Lietuvos architektų sąjunga

Kokie bus architektūriniai konkursai Lietuvoje: nauji LAS architektūrinių konkursų nuostatai

Lietuvos architektų sąjungos organizuojami architektūriniai konkursai visuomet susilaukia atgarsio ir neretai kritikos – iš konkurso dalyvių, kartais iš užsakovų, plačiosios visuomenės.

Dažniausiai vardinamos problemos: skaidrumo, viešumo trūkumas (neargumentuojamas vertinimo komisijos sprendimas), konkurso sąlygų kokybė (neaiškiai, dvipramiškai suformuota užduotis, konkurso eigoje keičiami reikalavimai ir duomenys), organizavimo klaidos, neaiški atsakomybė (koks asmuo atsakingas už konkrečias klaidas), monitoringo stoka.

Kita vertus, konkursų organizatoriai taip pat neretai užsakovo „spraudžiami į kampą“ manipuliacijomis, nepriimtinais reikalavimais, nepaisoma profesionalios nuomonės.

Poreikį peržiūrėti ir nustatyti aiškius konkursų organizavimo principus ir vertybes, užtikrinančias konkurso kokybę papildė ir faktas, jog paskutiniai LAS konkursų organizavimo nuostatai, rengti dar 2000-aisiais, nebeatitinka Europos sąjungos praktikos ir teisės. Taip pat LAS tenka organizuoti vis daugiau konkursų, vykdomų Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindu, į ką senuosiuose nuostatuose nebuvo atsižvelgta.

LAS Tarybos sudaryta darbo grupė (Rūta Leitanaitė (Lietuvos architektų sąjunga), Daiva Bakšienė (Advokatų kontora Kairevičius Juzikis), Darius Osteika (architektas), Liutauras Nekrošius (VGTU), Darius Linartas (architektas), Tadas Balčiūnas (LAS Vilniaus skyriaus pirmininkas)), rengdama naujus nuostatus, analizavo įvairius tarptautinius ir Lietuvoje vykusius architektūrinius konkursus, jų sėkmių ir nesėkmių priežastis, Šiaurės ir kt. šalių konkursų nuostatus. Naujų nuostatų pagrindu pasirinktI Tarptautinės architektų sąjungos bei UNESCO rekomendacijos ir Europos architektų tarybos architektūros konkursų nuostatai.

Naujų LAS architektūrinių nuostatų tikslas – ginti architektų ir viešąjį interesus.

Konkurso organizavimas turi užtikrinti visų trijų dalyvaujančių šalių (užsakovo, architektų cecho, plačiosios visuomenės) interesus. Tai turi būti sąžiningos ir profesionalios procedūros metu išrinktas kokybiškos architektūros ir/ar urbanistikos sprendimas.

Pagal ES teisę, LAS organizuojamuose konkursuose turi būti leista dalyvauti visiems reikalaujamą kvalifikaciją atitinkantiems Europos sąjungos architektams, nepriklausomai nuo jų tautybės, gyvenamos vietos, o konkurso sąlygos ir eiga turi atitikti ES teisės aktus.

Toliau pateikiami kai kurie naujų nuostatų sprendimai, besiskiriantys nuo senųjų LAS nuostatų reglamentų.

ORGANIZAVIMO KOKYBĖ

Kad būtų užtikrinta konkurso organizavimo, konkurso sąlygų, darbų vertinimo ir rezultatų viešinimo kokybė ir įgyvendinti vertybiniai principai, LAS turėtų būti atsakinga už  visus konkurso darbus (tam tikriems darbams, etapams LAS gali samdyti įvairius profesionalus, įmones). Kitais atvejais konkursai turi būti organizuojami be LAS ir neminint LAS vardo.

Kad konkurso organizavimo kokybė nenukentėtų nuo neprognozuoto pateiktų pasiūlymų kiekio, siūloma įvesti LAS konkursų registracijos mokestį. Tam, kad konkurse dalyvautų kuo daugiau architektų, mokestis neturėtų būti didelis (tik toks, kad atitinkamai kompensuotų papildomas techninio komiteto, eksponavimo, vertinimo komisijos darbo ir t.t. išlaidas), o LAS nariams jis turėtų būti dar sumažintas arba iš viso netaikomas.

Konkurso organizavimas bus pavestas konkurso Koordinatoriui. Kitaip nei iki šiol konkursuose dalyvavęs Sekretorius, Koordinatorius turės daugiau teisių ir pareigų, jo kompetencijai bus keliami didesni reikalavimai. Jis bus pagrindinis asmuo, atsakingas už konkurso eigą ir jo kokybę, tačiau galės (ir, pageidautinai, turėtų) konsultuotis ar prašyti įvairių ekspertų pagalbos rengiant konkurso sąlygas ar iškilus nenumatytiems klausimams dėl vertybinės pozicijos ir pan.

VERTINIMO KOMISIJOS DARBO KOKYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

Naujuose nuostatuose siūlome padidinti konkurso vertinimo komisijos atsakomybę ir darbo apimtį. Manome, jog vertinimo komisija privalo įsigilinti ir diskutuoti apie kiekvieną darbą, todėl siūlome atsisakyti iki šiol konkursų darbus pristatydavusių recenzentų. Ar konkurso darbas atitinka reikalavimus, komisijai nurodys Koordinatoriaus vadovaujamas Techninis komitetas, tačiau sprendinių kokybę pagal nustatytus kriterijus turės vertinti patys vertinimo komisijos nariai. Jeigu bus reikalinga, konkurso vertinimo komisiją tam tikrais aspektais galės konsultuoti kviestiniai ekspertai (transporto, paveldo, ekonomikos ir t.t.).

Vertinimo komisija privalės argumentuoti savo sprendimą – po konkurso pateikti raštišką ataskaitą (kuri bus viešinama) su komentarais apie kiekvieną darbą. Todėl taip pat siūlome, jog konkurso nugalėtojai turėtų būti renkami ne aritmetiniu būdu, skaičiuojant balų vidurkį, o vertinimo komisijos diskusijų metu.

KONKURSO SĄLYGŲ KOKYBĖ

Manome, jog konkurso sėkmę (ar nesėkmę) užprogramuoja konkurso sąlygų kokybė, todėl jų tinkamam parengimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys, atitinkamas laikas ir lėšos. Konkurso sąlygas turėtų rengti Koordinatorius (kartu su pasitelktais ekspertais ir pagalbiniais darbuotojais), jose turėtų būti nurodyta užduotis, terminai, prizinis fondas, vertinimo komisijos sudėtis, vertinimo kriterijai.

Prieš skelbiant konkursą, su sąlygomis turi susipažinti visi vertinimo komisijos nariai.

Kad užduotyje būtų kuo aiškiau apibrėžta darbo apimtis, detalizavimas ir rezultato lūkesčiai, siūloma išskirti du konkursų tipus:

Projekto konkurso tikslas yra rasti geriausiai įgyvendinimui tinkamą projekto sprendimą.  Su pirmos vietos laimėtoju Užsakovas derasi dėl projektavimo sutarties;

Idėjos konkursas – tai konkursas, kurio tikslas yra rasti ir/ar palyginti konkrečių architektūrinių ir/ar planavimo problemų idėjinius sprendinius ar jų variantus. Idėjos konkursas gali būti skelbiamas abstrakčiam objektui – tipologijai, vizijai ir pan. Dažniausiai idėjinį konkursą laimėjusio darbo neketinama įgyvendinti, todėl su jo autoriumi projektavimo sutartis nepasirašoma. Konkurso sąlygose gali būti numatyta sutartis su autoriumi, samdant jį kaip konsultantą tolimesniame projektavimo ir realizacijos procese.

Taip pat siūloma konkursus skirstyti į 1 ir 2 etapų, priklausomai nuo užduoties sudėtingumo ir projektuojamo objekto visuomeninės svarbos ir apimties.

Konkurso sąlygose nurodomi reikalavimai projekto sprendiniams bus skirstomi į privalomus (kurių neatitinkantis darbas bus vertinamas neigiamai) ir rekomenduojamus (šiuos reglamentus pažeidžiantis darbas gali būti vertinamas teigiamai, jei sprendiniai svariai argumentuoti).

Prasidėjus konkursui, konkurso sąlygos negalės būti iš esmės keičiamos, nebent tikslinamos atsižvelgiant į konkurso dalyvių klausimus; patikslinimai turės būti padaryti iki atsakymų į klausimus išsiuntimo datos (ne vėliau kaip praėjus 1/3 konkurso darbui parengti skirto laiko).

VIEŠINIMAS, ARCHYVAS

Kiekvienas konkursas yra ir kultūrinis įvykis, apie kurį turi būti informuojama plačioji visuomenė. Jau pasibaigus konkursui turi būti eksponuojami visi darbai, pateikiami vertinimo komisijos sprendimai. Konkursiniai darbai turi būti dokumentuojami ir išsaugomi kaip kultūrinis palikimas – tam siūloma kaupti skaitmeninį konkursų darbų archyvą, kiekvieną konkursą palydėti leidiniu.

LAS architektūros konkursų nuostatai 2011

LAS architektūros konkursų nuostatai 2000

Nauji LAS nuostatai bus pristatomi LAS suvažiavime balandžio 29 d. Kviečiame teikti komentarus, nuomones ir klausimus! Po suvažiavimo nuostatai bus tikslinami ir tvirtinami LAS Tarybos.

Kontaktinis asmuo:
Rūta Leitanaitė
info@architektusajunga.lt

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal