Lietuvos architektų sąjunga

Architektūros politika 2014-2020 m.

Mieli LAS nariai,

kviečiame susipažinti ir aptarti „Architektūros politikos 2014-2020 m.“ metmenis.
Pirmoji „Architektūros politika“, vadinta „Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių aprašu“ LR Vyriausybės buvo patvirtinta dar 2005-aisias. Nuo to laiko architektūros problematika, architekto vaidmuo, visuomenės požiūris bei teisinis laukas gerokai pakito – kilo poreikis peržiūrėti Architektūros politikos principus, temas ir įgyvendinimo schemą.

“Architektūros politikos” atnaujinimą 2013 m. vasarą iniciavo Lietuvos architektų sąjunga, kreipusis į Aplinkos ministeriją, kuri šį procesą organizuoja oficialiai.

Lietuvos architektų sąjungai Aplinkos ministerija pavedė parengti “Architektūros politikos 2014-2020 m.” metmenis: sukurti struktūrą, išnagrinėti dokumentus, reguliuojančius architektūros ir urbanistikos politikos kryptis, išanalizuoti atskirų užsienio šalių architektūros ir urbanistinio vystymo politikas ir pateikti ekspertinę analizę.  Metmenys taps pagrindu Architektūros politikos projektui. Jo galutinę versiją šlifuos iš įvairių Vyriausybinių institucijų bei architektūros organizacijos atstovų sudaryta darbo grupė ir Politika bus pateikta Seimui. Taigi, iš esmės Architektūros politikos turinį sudarysiančiuose metmenyse pateikta medžiaga turėtų būti parengta taip, kad joje būtų apimti visi architektūros sričiai svarbūs klausimai, užfiksuotos problemos, nustatyti prioritetai, tikslai, uždaviniai bei jų įgyvendinimo būdai.

„Architektūros politikos 2014-2020 m.“ metmenis rengia darbo grupė, kurią sudarė Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos architektų rūmų deleguoti nariai. Į pagalbą specifinėmis temomis buvo pasitelkti papildomi ekspertai.

Darbo grupė:

Gintautas Blažiūnas
Rūta Leitanaitė
Kęstutis Pempė
Edgaras Neniškis
Juozas Vaškevičius
Irena Kliobavičiūtė

Ekspertai:
Švietimo tema – prof. Gintaras Čaikauskas
Teisinis laukas – arch. Vaidotas Kuliešius


Pirmoji “Architektūros politikos 2014-2020“ metmenų versija pristatyta EFAP konferencijoje „Viešasis interesas architektūroje“, kuri 2013 m. rugsėjo mėn. vyko Vilniuje (http://efap2013.lt/index.php/lt/, žr. „Pranešimai“). Vėliau dokumentas koreguotas pagal Aplinkos ministerijos pateiktas pastabas.

Pagal Aplinkos ministerijos nurodymus Lietuvos architektūros politika 2014-2020 patenka į plėtros programos kategoriją, todėl jos struktūra turi atitikti Vyriausybės patvirtintą plėtros programos struktūrą.

Architektūros politikos 2014-2020 metmenų struktūra

1. Įžanga:
– politikos tikslas ir pagrindimas (kodėl jos reikia)
– su kokiais kitais dokumentais AP siejasi
– AP prioritetinės sritys (inovacijos ir eksportas, kultūros paveldas, švietimas, darni aplinka, valdymas ir reguliavimas)
– siekiami rezultatai – vizija, kokia aplinka, architektūra bus 2020-aisiais, pilnai įgyvendinus AP, apibūdinant siekiamybes kiekvienoje iš 5 prioritetinių sričių.

2. Tikslai:
– išskiriamos 5 prioritetinės sritys (inovacijos ir eksportas, kultūros paveldas, švietimas, darni aplinka, valdymas ir reguliavimas
– aprašoma, kodėl tos sritys svarbios
– aprašoma esama situacija kiekvienoje kryptyje, integruojant analizės duomenis
– išskiriamos problemos srityje
– apibendrinamas pagrindinis tikslas srityje
– pagal nustatytas problemas suformuluoti uždaviniai (kiekvienas jų atitinkamai sprendžia tam tikrą problemą)

3. Įgyvendinimas
– išskiriamos 5 prioritetinės sritys (inovacijos ir eksportas, kultūros paveldas, švietimas, darni aplinka, valdymas ir reguliavimas
– Kiekvienam „Tikslų“ skyriuje įvardintam uždaviniui nurodomos įgyvendinimo priemonės, paaiškinant, kodėl tos priemonės būtų efektyviausios
– nurodomos atsakingos už vykdymą institucijos

4. Priedai
Viena svarbiausių dokumento dalių – lentelė, kurioje koncentruotai nurodyta, kuri institucija ar orgasnizacija atsakinga už atitinkamo uždavinio įgyvendinimą.

Kviečiame LAS narius įvertinti naujos „Architektūros politikos 2014-2020 m.“ metmenis.

Konstruktyvių (ir neanonimiškų) pastabų bei pasiūlymų laukiame el. paštu info@architektusajunga.lt bei šio straipsnio komentaruose.
Metmenys bus pristatomi ir LAS suvažiavime gegužės 16 d., po to darbo grupė, atsižvelgdama į architektų bendruomenės pastabas, parengs galutinę jų korekciją ir pateiks Aplinkos ministerijai.

“Architektūros politikos 2014-2020 m.” metmenys

Priedas 1. LR architektūros politikos 2014-2020 m. įgyvendinimas (lentelė)

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal