Lietuvos architektų sąjunga

Nauji LAS architektūros konkursų nuostatai

Pristatome naujai parengtą LAS architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų redakciją.

Lietuvos architektų sąjungos konkursų organizavimo nuostatai

Konkursų vykdymo rekomendacijos

Architektūrinis konkursas – viena iš efektyviausių priemonių siekti Lietuvos architektų sąjungos misijos – puoselėti architektūros kokybę. Lietuvos architektų sąjunga turi didelę architektūrinių konkursų organizavimo patirtį, konkursų vykdymas ir toliau išliks svarbi LAS veiklos sritis.

Naujos kadencijos pradžioje LAS Taryba nustatė keturias prioritetines veiklos sritis, iš kurių viena – architektūriniai konkursai. 2017 m. sukurta LAS Architektūrinių konkursų grupė (Gintautas Blažiūnas, Rūta Leitanaitė, Darius Linartas, Jūratė Merkevičienė, Gintaras Prikockis, Aurimas Sasnauskas, Aurimas Syrusas, Leonardas Vaitys) įsipareigojo dirbti LAS Tarybos nustatytus prioritetinius darbus: parengti naują LAS architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų reddakciją, skatinti ir organizuoti viešas diskusijas apie architektūrinių konkursų kokybę; bendradarbiauti su LAR kuriant Architektūros įstatyme nurodytą architektūrinių konkursų organizavimo tvarkos aprašą; kurti pasiūlymus LAS konkursų organizavimo mechanizmo tobulinimui.

Lietuvos architektų sąjunga tokius nuostatus patvirtino 2014 m. Tarybos sprendimu, tačiau, bėgant laikui ir vykdant įvairius architektūrinius konkursus, paaiškėjo, jog kai kurie nuostatų reglamentai yra pertekliniai, nelankstūs, nereikalingi ar net nelogiški. Kad Nuostatai būtų efektyvūs, racionalūs ir užtikrintų geriausią architektūrinio konkurso kokybę, jie turi būti „gyvas“, prie aktualijų pritaikomas dokumentas, paremtas įžvalgomis, gimusiomis stebint ir analizuojant LAS ir kitų vykdomus architektūrinius konkursus, reaguojant į pokyčius Europos šalyse.   

LAS Architektūros konkursų darbo grupės nariai Europos architektų tarybos (EAT)  2016 10 18 rekomendacijų architektūriniams konkursams pagrindu parengė naujus „LAS architektūros konkursų organizavimo nuostatus“ (toliau – Nuostatai). Nuostatai tapo trumpesni ir orientuojasi į vertybinius principus, kurie paremti 9 taisyklėmis (EAT):

 1. Vienodos galimybės visiems dalyviams
 2. Procedūros skaidrumas
 3. Vertinimo komisijos nešališkumas
 4. Konkurso sąlygos
 5. Anonimiškumas
 6. Piniginis prizas ir atlygis
 7. Autoriaus teisės
 8. Ginčų sprendimas
 9. Visuomenės dalyvavimas

2014 m. patvirtintus „LAS  architektūrinių konkursų organizavimo nuostatus“ (2014-09-04) siūloma išskaidyti į Nuostatus  (kurių laikytis privaloma) ir jų priedą „Konkurso vykdymo rekomendacijos“. Rekomendacijas sudaro 3 skyriai:

 1. Konkurso vykdytojai ir dalyviai
 2. Konkurso sąlygos
 3. Konkurso vykdymo tvarka.

Sąsajos su Architektūrinių konkursų tvarkos aprašu (rengiamu LAR)

Kaip įpareigoja LR Architektūros įstatymas, Lietuvos architektų rūmai rengia Architektūrinių konkursų tvarkos aprašą (toliau – Tvarka), kurio baze pasirinko Lietuvos architektų sąjungos architektūrinių konkursų organizavimo nuostatus (2014 m.). LAR paviešinus pradinę Tvarkos redakciją, Lietuvos architektų sąjunga pateikė pastabas ir pasiūlymus Tvarkos korekcijai. Pagal Lietuvos architektų sąjungos pateiktus redagavimo pasiūlymus, Tvarkoje numatyti reglamentai iš principo atitiktų čia pristatomus Nuostatus ir Rekomendacijas.

Nauja Lietuvos architektų sąjungos architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų redakcija bus pristatoma pranešimu Lietuvos architektų sąjungos eilinės ataskaitinės konferencijos metu š. m. balandžio 26 d.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal