Lietuvos architektų sąjunga

Architektūros laboratorija

2021 m. finansuotas projektas NERIM.PRADŽIA

Turite idėjų? Mes galime padėti!

„Architektūros laboratorija“  – tai Lietuvos architektų sąjungos programa, skirta paskatinti naujų idėjų ir iniciatyvų, skirtų Lietuvos architektūrai, atsiradimą ir įgyvendinimą – architektūros pristatymams, aptarimams, visuomenės edukacijai (tai gali būti kūrybinės dirbtuvės, paroda, diskusijos, leidinys ar kt.)

Kada vyksta atrankos?

Atrankos vyksta du kartus per metus, paraiškos pateikiamos iki birželio 20 d. ir iki rugpjūčio 20 d., veiklos turi būti įgyvendintos atitinkamai iki spalio 20 ir gruodžio 1 d. Kiekvienoje atrankoje išrenkama 1 finansuojama veikla. 

Kas gali dalyvauti atrankoje?

Dalyvauti programos atrankoje ir gauti finansavimą veiklai gali bet kuris Lietuvos architektas ir architektūros studentas, o taip pat Lietuvoje dirbantys ar studijuojantys kitų šalių piliečiai architektai. Bendradarbiavimo ir finansavimo sutartis gali būti sudaroma ir su juridiniais, ir su fiziniais asmenimis.

Kas ir kaip vertina pateiktas idėjas?

Vertinimo komisiją sudaro Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė ir kūrybos direktorius bei trys Lietuvos architektų sąjungos Tarybos patvirtinti architektūros teoretikai ir praktikai. Vertinimo kriterijai:

  • Idėjos inovatyvumas, originalumas, aktualumas;
  • Idėjos meninė vertė;
  • Reikšmė architektūros meno plėtrai;
  • Edukacinė vertė;
  • Sąmatos pagrįstumas;
  • Rezultatų sklaidos, pristatymo visuomenei potencialas.

Vertinimo komisija gali nuspręsti nefinansuoti nė vienos atrankoje dalyvaujančios paraiškos.

Kada ir kaip pateikti idėją?

Pirmąjame šių metų konkurse bus svarstomos idėjos, atsiųstos el. paštu iki 2021 m. birželio 20 d. 15 val. elektroniniu paštu info@architektusajunga.lt.

Idėjos pateikimo forma – .pdf dokumentas. Jame privalo būti: informacija apie pareiškėją (juridiniams asmenims – pavadinimas, veiklos forma, įmonės kodas, mokėjimo rekvizitai, kontaktiniai duomenys; fiziniams asmenims – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktiniai duomenys), numatomos veiklos aprašymas, veiklų kalendorius, nurodomi dalyviai (jei žinomi), veiklos sąmata ir prašoma finansuoti suma.

Kaip atsiskaitoma už veiklą?

Per 10 kalendorinių dienų po veiklos užbaigimo pateikiama ataskaita su veiklos rezultatais – statistine informacija, vaizdine medžiaga, nuorodomis į publikacijas žiniasklaidoje ir pan. Veiklos rezultatai turi būti pristatomi arba Lietuvos architektų sąjungos būstinėje (patalpas suteikia LAS), arba, jeigu formatas tik skaitmeninis – LAS tinklapyje www.architektusajunga.lt.

Kodėl verta dalyvauti?

Lietuvos architektų sąjunga idėjos įgyvendinimui skiria finansinę paramą, pagal poreikį ir galimybes – patalpas veikloms, bei paramą viešinant projektą Lietuvos architektų sąjungos narių, akademinių institucijų ir visuomenės tarpe.

Kaip išmokamos lėšos?

Sutartyje numatyta suma mokama pavedimu pagal Lietuvos architektų sąjungos vardu gautas sąskaitas faktūras ir (arba) su Lietuvos architektų sąjunga sudarytas paslaugų sutartis.

Infomacija:

Dr. Marius Dirgėla, Lietuvos architektų sąjungos kūrybos direktorius
Tel. 8 687 191 58, marius.dirgela@architektusajunga.lt

Nuotr. 2021 m. finansuotas projektas NERIM.PRADŽIA

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal