Lietuvos architektų sąjunga

Pėsčiųjų tiltų per Nemuną projektavimo konkursas

Pėsčiųjų tiltų per Nemuną projektavimo konkursas

Skatinant Kauno miesto pietinės dalies plėtrą, bendrajame plane numatyta Aleksoto ir žemutinės Fredos dalies pramonės įmonių konversija. Norint užtikrinti geresnius ryšius tarp abipus Nemuno išsidėsčiusių centrų, būtina patogi transporto ir pėsčiųjų jungtis. Šiai jungčiai sukurti Kauno miesto savivaldybė įgaliojo Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybą organizuoti Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune atvirą projekto konkursą architektūrinei idėjai išreikšti. 
Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, 2017-08-22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-671 patvirtintomis Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šio konkurso sąlygomis ir dokumentais, kurie yra paskelbti centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje. Tikimasi, kad konkurso rezultatas – pėsčiųjų ir dviratininkų jungtis – padidins Nemuno salos integralumą tiek su Kauno miesto centrine dalimi, tiek su numatoma miesto centro tąsa kairiajame Nemuno krante, paskatins kairiajame krante esančių pramonės įmonių konversiją. Taip pat – į vieną sistemą sujungs Kauno centro vystymui ir plėtojimui svarbius objektus: istorinį Kauno miesto centrą, rekreacijai skirtą Nemuno salą, planuojamą Nacionalinį mokslo ir inovacijų centrą ir planuojamą M. K. Čiurlionio koncertų salę.

Konkurso objektas – pėsčiųjų ir dviratininkų eismui skirtos jungties – tiltų per Nemuno upę Kaune ties Nemuno salos vakariniu krantu, nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. (toliau – Jungtis), projektinis pasiūlymas. Reikalavimai projekto konkurso objektui ir jo privalomi parametrai nustatyti Kauno miesto savivaldybės inžinerinių statinių – pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybos programoje atviro projekto konkursui architektūrinei idėjai išreikšti. Tikslesnius tolesnio projektų rengimo reikalavimus nustato statybos projekto techninė užduotis, kuri galės būti pakoreguota atsižvelgiant į konkurso laimėtojų pateikto pasiūlymo sprendinius.

Dalyvio siūloma projektavimo, įskaitant statinio projekto priežiūrą, paslaugų kaina neturi viršyti 400 000 Eur su PVM. Numatomas abiejų tiltų ir takų per Nemuno salą projektavimo ir statybos biudžetas yra apie 8 milijonus eurų.
Konkurso dalyviai turi pateikti: 1) aiškinamąjį raštą; 2) jungties ir jos prieigų situacijos schemą (M 1:5000); 3) jungties teritorijos planą (pagrindinis brėžinys M 1:1000); 4) tiltų fasadus (M 1:500 arba M 1:200), 5) preliminarias konstrukcines tiltų schemas, 6) architektūrinių ir konstrukcinių sprendimų detales 7) tiltų išilginius ir skersinius architektūrinius-konstrukcinius pjūvius (M 1:500, M1:200); 8) tiltų ir jų aplinkos vizualizacijas iš nurodytų apžvalgos taškų (7 vnt.); 9) kainos pasiūlymą.

Dalyvis gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis atsako į kiekvieną dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso dokumentus, jeigu prašymas CVPIS gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki projektų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija pranešimus (patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus) turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Konkurso projektai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 1) urbanistinis integralumas; 2) originali ir vientisa architektūrinė idėja; 3) inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui; 4) projektavimo paslaugų kaina. Per Nemuną ir jo kanalą planuojami tiltai bus matomi Kauno panoramose žvelgiant nuo upės krantų. Priklausomai nuo arcitektūrinių ir konstrukcinių sprendimų tiltų poveikis miesto panoramoms bus didesnis ar mažesnis, todėl 1-3 vertinimo kriterijų reikšmės bus svarbiausios. Su projekto konkurso I-os vietos laimėtoju bus sudaroma sutartis dėl projektavimo paslaugų pirkimo. Taip pat I-osios vietos laimėtojui skiriama 8000 Eur, II-osios – 6000 Eur, III-iosios – 4000 Eur, IV-osios – 1000 Eur, V-osios – 1000 Eur premijos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018 m. liepos 16 d. 14.00 val. adresu: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba, Vilniaus g. 22, LT-44280, Kaunas.

Konkurso vertinimo komisija:

 1. Jūratė Merkevičienė, architektė, VšĮ KAUET direktorė, komisijos pirmininkė,
 2. Gintaras Petrauskas, Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius,
 3. Nerijus Valatkevičius, Kauno m. savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros sk. vedėjas,
 4. Vilius Adomavičius, architektas, „Vilius ir partneriai“ biuro vadovas,
 5. Vytautas Biekša, architektas, „Processoffice“ biuro vadovas,
 6. Darius Čiuta, architektas,
 7. Rymantė Gudienė, architektė, KPD Kauno TP vyriausioji specialistė,
 8. Rolandas Palekas, architektas, Paleko archstudija“ vadovas,
 9. Rimvydas Palys, architektas,
 10. Nerijus Stanionis, architektas, „Miesto planas“ direktorius (pavaduojantis),
 11. Rokas Kilčiauskas, architektas, „Processoffice“ biuras (pavaduojantis).

Konkurso recenzentai:

 1. Martynas Marozas, architektas, MMAP direktorius,
 2. Gediminas Jurevičius, architektas, G. Jurevičiaus įmonės vadovas.

Informacija apie konkursą skelbiama internetiniame puslapyje www.laskaunas.lt; www.architektusajunga.lt bei Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje.

Konkurso organizatorius – Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Snieguolė Surblienė, tel. +370 687 62302, el. paštas snieguole@laskaunas.lt.

 

 

.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal