Lietuvos architektų sąjunga

Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės sutvarkymo kūrybinės dirbtuvės (2010 kovas)

Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės sutvarkymo kūrybinių dirbtuvių metu išrinkti trys geriausi projektai. Laureatais tapo komandos "Urbanteam" (Mykolas Kurtinaitis, Matas Cirtautas, Petras Džervus, Rolandas Šarapajevas, Andrius Uogintas), "Andre Baldi architektūra urbanistika" (Andrė Baldišiūtė, Ignas Uogintas, Dalia Zakaitė, Alda Tilvikaitė) ir grupė "i+a2" (Aušra Černauskienė, Indrė Ruseckaitė- Čiurlionienė, Akvilė Brazauskaitė).

Kūrybinių dirbtuvių metu 10 architektų komandų teikė pasiūlymus apie  6,0  ha teritorijai Šiaulių miesto centrinėje dalyje, senamiestyje tarp Vasario 16-osios, Vilniaus , Varpo gatvių ir Aušros alėjos bei jų išklotinės: tai Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštė ir jos prieigos greta Šv.Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros ir  Savivaldybės.

Pasak vieno iš kūrybinių dirbtuvių organizatorių LAS Šiaulių skyriaus pirmininko architekto Šarūno Sabaliausko, miesto centrinės aikštės problematika – plati ir sunkiai išsprendžiama. II Pasaulinio karo metu buvo sugriautas aikštę formavęs užstatymas (95% Šiaulių užstatymo), o jį atstatant nesilaikyta urbanistinio tęstinumo: pakeistas aikštės užstatymo mąstelis, dalis aikštės perimetro apželdinta medžiais, stipriai pasikeitė  transporto intensivumas. Aikštės erdvė buvo pritaikyta okupantų paminklo pastatymui ir paradams prieš jį. Aikštės erdvė deformuota, nepatraukli ir nefunkcionali.

Kūrybinių dirbtuvių metu tikėtasi:
 – sukurti Šiaulių miesto svarbiausios visuomeninės  erdvės – Prisikėlimo aikštės sutvarkymo viziją, galimą užstatymo pobūdį įvairios funkcinės paskirties (visuomeninės, komercinės  ir kt.) bei dydžio statiniais  ir įrenginiais taip suteikiant planuojamai teritorijai daugiafunkcinį panaudojimą; 

 – rasti sprendimą kaip integruoti į aikštės erdvę paminklą ar architektūrinį akcentą, skirtą Tautos laisvės ir nepriklausomybės gynėjams pagerbti ar pasiūlant šią mintį įprasminti  erdvėje  kitais meninės išraiškos būdais;

 – numatyti galimus pasiūlytos idėjos realizavimo etapus;

 – numatyti įvairias aikštės funkcijas, surasti bei pasiūlyti naujas, kurios sąlygotų aikštės naudojimą ne vien švenčių dienomis, bet ir kiekvieną dieną.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai turėjo sukurti teritorijos sutvarkymo viziją, įvertinant ir pagrindžiant šiuos aspektus:

–  konteksto unikalumo išnaudojimas ir urbanistinio audinio išsaugojimas (Katedra bei jos vizualinio identiteto erdvės išsaugojimas, miesto centrinės dalies gatvių tinklas, Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro gretimybė, Saulės laikrodžio aikštė ir Talkšos ežero prieigos bei funkcinės šių objektų tarpusavio jungtys, neužstatytos erdvės ir galima jų transformacija kuriant miesto įvaizdį);

– vertingųjų miesto savybių ir identitetą sąlygojančio silueto išsaugojimas, tinkamo aukštingumo parinkimas;

–  integracija į miesto centrinės dalies audinį, tinkamo mąstelio parinkimas, aikštės išklotinių formavimas;

–  motyvuoti pasiūlymai dėl esamų traukos taškų bei jų jungčių ir galimų naujų traukos taškų atsiradimo;

–  transporto srautų  analizė ir pasiūlymai dėl pokyčių, požeminės automobilių aikštelės įrengimo po Prisikėlimo aikšte pagrindimas, eismo organizavimas masinių renginių ir kasdieniniu metu; viešojo transporto stotelių įvertinimas, siūlymai dėl galimo vietos pakeitimo, jei tai reikalinga;

– sprendimo pasiūlymas, kaip integruoti į Kūrybinių dirbtuvių metu analizuojamas erdves paminklą ar architektūrinį akcentą, skirtą pagerbti žuvusiems už Tautos Laisvę ir Nepriklausomybę (nustatyti Laisvės kovotojų atminimo įamžinimo priemonių (paminklas,memorialas, skulptūrų grupė, meninis akcentas ir t.t.) pobūdį ir meninę raišką). Meninių priemonių arsenalas nereglamentuojamas, bet yra sąlyga – meninė idėja turi būti suprantama, aukštos meninės kokybės;

 –  pasiūlymai, kaip suteikti  įvairias funkcijas miesto aikštei, naudojimo scenarijus, programas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių atstovams, ilgalaikius ir epizodinius projektus (gal vieta aktyviam poilsiui, mankštai,  atrakcionai, vasaros žaidimai, čiuožykla ir t.t.), charakteringų dizaino elementų eskizai, jeigu reikalinga.

Pasak vertinimo komisijos, visi trys apdovanoti darbai atitiko vieną iš svarbiausių kriterijų – harmoningą aikštės integravimą į egzistuojančią miesto struktūrą (XVIII a. reguliarų Šiaulių centro planą), vizualinių, funkcinių ryšių išsaugojimas ir atkūrimas. Laureatų projektai iš esmės antrino parengto detaliojo plano idėjai formuoti aikštės perimetrą naujais pastatais, aikštės erdvę palikti neužstatytą, tinkamą visuomeniniams renginiams.
Tikimasi, kad dirbtuvių rezultatai padės pristabdyti naujo paminklo statymą toje pačioje vietoj, kas pasak Š.Sabaliausko, „užkonservuotų“ ydingą aikštės situaciją.
Pasak komisijos nario architekto V.Rudoko, kūrybinių dirbtuvių rezultatai apskritai skatina persvarstyti strategines nuostatas dėl aikštės ir paminklo. Dauguma dirbtuvių projektų pademonstravo, jog aikštės erdvinei kompozicijai paminklas nėra būtinas. Antra vertus, pasak architekto, sprendimas statyti paminklą yra daugiau politinis, negu gimęs iš „ visuomenės užsakymo“.
Beje, kadangi vieno geriausio darbo išrinkta nebuvo, tolimesnis aikštės projektavimo procesas nėra iki galo aiškus. Pasak Šiaulių miesto vyr. architektės, komisijos narės Rasos Budrytės, tikriausiai su bendrove „Urbanistika“ (kuri rengia miesto centro detalųjį planą) bus kviečiamos dirbti visos trys laureatų komandos. Deataliojo plano koncepcija turi būti parengta ir patvirtinta iki 2011 m.
Kūrybinių dirbtuvių projektų ekspozicija patalpinta Šiaulių kultūros centre (Aušros al. 31), o nuo balandžio 19 d. ją planuojama perkelti į Parodų rūmus (Vilniaus g. 245). Balandžio pabaigoje planuojamas baigiamasis renginys – vieša diskusija.

3 NUGALĖTOJŲ DARBAI (pilną darbą .pdf formatu galite peržiūrėti spustelėję ant komandos pavadinimo)

URBANTEAM (Mykolas Kurtinaitis, Matas Cirtautas, Petras Džervus, Rolandas Šarapajevas, Andrius Uogintas).


Komisijos komentaras. Šios komandos projektas – vienas iš nedaugelio, išsamiai išnagrinėjęs paminklo temą ir pateikęs detalų pasiūlymą. Komisija teigiamai įvertino apgalvotą sprendimą naują užstatymą tarp Katedros šventoriaus ir Tilžės gatvės atitraukti nuo aikštės, tačiau diskusijų sukėlė naujo užstatymo prie Kolegijos mastelis – žiuri suabejojo stambiu tūrio masteliu.

 

i+a2 (Aušra Černauskienė, Indrė Ruseckaitė- Čiurlionienė, Akvilė Brazauskaitė)


Komisijos komentaras. Komisija teigiamai įvertino neagresyvų naujo užstatymo prieš Kolegiją mastelį, o autorių sprendimas atsisakyti naujų pastatų prieš Katedrą sulaukė ir palaikymo, ir kritikos (nes nebaigiama formuoti aikštės erdvė). Žiuri nuomone, aikštė kaip amfiteatras, atsiveriantis į Šiaulių miesto panoramą, galėtų tapti patrauklia visuomenės traukos erdve.

 

Andre Baldi architektūra urbanistika (Andrė Baldišiūtė, Ignas Uogintas, Dalia Zakaitė, Alda Tilvikaitė)


Komisijos komentaras. Vertinimo komisijos nuomone, sprendimas formuoti aikštės perimetrą nauju užstatymu prie Katedros ir Kolegijos – teisingas, kaip ir amfiteatrinės aikštės idėja. Suabejota autorių pasiūlyta vieta paminklui – greta judrios važiuojamosios dalies.
KITI DARBAI

a ex n + CO (Tomas Grunskis, Lukas Miceika, Rasa Šimatonytė, Martynas Mankus,Ieva Cicėnaitė)


UAB „Vakarinis fasadas“ (Darius Jakubauskas, Andrius Vernys, Rinaldas Regesas, Rolandas Ožinskas, Vytautas Anužis)


UAB „Senojo miesto architektai“ (Irena Kliobavičiūtė, Virginija Vilutytė, Irina Gečienė, Vytenis Zilniskas, Valdemaras Bučys)


Pliusminus komanda ((Mantas Olšauskas, Mindaugas Reklaitis, Julija Reklaitė, Matas Šiupšinskas, Agnė Kreišmontaitė, Rūta Valiūnaitė)


Rūtos Vėlavičiūtės komanda (Ieva Saldauskaitė, Julė Bajoriūnaitė, Rūta Vėlavičiūtė)


Lietuvos ir Kanados bendros įmonės – UAB „Architektūra. Dizainas. Statyba“ komanda (Gintaras Kuginys, Andrius Verekotas, Jūratė Svirskaitė)


„Dviejų grupė“ darbas "Šiaulia-Pasaulia" (Linas Tuleikis, Kęstutis Vaikšnoras, Paulius Vaitiekūnas, Dalius Puzinas, Lukas Tuleikis)

 

ŠIAULIŲ MIESTO PRISIKĖLIMO AIKŠTĖS SUTVARKYMO IR PAMINKLO TAUTOS LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS PAGERBTI IDĖJOS kūrybinių dirbtuvių VERTINIMO KOMISIJA:

Komisijos pirmininkas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius
Komisijos sekretorius – Šarūnas Sabaliauskas,  LAS Šiaulių skyriaus pirmininkas

Komisijos nariai:
1. Architektė Gražina Janulytė-Bernotienė, Lietuvos architektų sąjungos vicepirmininkė
2. Architektė Rasa Budrytė (Šiaulių miesto vyriausioji architektė)
3. Architektas Tomas S.Butkus ( mokslų daktaras, leidėjas)
4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Vidmantas Japertas (Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas)
5. Architektas Audrys Karalius ( LAS Kauno skyrius)
6. Skulptorius Stanislovas Kuzma
7. Filosofas Gintautas Mažeikis (VDU profesorius, buvęs šiaulietis)
8. Architektas Linas Naujokaitis (UAB „Urbanistika“ vyriausias architektas, direktoriaus pavaduotojas)
9. Architektas Vytenis Rudokas (1998 m. Prisikėlimo aikštės detalaus plano bendraautorius)
10. Šiaulių miesto garbės pilietis  Zenonas Eimutis Sabalys 
11. Architektas Algis Vyšniūnas (VGTU Urbanistikos katedros profesorius, buvęs šiaulietis; 1998 m. Prisikėlimo aikštės detalaus plano bendraautorius; 1985 m. Šiaulių m. centrinės dalies detalaus plano autorius)
12. Verslininkas Robertas Safranavičius (Šiaulių pramonininkų asociacijos tarybos narys, UAB „Rotonda“ direktorius );
 
RECENZENTAI:
1.  doc.dr. architektas Edgaras Neniškis ,VGTU Urbanistikos katedros docentas (E.Neniškio magistro studijų baigiamojo darbo tema „Šiaulių m. Prisikėlimo aikštė);
12. prof.dr. Zigmas J. Daunora, VGTU Urbanistikos katedros profesorius, (1998 m. Prisikėlimo aikštės detaliojo  plano recenzentas) ;
13.  prof. Vytenis Rimkus, menotyrininkas.


Pranešėjai konferencijoje:
1. prof. Algis Vyšniūnas- apie Šiaulių miesto centrinės dalies urbanistinę raidą;
2. architektas Vytenis Rudokas pristatys užduotį kūrybinių dirbtuvių dalyviams;
3. istorikas Raimundas Balza – apie Šiaulių miesto centro istorinę raidą.

Dalyvių atrankos komisija:

Š.Sabaliauskas (LAS Šiaulių skyriaus pirmininkas)
R.Jakubauskienė (LAS Šiaulių skyriaus valdybos narė)
V.Marcinkus (LAS Šiaulių skyriaus valdybos narė)
L.Rudokienė (LAS Šiaulių skyriaus valdybos narė)
Šiaulių m. Vyr. architektė R.Budrytė
Architektas V.Rudokas
 

ŠIAULIŲ MIESTO PRISIKĖLIMO AIKŠTĖS SUTVARKYMO IR PAMINKLO TAUTOS LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS PAGERBTI IDĖJOS kūrybines dirbtuves organizavo Šiaulių miesto savivaldybė kartu su Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriumi ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Urbanistikos katedra.

Kūrybinių dirbtuvių sąlygų santrauka

PRIZINIS FONDAS: 10 000 Lt.

Kontaktai: r.budryte@siauliai.lt, sarunas.sa@splius.lt

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal