Lietuvos architektų sąjunga

Kvartalo Konstitucijos pr. 29, Vilniuje, konkursas 2012

Kviestinio architektūrinio konkurso A klasės biurų kompleksui
Konstitucijos pr. 29, Vilniuje suprojektuoti, nugalėtojais išrinkti Danijos architektai "PLH Arkitekter".

Bendrovės "Lords
LB" ir Lietuvos architektų sąjungos organizuotame konkurse dalyvavo 7
architektų komandos.

Vertinimo komisiją, be užsakovo atstovų, sudarė architektai
I.Kliobavičiūtė, E.Neniškis, E.Pedersen (Norvegija) ir Vilniaus miesto
plėtros departamento direktorius A.Blotnys. Darbus recenzavo arch. R.Kilčiauskas ir M.Pakalnis.

I VIETA (25 000 litų + projektavimo sutartis). PLH Arkitekter A/S (Danija) kartu su "Archinova" (Lietuva)

Planšetai (pdf)
Aiškinraštis (pdf)
Bylutė (pdf)  

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Recenzentų komentaras

Urbanistiniai sprendiniai, pastato santykis su aplinka.
Projektuojamas verslo kompleksas – tia vienas tūris, Šiaurės kryptimi
aukštėjantis nuo 4 iki 9 aukštų, taip derinantis prie aplinkinės
urbanistinės situacijos. Naujai formuojamoje atviroje aikštėje pastatas
eksponuojamas kaip išskirtinis, skulptūriškas statinys ir yra
traktuojamas kaip transportinio mazgo akcentas. Vertinant būsimą
automobilių srautą į pastatą, abejotinas patekimo į požeminį parkingą
sprendimas, kuomet iki panduso yra važiuojama aikšte, kuri skirta ir
pėsčiųjų rekreacijai.

Architektūrinės išraiškos koncepcija.
Tūrio kompozicija aiški ir nekomplikuota, atitinkanti detaliojo plano
silueto parametrus. Elipsės formos žiedinė pastato struktūra su viduryje
esančiu atviru atriumu sudaro reprezentatyvios erdvės  įvaizdį.
Lakoniškai tektoniškas fasadų sprendimas pagrįstas ir praktiškumo
kriterijumi. Aktyvią ir aplinką intensyviai veikiančią fasado dalį –
nusklembtą stogą – siūloma apželdinti samanomis ir taip ją įlieti į
aplinką (jei to įgyvendinti nepavyktų, atsirastų pavojus į Geležinio
vilko gatvę atverti neadekvatų vaizdą).

Pastato planiniai – erdviniai sprendimai.
Pirmo aukšto lygyje pastatą kertantis atviras pėsčiųjų pasažas apjungia
pastato vidines erdves su formuojama aikšte-parku. Siūloma maksimaliai
atviro planavimo schemos šerdis – vertikali atriumo erdvė. Tokia pastato
struktūra puikiai tinka vienam pastato vartotojui, tačiau labai
sunkiai, neaukojant estetinio-erdvinio įvaizdžio, skaidoma į smulkesnius
autonomiškus biurus. Vertikalus judėjimas pastate sprendžiamas trimis
laiptinių su liftais blokais. Parkavimas sprendžiamas trimis požeminiais
lygiais, paliekant esamą požeminę inžinerinių komunikacijų trasą.

Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo efektyvumas.
Pastato konstruktyviniai sprendiniai racionalūs. Išoriniam fasadui
siūlomi principai sprendžia saulėkaitos problemas ir autoriai teigia
pastato atitikimą tvarumo ir eksploatacijos taupumo standartams, tačiau į
Pietų pusę atsuktas tūrio nusklembimas ir stiklinis atriumas būtų
smarkiai veikiami pietinės saulės kaitros.

Idėjos novatoriškumas.
Projekte darniai sprendžiamas pastato ir aplink jį formuojamos aplinkos
santykis. Lakoniškas vieno tūrio sprendimas. Atviro tipo biuro
struktūros siūlymas yra šiuolaikiškas, bet tinkantis tik vieno pastato
vartotojo atveju.
 

II VIETA (25 000 litų). AMBRASO ARCHITEKTŲ BIURAS (Lietuva)

Planšetai (pdf)
Aiškinraštis (pdf)
Bylutė (pdf)

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

 

Recenzentų komentaras

Urbanistiniai sprendiniai, pastato santykis su aplinka.
Pasirinktas lakoniškas pastato tūrio komponavimas ir jo santykis su
aplinka. Aiškiai pagrįstas pasirinktas pastato aukštingumas, 7 aukštų
pastatas komponuojamas atsižvelgiant į pagrindines urbanistines kryptis
ir elementus. Sąlyginai ilgas ir monotoniškas fasadas, orientuotas
lygiagrečiai transporto trasai, pagrindžiamas trumpu laiku, per kurį,
važiuojant automobiliu, yra matoma ir suvokiama architektūrina. Tuo
tarpu žvelgiant iš vienos pagrindinių apžvalgos krypčių – Geležinio
vilko gatvės nuo Neries upės, matyti tik lakoniška pietinių fasadų
kompozicija, nebandanti niveliuotis aplinkoje, bet vykusiai įkomponuota
žaliųjų kalvų fone. Aplinkinė teritorija sprendžiama didžiąją dalį
skiriant parkui ir sukuriant dvi prieigų aikštes.

Architektūrinės išraiškos koncepcija.

Dėl lakoniškumo ir nesudėtingos kompozicijos pastato estetinė išraiška
yra aiškiai suvokiama. Pastatas savo išoriniu įvaizdžiu labiau panašus į
šiandieninius muziejus ar kultūros centrus, nei į biurų tipo pastatus,
kita vertus, tai  ir kuria komplekso išskirtinumą. Pastato išraiška
sprendžiama ne dekoratyviomis priemonėmis, bet architektūrine forma.

Pastato planiniai – erdviniai sprendimai.

Pasirinkta koridorinė pastato planavimo sistema su viena centrine
laiptine – vestibiuliu ir dvejomis kraštinėmis – evakuacinėmis,
pagalbinėmis. Koridorių ir kabinetų plotų santykis – racionalus, aukštų
skaidymas į smulkesnius ofisus galimas, tačiau nėra idealus būsimų
vartotojų atžvilgiu. Pastato aukštų gylio ir aukščio santykis leidžia
daryti prielaidą, kad vidinės pastato dalys stokos natūralaus
apšviestumo. Patrauklus siūlymas konferencijų centrą įrengti ketvirtame
aukšte, kur projektuojamos ir atviros lauko terasos.

Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo efektyvumas.

Jei ne didelės viršutinės dalies konsolės, pastatas būtų nesunkiai ir
sąlyginai nebrangiai įgyvendinamas. Vertikalus fasado dalinimas
sprendžia ir estetinius ir funkcinius, apsaugos nuo salės spindulių
perkaitinimo uždavinius, tačiau apriboja panoraminių vaizdų iš patalpų
matomumą. Parkavimas sprendžiamas dviem požeminiais aukštais,
racionaliai išnaudojant visą sklypo teritoriją.

Idėjos novatoriškumas.
Kuriama architektūrinė išraiška yra šiuolaikiška, atspindinti
šiandienines architektūrines tendencijas. Keliamos užduoties
įgyvendinimas pasiekiamas paprastomis priemonėmis, atsisakius
bereikalingo dekoratyvumo.
 

III vieta (15 000 litų). KOKO (Estija)

Planšetai (pdf)
Aiškinraštis (pdf)
 

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

 

Recenzentų komentaras

Urbanistiniai sprendiniai, pastato santykis su aplinka.
Skulptūriška pastato forma  atitinka detaliojo plano reikalavimus.
Antžeminis parkavimas  šiaurinėje sklypo dalyje sutampa su aplinkinės
teritorijos vartojimo-veikimo strategija. Aplink pastatą kuriamas
skulptūriškas  reljefinių formų parkas, pasižymintis estetiniu
kompleksiškumu su projektuojamu pastatu.

Architektūrinės išraiškos koncepcija.
Aiški tūrio forma paremta sklypo struktūra ir pastato funkcinėmis
savybėmis. Plastiška fasadų išraiška lakoniška ir kontekstuali. Siluetas
aplinkinėje teritorijoje išsiskirtų ir turėtų savitą identitetą.

Pastato planiniai – erdviniai sprendimai.
Siūlomi dviejų blokų po dvi laiptines su liftais blokai pateisinami kaip
racionali planavimo sistema tik iš dalies. Pastato interjero išraiškai
siūlomas visai estetinei sistemai vieningas, brandus, išieškotas
sprendimas. Planinėje struktūroje neišvengta gilių, natūralaus
apšvietimo stokojančių erdvių.

Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo efektyvumas.
Pastato fasadinė sistema projektuojama taip, kad būtų sumažintas saulės
kaitros poveikis. Rytinis ir vakarinis fasadai dengiami išorinėmis
ritmingomis, šešėlius kuriančiomis fasado detalėmis. Pietinis ir
šiaurinis fasadai projektuojami dvigubo įstiklinimo su oro tarpu, taip
sprendžiant ekstremaliausias temperatūrinės apkrovos problemas
aktualiausiuose taškuose. Pastato konstruktyvinė schema paremta
centrinių monolitinių branduolių ir kolonų tinklo principu.
Nereguliaraus plano antžeminė dalis reikalauja nuo požeminės parkavimo
dalies atsiskiriančio kolonų tinklo, dėl ko prireiktų ypatingų, kaštus
didinančių sprendimų.

Idėjos novatoriškumas.
Pastato ir greta projektuojamų parko ir aikštės kompleksas vienalytis ir
atspindintis šiuolaikinės architektūros tendencijas, kuomet
architektūrinė forma gimsta iš įtakojančių aplinkinių faktorių.
 

PASKATINAMOSIOS PREMIJOS (po 5 000 litų) skirtos visiems likusiems dalyviams.

UAB RENOVA (Lietuva)

Planšetai (pdf)
Bylutė (pdf)  

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Recenzentų komentaras

Urbanistiniai sprendiniai, pastato santykis su aplinka.
Pastato į aplinką komponavimo principas – atsiribojimas. Šiaurinės
sklypo dalies sprendiniai, kuomet pirmi du aukštai yra atviras
parkingas, yra neintegralūs būsimo kaimyninio užstatymo atžvilgiu.
Pastato realus projektuojamas aukštingumas siekia 41 metrą, o tai yra 11
aukštų pastato atitikmuo. Išnaudojant esamą sklypo per aukštėjimo
ypatumą, sumaniai sprendžiamas parkavimo klausimas. Teigiama, kad
užtenka vieno požeminio ir cokolinio aukšto parkavimo vietų poreikiui
tenkinti. Tačiau ryšys su aplinkine teritorija tampa neišvystytas ir
nukirstas cokolinio aukšto peraukštėjimu ir gausybės apvažiavimų.
Siūlomas racionalesnis antžeminio parkavimo būdas vakarinėje sklypo
dalyje. Rytinė žaliojo parko dalis vystoma menkai, todėl galima teigti,
jog projektinis pasiūlymas neišnaudoja viso situacijos potencialo bei
nesukuria galimo pastato išskirtinumo.

Architektūrinės išraiškos koncepcija.
Pastatas komponuojamas iš dviejų tūrių ir juos apjungiančio centrinio
holo tūrio. Rytinis Pirmame aukšte siūloma įrengti tik pagrindinį holą
su pagalbinėmis patalpomis, biurų paskirties patalpas pakeliant nuo
žemės. Pastato architektūrinė išraiška ir tūrių kompozicija nesudaro
išskirtinai šiai vietai kuriamo objekto įvaizdžio.

Pastato planiniai – erdviniai sprendimai.
Vertikalių ryšių schema (trys laiptinės ir vienas liftų holas) racionali
ir įrengiant, ir eksploatuojant. Planinė struktūra nesudėtingai
skaidoma į mažesnius, autonomiškai veikiančius biurus.

Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo efektyvumas.
Racionali pastato konstruktyvinė – statybinė schema, parkavimo vietų
sprendimas, leidžia daryti prielaidas, kad pastato realizacijos kaštai
būtų  adekvatūs. Siūlomos fasado priemonės mažintų neigiamą saulės
spindulių poveikį.

Idėjos novatoriškumas.
Pastato estetinė išraiška neatspindi šiandien vyraujančių progresyvios
architektūros tendencijų. Architektūrinis pasiūlymas remiasi išskirtinai
racionalumo paieškomis, nebandant ieškoti reflektyvesnės ir
integralesnės, konkrečiai situacijai būtinos estetinės raiškos.

 

HACKEL‐KAAPE, TRIMONIS ARCHITEKTEN HAMBURG (Arch A. Trimonis, T. Kavaliauskas, V. Stupak, R. Stupak, E. Žarkovskienė, M. Grinevičius)

Planšetai (pdf)
Aiškinraštis (pdf) 

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Recenzentų komentaras

Urbanistiniai sprendiniai, pastato santykis su aplinka.
Pastatas projektuojamas kaip žiedinės sankryžos akcentinis tūris.
Nors pastato tūrinė kompozicija suskaidyta, tačiau siluetas nuo to
nekinta ir yra masyvus. Iki galo neišvystytas ryšys su aplinka ir
nepagrįstas formuojamos aikštės-parko krypties vystymas į žiedinę
sankryžą. Toks devynių aukštų tūris savo gabaritais akivaizdžiai
disonuoja su aplinka. Išvystyta vandens tematika,- takas prasidedantis
prie egzistuojančios kūdros, ties pastatu išskleidžiamas į dekoratyvinį
baseiną. Atraktyvus ir estetiškai papildantis sklypo aplinkotvarką
baseinas kažkodėl projektuojamas ko ne požeminio aukšto lygyje, kas jį
padaro ne be tokiu dominuojančiu elementu koks galėtų būti. Dalyje
projekto foto montažų pastatas pateiktas mažesnis nei būtų realybėje.

Architektūrinės išraiškos koncepcija.
Architektūrinė tūrio kompozicija prieštarauja pačių autorių išsikeltiems
tikslams, nesuvaldžius dinamikos, sukurtas tiesiog chaotiškas tūrių
kratinys.

Pastato planiniai – erdviniai sprendimai.
Pastato vidinė struktūra sudalinta 3 vertikaliais ryšių (laiptinių)
blokais, besikeičiantis vidinių erdvių ir vaizdų iš pastato formavimas
kuria teigiamą, išskirtinę atmosferą. Tačiau, bandant pastatą
eksploatuoti formuojant atskirus nuomojamus biurus, tampa sudėtinga jo
aukštus dalinti rentabiliais segmentais, į kuriuos būtų patenkama iš
pagrindinio holo.

Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo efektyvumas.
Siūlomas brangiai įrengiamas, bet eksploatacijos metu atsiperkantis
dvigubo fasado ir energetinio taupumo pastato tipas. Penki požeminiai
aukštai būtų daug lėšų reikalaujantis sprendimas.

Idėjos novatoriškumas.
Projekto tūrio ir erdvių komponavimas šiuolaikiškas, atspindintis
šiandienos architektūrinius procesus, pritaikyti modernūs „protingo“
fasado sprendimai.
 

VILNIAUS ARCHPROJEKTAS (arch. Darius Linartas, Tautvilė Džiugytė, Gintarė Šverytė, Berta Gruodytė, Tomas Skripkiūnas)

Planšetai (pdf)
Aiškinraštis (pdf)
Bylutė (pdf)  

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Recenzentų komentaras

Urbanistiniai sprendiniai, pastato santykis su aplinka.
Projekte aiškiai deklaruojama idėjinė tūrio formavimo metafora „kalva“. 
Laipsniškai sklypo vidurio link „augantis“ tūris organiškai įkonmpuotas
į aplinką. Atskirų tūriu kompozicija yra atsargus sprendimas, sąlyginai
neįtakojantis aplinkinės urbanistinės situacijos, tačiau tuo pačiu ir
nekuriantis šiai situacijai reikalingo savito akcento.
Siūlomas apvažiavimo aplink pastatą sprendimas turėtų būti koreguojamas siekiant darnesnio santykio su formuojama aplinka.
Išvystyta pėsčiųjų servituto kryptis per pastatą, vedxanti į intensyviai
apkrautą transporto mazgą stokoja įtiknamo pagrindimo, kai tuo tarpu
ryšys su jau egzistuojančia požemine perėja per Konstitucijos prospektą
nevystomas ir neturi aiškios jungties su projektuojamu pastatu.

Architektūrinės išraiškos koncepcija.

Pastato siluetas pagrįstas, bet svarbus, aplinkoje dominuojantis
elementas – nuožulnios stogo plokštumos – detaliau nesprendžiamas.
Išlieka daug neaiškumų ir dėl dangos sprendimų ir dėl šioje projektavimo
stadijoje nesprendžiamų inžinerinių komunikacijų buvimo estetinės
išraiškos. Laužyto tūrio kompozicijos dinaminis  įvaizdis dar labiau
stiprinamas antro, išorinio fasado ritmika ir kryptimis. Tūrio išraiška
galėtų būti santūresnė, o gal net ir sprendžiama kitomis priemonėmis,
siekiant išlaikyti vientisos „kalvos“ įvaizdį.

Pastato planiniai – erdviniai sprendimai.
Pastatą aptarnauja 4 laiptinės, pastatas sudalintas į atskirus
nedidelius, autonomiškai veikiančius biurus. Kai kur laužytų korpusų
susikirtimo vietose susidaro natūralia šviesa sunkiai apšviečiamos
zonos. Diskutuotinas viso pirmo aukšto dvigubas aukštis, kai dalyje
patalpų siūloma įrengti paprastus biurus.

Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo efektyvumas.
Laužyto kontūro pastatas ant reguliaraus požeminio parkingo kolonų
tinklo reikalauja didesnio dėmesio planuojant kolonas antžeminėje
dalyje, nes tai sukelia funkcinių ir estetinių nepatogumų planuojant
patalpas bei papildomas išlaidas realizuojant antžeminę konstruktyvinę
dalį.


Idėjos novatoriškumas.
Plastiškas tūrio formavimas  yra novatoriškas, bet jo išpildymo
priemonės ir sprendiniai turėtų būti keičiami ieškant šiuolaikiškesnės
išraiškos.
 

GJS (Arch. Gediminas Jurevičius, Donatas Bacevičius, Ernestas
Riepšas, Tomas Vaičiulis, Simas Remeika, Marsius Jurevičius, Ieva Folk,
Lietuva)

Planšetai (pdf)
Aiškinraštis (pdf)

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

Konstitucijos 29 architekturinis konkursas

 

Recenzentų komentaras

Urbanistiniai sprendiniai, pastato santykis su aplinka.
Pastatas komponuojamas iš dviejų pakeltų aukštybinių tūrių ir juos
apjungiančio atviro holo. Skirtumas tarp korpusų aukštingumo (8 ir 9
aukštai) turėtų būti  didesnis: taip tūrinė kompozicija taptu raiškesnė
ir darniau komponuotųsi aplinkoje iš tolimųjų apžvalgos taškų. Kuriamas
sklendžiančio virš žemės, ekspresyvaus pastato įvaizdis, tačiau menkai
vystoma aplinkinė parko ir prieigų prie pastato teritorija nepadeda
visiškai įgyvendinti deklaruojamų įvaizdžio formavimo principų.

Architektūrinės išraiškos koncepcija.
Pastato tūris dalinamas horizontaliais sluoksniais. Apatinėje pastato
dalyje planuojama atviresnės viešumai funkcijos, o viršutinėje – biurų
patalpos.  Siūloma dvigubo įstiklinimo fasadinė sistema. Daug abejonių
kelia dekoratyvus šilkografijos ornamentas kuris naudojamas kaip
priemonė kovoti su tiesioginiais saulės spinduliais. Tokiu ornamento
piešiniu apsaugoma tik apatinių aukštų biurų patalpos ir kuriamas
trumpalaikis estetinės vizualikos efektas. Stiklinę fasado erdvę siūloma
užpildyti natūraliais augalais, tačiau nepaaiškinamos jų egzistavimo
galimybės ribinėmis temperatūros sąlygomis.

Pastato planiniai – erdviniai sprendimai.
Pastato planinė struktūra yra racionali ir tinkama tiek atskiriems
nuomininkams, tiek vienam pastato vartotojui. Atvira, perregima
centrinio holo erdvė deramai reprezentatyvi. Sprendžiant požeminį
parkavimą, neišnaudotas visas sklypas, todėl projektuojami  5 požeminiai
aukštai. Toks sprendimas dėl per sklypą einančios senvagės pareikalautų
didelių statybinių kaštų.


Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo efektyvumas.
Siūlomas racionalus gamykloje surenkamų fasadinių modulių principas.
Dalyje pastato fasado siūloma integruoti saulės elementus, taip taupant
elektros energijos sąnaudas.

Idėjos novatoriškumas.
Ekspresyvi kompozicija ir vizualiai aktyvūs konstruktyviniai elementai kuria įsivaizduojamą verslo veržlumo įvaizdį.
 

Iliustracijos ir foto: www.architektusajunga.lt

 

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal