Lietuvos architektų sąjunga

Vyčio skulptūros Lukiškių aikštėje konkursas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL – VALSTYBĖS SIMBOLIO ,,VYČIO“ GERIAUSIO SKULPTŪRINIO MODELIO, KURIS TAPTŲ CENTRINIU PLANUOJAMO  LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO SKULPTŪRINĖS – ARCHITEKTŪRINĖS KOMPOZICIJOS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE VILNIUJE, AKCENTU, KONKURSO SĄLYGŲ PAPILDYMO, BEI PATIKSLINIMO
Vyčio paramos fondas, atsižvelgdamas į konkurso dalyvių pastabas, bei pageidavimus, skelbia šiuos konkurso sąlygų papildymus ir pataisymus.
1. Konkurso sąlygų papildymas.
Buvo paskelbta:
1.5. Bet kokia informacija, sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas susirašinė-jimas yra vykdomas RAŠTU, šiame punkte nurodytu elektroninio pašto adresu: architektusajunga@gmail.com;
Papildoma:
Visa informacija apie architektūrinius Lukiškių aikštės sutvarkymo sprendinius teikiama taip pat ir tel. Nr. +370 659 25365.
2. Konkurso techinės specifikacijos patikslinimas. Buvo paskelbta:
2.1.3. projektas turi atitikti UAB ,,Infes“ parengto Lukiškių aikštės rekonstrukcijos techniniame darbo projekte nustatytus reikalavimus skulptūrinės – architektūrinės kompozicijos esminiams sprendiniams ( 5 priedas), bei  valstybės simbolio ,,Vyčio“ paminklo
esminiams parametrams (6 priedas) ; 
Patikslinama:
2.1.3. projektas turi atitikti UAB ,,Infes“ parengto Lukiškių aikštės rekonstrukcijos techniniame darbo projekte nustatytus reikalavimus skulptūrinės – architektūrinės kompozicijos esminiams sprendiniams (5 priedas). Valstybės simbolio ,,Vyčio“ paminklo esminiai parametrai ( 6 priedas)  yra rekomendacinio pobūdžio.
3. Konkurso techninės specifikacijos pateikiamų dokumentų sąrašo patikslinimas. Buvo paskelbta:
3.4.Valstybės simbolio ,,Vyčio“ paminklo esminiai parametrai (proporcijos,dydis);
Patikslinama:
3.4. Valstybės simbolio ,,Vyčio“ paminklo esminiai parametrai (proporcijos,dydis) yra rekomendacinio pobūdžio.
Vyčio paramos fondas
 
ATNAUJINTI KONKURSO DOKUMENTAI: 1 2  
 
KONKURSO SKELBIMAS
 
Vyčio paramos fondas, remiamas daugybės meno ir kultūros pasaulio atstovų, spalio 28 dieną skelbia atvirą geriausio Valstybės simbolio „Vyčio“ skulptūrinio modelio, kuris taptų centriniu planuojamos Lietuvos laisvės kovotojų įamžinimo skulptūrinės-architektūrinės kompozicijos Lukiškių aikštėje Vilniuje akcentu, konkursą.
Šiuo metu 77 iškiliausi šalies šviesuoliai, susibūrę į Vyčio visuomeninį fondą (ilgametis šalies prezidentas, Mokslų akademijos prezidentas, Vilniaus universiteto rektorius, Kauno arkivyskupas, garsiausi meno ir kultūros atstovai, rašytojai, architektai, skulptoriai, kiti šalį garsinantys profesionalai) kreipiasi į Lietuvos žmones, kviesdami statyti paminklą, kuris ves mus į ateitį. Iniciatorių tarpe yra net keliasdešimt Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatų.
Mes ėmėmės iniciatyvos, nes daugiau negalima laukti – iki Atkurtos valstybės 100-mečio ranka paduoti. Mes paruošėme konkurso sąlygas (dėkojame dailės šakų ir architektūros profesionalams, padėjusiems šiame darbe). Mes apsiimame sukaupti visas paminklo konkursui bei statybai reikalingas lėšas. Mes patys paaukojome pirmąsias lėšas, mes projektui aukojame savo laiką. Nes mes tikime: paminklas, kurį paliksime ateinančioms kartoms, liudys – Lietuva ir šiuo metu nebuvo bedvasė.
Mes nuoširdžiai kviečiame geriausius Lietuvos menininkus dalyvauti konkurse.
Šiuo metu 77 iškiliausi šalies šviesuoliai, susibūrę į Vyčio visuomeninį fondą (ilgametis šalies prezidentas, Mokslų akademijos prezidentas, Vilniaus universiteto rektorius, Kauno arkivyskupas, garsiausi meno ir kultūros atstovai, rašytojai, architektai, skulptoriai, kiti šalį garsinantys profesionalai) kreipiasi į Lietuvos žmones, kviesdami statyti paminklą, kuris ves mus į ateitį. Iniciatorių tarpe yra net keliasdešimt Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatų.
Mes ėmėmės iniciatyvos, nes daugiau negalima laukti – iki Atkurtos valstybės 100-mečio ranka paduoti. Mes paruošėme konkurso sąlygas (dėkojame dailės šakų ir architektūros profesionalams, padėjusiems šiame darbe). Mes apsiimame sukaupti visas paminklo konkursui bei statybai reikalingas lėšas. Mes patys paaukojome pirmąsias lėšas, mes projektui aukojame savo laiką. Nes mes tikime: paminklas, kurį paliksime ateinančioms kartoms, liudys – Lietuva ir šiuo metu nebuvo bedvasė.
Mes džiaugiamės, kad už mūsų stovi šalies patriotinės-visuomeninės organizacijos, kad projektą remia iškiliausi mokslininkai, menininkai, visuomenės lyderiai. Mes norime pastatyti meno kūrinį Valstybės simbolio tema – kad jis toliau jungtų visų pažiūrų, visų tautybių ir visų profesijų Lietuvos žmones. 
Vyčio paramos fondas
Dim. brigados generolas Česlovas Jezerskas
Vyčio paramos fondo valdybos pirmininkas

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal