Lietuvos architektų sąjunga

2010-10-20 KAUET posėdis

Kauno architektūros-urbanistikos ekspertų posėdyje buvo svarstomas Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo Kauno mieste specialiojo plano pakeitimo projektas (UAB „Miesto planas“, N.Stanionis).


Ekspertų nuomone, projekte numatytas prekybos centrų išdėstymas ir jų kiekis nėra pakankamai argumentuotas, neatsižvelgta į gerąsias miestietiško gyvenimo tradicijas, kai įvairovę kuria smulki prekyba. Miesto centre reikia išryškinti Kauno specifiką (pvz.pasažai): kitaip miestas tapts nuobodžiu didžiųjų centrų konglomeratu.

Taryba suabejojo naujų stambių prekybos centrų poreikiu kitais 10 metų ir pasigedo didžiųjų prekybos centrų santykio su smukliąja prekyba analizės. SP sprendiniuose galėtų būti nurodytos smulkios (iki 1000m2) prekybos zonos, jų ryšys su gyvenamomis zonomis, taip pat – prekybos plotų kvotos stambiems ir smulkiems prekybos objektams. Sprendinius reikėtų ruošti, remiantis realiu gyventojų tankumu, transporto srautų dydžiais ir didžiųjų centrų poreikiu, siekti verslo ir visuomenės interesų balanso, o numatant prekybos centrų vietas, susieti miesto ir Kauno rajono poreikius.

Pasak dalies ekspertų, mieste trūksta pramonės paskirties teritorijų, todėl pramonės Taikos pr. zonoje konversijai į komerciją nepritarta. Architektai pastebėjo, kad prekybos centrus išdėstant abipus svarbių magistralių laukuose, iškreipiamas miestovaizdis, netausojamas aplinkinis landšaftas, didieji centrai neįsijungia į miesto gyvenimą, tampa užmiestiniais.

Autoriai paprašyti pateikti projektą svarstymui dar kartą.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal