Lietuvos architektų sąjunga

Įvyko Vilniaus architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdis

2019 m. birželio 13 d. posėdžiui pirmininkavo Mindaugas Grabauskas. Sekretorius – Julijonas Bučelis

Dalyvavo:

Tarybos nariai – Gintautas Baranauskas, Gintautas Blažiūnas, Gintaras Čaikauskas  Giedrė Filipavičienė, Mindaugas Grabauskas, Gintaras Klimavičius, Miknevičienė Giedrė, Saulius Mikštas,  Saulius Misevičius, Saulius Pamerneckis, Gediminas Paslaitis, Lukas Rekevičius;

svečiai – Mindaugas Pakalnis, Algirdas Kaušpėdas, Diana Sabaliauskienė, Arūnas Jankauskas, Karolis Grigaitis, Algimantas Neniškis, Ugnė Neverbickaitė.

Posėdyje pirmiausia svarstyti administracinės paskirties pastato Vilkų g. 5, Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai, kuriuos pristatė vienas iš autorių Algirdas Kaušpėdas, o recenzavo Saulius Mikštas.

Projekto autoriai: Algirdas Kaušpėdas, Vilija Kaušpėdienė, Gintarė Gaudiešiūtė, Olga Runovič ir Ugnė Neverbickaitė.

Projektiniams pasiūlymams dauguma posėdyje dalyvavusių eksperų iš esmės pritarė. Pasisakymuose konstatuota, kad projekto autoriai įvertino esamą nedėkingą kvartalo užstatymo kontekstą ir atliko išsamų darbą užstatymo morfotipo, kuris geriausiai atitiktų šiaurinės Žvėryno dalies, kurioje vyksta intensyviosios urbanizacijos procesai, kontekstą, paieškoje. Pažymėta, kad kvartalo užstatyme gali sėkmingai funkcionuoti skirtingi užstatymo tipai, nepažeidžiant gretimų sklypų statytojo interesų ir užstatymo galimybių.

Tolimesnėje projektavimo eigoje rekomenduojama įvertinti norminį sklypo priklausomųjų želdynų procentą įvertinus pastate projektuojamas gyvenamosios paskirties patalpas.  

Svarstyti prekybos ir administracinės paskirties pastatų Mykolo Lietuvio g. 6, Vilniuje, projektiniai pasiūlymai, papildyti atsižvelgiant į VAUET 2019 03 07 posėdžio išvadas. Pasiūlymus pristatė vienas iš projekto autorių Algimantas Neniškis, recenzavo Lukas Rekevičius.

Projekto autoriai: Gilma Teodora Gylytė, Algimantas Neniškis, Justina Jauniškytė ir Karolis Grigaitis.

Dauguma ekspertų (vertinant susilaikė G. Klimavičius ir S. Misevičius) projektiniams pasiūlymams pritarė. Konstatuota, kad objekto projektiniai pasiūlymai tinkamai papildyti pagal ankstesniame posėdyje išsakytas pastabas – sprendžiama viso kvartalo užstatymo perspektyva, nagrinėjamas kvartalą ribojančių gatvių tinklas, pagrindžiamas laikino įvažiavimo ir automobilių parkavimo sprendimas.

Rekomenduojama projektiniuose pasiūlymuose aiškiai įvardinti, kad projektiniai pasiūlymai yra viso kvartalo tarp Ukmergės g., Mykolo Lietuvio g. ir perspektyvinio Salomėjos Neries gatvės tęsinio urbanizacijos pirmas etapas, kurio sprendiniai bus koreguojami numačius užstatymą prie Ukmergės g. Pastačius S. Neries gatvės tęsinį, turi būti naikinamas laikinas įvažiavimas į sklypą iš Mykolo Lietuvio gatvės. Sklype būtina išlaikyti norminį priklausomųjų želdynų plotą.

Trečias svarstytas darbas – daugiabučių gyvenamųjų namų Subačiaus g. 99, Vilniuje, projektiniai pasiūlymai ir Markučių detaliojo plano sprendinių keitimas.

Projektinius pasiūlymus pristatė projekto autorius Aurimas Sasnauskas, o Markučių detaliojo plano sprendinių keitimą – autorė Diana Sabaliauskienė. Recenzavo Saulius Misevičius.

Vertinant Markučių gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių keitimą ir daugiabučių gyvenamųjų namų Subačiaus g. 99, Vilniuje, projektinius pasiūlymus ekspertai konstatavo, kad remiantis istorine kvartalo užstatymo medžiaga, Markučių sodybinio užstatymo kontekste prie Subačiaus gatvės konkrečioje teritorijoje gali atsirasti vienetiniai stambesnio tūrio objektai, tačiau turi būti išlaikyta dominuojanti sodybinio užstatymo Markučių struktūra. Daugelis ekspertų pažymėjo, kad nagrinėjamo detaliojo plano užstatymo reglamentai neatitinka projektinių pasiūlymų (neįskaičiuotas cokolinis aukštas ir mansardų plotas).

Rekomenduota tikslinti keičiamo Markučių detaliojo plano sprendinius (užstatymo intensyvumą, tankumą, pastatų aukštį), spręsti automobilių parkavimą ir apželdinimą prie Subačiaus gatvės, neakcentuojant automobilių stovėjimo aikštelės tarp gatvės ir užstatymo, pagalvoti apie pastatų išdėstymą sklype (paieškoti įvairesnių formų, komponavimo ir kompozicijos su aplinka).

VAUET posėdžių medžiaga iki 2017 m.

Įrašus apie ankstesnius (iki 2017 m.) Vilniaus Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos (VAUET) posėdžius rasite adresu: http://old.architektusajunga.lt/architekturos-ekspertu-tarybos-posedziai

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal