradžios, t. y. – iki 2028 metų pabaigos.

Archyvai

Atgal