Lietuvos architektų sąjunga

2010-06-03 VAUET posėdis

2010 birželio 3 d. vyko vyks Vilniaus architektūros – urbanistikos ekspertų tarybos posėdis. Jame bus nagrinėjami projektai:

1.Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialusis planas
UAB „Statybos strategija“, PV – K.Gaučė
Recenzentas – M.Pakalnis

Planuojama 235 ha teritorija Vilniaus Vakariniame pakraštyje apima 3 kaimus: Kriaučiūnus, Platiniškes ir Naujosios. Didžioji teritorijos dalis – prvatūs sklypai.
Projektas rengiamas pagal jau patvirtintą koncepciją, kurioje apibrėžti rekreacinės, kraštovaizdžio apsaugos ir mokslinės-tyrimų veiklos prioritetai.
Pasak projekto autorių, verbų pynimo amatas teritorijoje beveik sunykęs, todėl projekte siūloma draustinio ribas nustatyti teritorijos pietinėje dalyje, apimančioje miškus ir vertingus geomorfologinius darinius, o verbų pynimui naudojamų augalų augimviečių į draustinio ribas neįtraukti. Užstatymą siūloma griežčiau riboti draustinyje ir aplink ežerą (leisti statyti tik vienkiemines sodybas).

Eskpertų tarybos nuomone, užduotis stokoja aiškumo: nėra suformuoto secialiojo plano problemų, tikslo, užduočių, atsakymų į klausimus „ką, kodėl ir nuo ko reikia saugoti?“. Anot architektų, iš projekto pristatymo galima daryti išvadą, jog ketinama saugoti ne verbų amatui reikšmingas teritorijas ir elementus, o, tam tikruose fragmentuose, kraštovaizdį, o likusioje, didžiojoje, teritorijos dalyje užprogramuojamas kvartalas.  Tokiu atveju būtų tikslinga atsisakyti draustinio steigimo, teritoriją traktuojant ir projektuojant kaip mažaaukštės statybos kvartalą. Pasiūlyta sprendinius tiek detalizuoti, kad ateityje šioje teritorijoje esantiems sklypams nebereikėtų daryti detaliųjų planų.
Pasigesta informacijos apie planuojamos teritorijos sprendinius miesto kontekste, ryšį su gretimomis teritorijomis.
Ekspertai rekomendavo detalizuojant projektą, apibrėžti naujų pastatų grupių vietas, kad būtų išvengta monotoniško teritorijos urbanizavimo padrikais fragmentais. Autorių paprašyta ateityje pateikti trimačius teritorijos erdvinės sąrangos sprendinius.
Tarybos nuomone, reikėtų atsisakyti idėjos teritorijoje įvesti miesto tinklus – vietoje to pasiūlyta naudoti ekologiškas technologijas, kurti vietinę infrastruktūrą.
Projektą paprašyta pateikti svarstymui dar kartą.

2. Sklypo Naugarduko g. 97 detalusis planas ir projektiniai pasiūlymai
„Č.Mazūro architektų dirbtuvė“, PV – Č.Mazūras
Recenzentas – S.Pamerneckis

Naugarduko ir Skroblų gatvių sankryžoje esančioje teritorijoje planuojami 4 sklypai: 2 komercinės ir 2 gyvenamosios paskirties. Autorių siūlymu, ties Skroblų gatve projektuojami daugiabučiai būtų 9 aukštų aukščio: analogiškai susiklosčiusiai urbanistinei konteksto struktūrai (gatvių perimetrą formuoja penkiaaukščiai, o kvartalo viduje taškiniu principu išdėstyti devynaukščiai).
Projektas pateiktas ekspertų tarybai tik dėl vieno aspekto – gauti atsakymą į klausimą, ar galimas toks projektuojamų daugiaučių aukštis. Projekto pasiūlymui – statyti 9 aukštų daugiabučius – pritarta.

3.Sklypo Siesikų g. 15 detalusis planas ir projektiniai pasiūlymai
UAB „Statybos valdymo biuras“, UAB „Geco architektūros studija“, PV – T.Gecas
Recenzentas – A.Asauskas

Klausimas nesvarstytas dėl nepakankamos medžiagos.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal