Lietuvos architektų sąjunga
Lietuvos architektų sąjungos būstinė

Lietuvos architektų ir architektūros komunikacijos ir matomumo viešoje erdvėje didinimas (programa „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“)

Lietuvos architektų sąjungos būstinė

Lietuvos architektų sąjungos, vienijančios savanoriškai susitelkusius Lietuvos architektus, pagrindiniai veiklos prioritetai yra skatinti ir ginti laisvą kūrybą, rūpintis kokybišku architektų ruošimu, kokybiškos architektūros sklaida ir propagavimu. LAS atstovauja savo narius Lietuvoje ir pasaulyje, gina autorines teises, rūpinasi profesine etika, padeda architektams kelti meninį meistriškumą (organizuodama seminarus, paskaitas, kūrybines dirbtuves, profesines stažuotes, architektūrinius konkursus, teikdama informaciją leidiniuose ir kt.); formuoja architektūros politiką, vykdo ekspertinę veiklą, propaguoja kokybišką architektūrą, organizuodama parodas, temines konferencijas, visuomenės švietimo veiklą architektūrinių leidinių leidybą, teikdama informaciją įvairioms žiniasklaidos priemonėms.

Nepaisant to, kad organizacija dirba šiuose baruose, jos įtaka nėra pakankama, kad architektų balsas ir nuomonė būtų išgirsta ir įvertinta viešai. Tinkamai, pilnavertei veiklai vykdyti trūksta ne tik finansų, tačiau ir žmogiškųjų išteklių: LAS narių įsitraukimas į LAS veiklą yra per mažas. Be to, organizacijoje santykinai mažai jaunų narių, kurie neskuba įstoti. Tam, kad LAS veikloje norėtų aktyviai dalyvauti jos nariai, o jaunimas susidomėtų, reikia sukurti pridėtinę vertę – unikalius produktus ir paslaugas.

2017 m. numatomi strateginiai veiklos blokai:

1. LAS veiklos, architektūrinių aktualijų viešinimas

 • archyvo į atnaujintą internetinę svetainę www.architektusajunga.lt ir socialinę mediją perkėlimas ir nuolatinis naujos informacijos talpinimas;
 • LAS veiklos viešinimas žiniasklaidoje (profesionaliojoje, plačiojoje; pranešimai spaudai, straipsniai profesionalioje spaudoje, straipsniai kultūrinėje ir populiarioje žiniasklaidoje; dalyvavimas radijo, TV laidose);
 • informacinės brošiūros elektroniniu formatu (brošiūra apie 2014-2016 m. LAS veiklą);
 • renginiai visuomenei (dalyvavimas „BeePositive festivalyje“; interjero apdovanojimų konkurse „Mano erdvė“)
 • renginiai LAS nariams (tarptautinė Architektų diena liepos 1-oji; ataskaitinė rinkiminė konferencija su diskusija aktualiais klausimais, A. Zavišos fondo apdovanojimo už geriausią rekreacinės architektūros kūrinį renginys Nidoje).

2. Architektūros lauko monitoringas

 • aktualios profesionalios užsienio spaudos prenumerata, spaudos pranešimų, susijusių su architektūros, statybos sektoriaus veikla, prenumerata;
 • Lietuvos architektų veiklos monitoringas: apklausos, tyrimai;
 • aktualių dokumentų vertimas (dokumentai, susiję su architektūros lauku Europoje ir pasaulyje, priimamomis direktyvomis, rekomendacijomis, gerosiomis praktikomis).

3. Viešo intereso atstovavimas, paslaugų visuomenei kokybės gerinimas

 • konsultacijų teikimas, bendradarbiavimas su miestų.rajonų administracijų, įstaigų atstovais, bendruomenėmis svarstant miestų plėtrai svarbius klausimus (dalyvavimas diskusijose, konsultavimas, ekspertizių rengimas).
 • dalyvavimas valstybinio masto aktualijose (konsultacijos dėl priimamų teisės aktų, valstybinių strategijų);

4. Architektų, kaip meno kūrėjų, interesų atstovavimas valstybiniu mastu

 • dalyvavimas valstybinio masto aktualijose (konsultacijos dėl priimamų teisės aktų, valstybinių strategijų, ekspertizės valstybinės svarbos uždaviniuose (pvz., valstybinės reikšmės apdovanojimuose ir t.t.);
 • dalyvavimas konferencijose, seminaruose, susijusiuose su architektūros, urbanistikos, statybos, skaitmeninio projektavimo aktualijomis Lietuvoje ir užsienyje (pranešimų skaitymas, LAS atstovavimas);
 • ekspertizės, konsultacijos autorinių teisių klausimais.

5. Organizacijos veiklos efektyvumo didinimas

 • nuostatų, metodikų kūrimas ir tobulinimas;
 • LAS skyrių aktyvavimas ir skyrių tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimas (išvažiuojamieji posėdžiai, skyrių atstovų delegavimas, konsultacijos skyriams aktualiais klausimais).

6. Lietuvos architektūros istorijos fiksavimas ir viešinimas

 • archyvų rinkimas (architektūrinių konkursų archyvo pildymas, architektūros-urbanistikos ekspertų tarybų posėdžių archyvo pildymas, šiuolaikinės Lietuvos architektūros archyvo pildymas t.t.)
 • viešinimas: leidinių leidyba, viešinimas LAS administruojamuose internetiniuose portaluose architektusajunga.lt, lietuvosarchitektura.lt ir kt.

7. Dalyvavimas užsienio architektūros organizacijų veikloje

 • Europos architektų taryba (EAT)
 • Tarptautinė architektų sąjunga (UIA) ir Baltijos architektūros sąjungų asociacija (BAUA). Pagrindinės temos 2017 m.: aktyvus dalyvavimas prasidėjusiame UIA restruktūrizacijos procese, siekiant didesnio Baltijos šalių atstovavimo ir galimybių glaudžiau ir efektyviau bendradarbiauti su kultūriškai artimomis šalimis, ypač – Skandinavija; Baltijos šalių architektų bendruomenių ryšių stiprinimas, bendrų renginių organizavimas.

Projektą remia Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. Paramos dydis 2017 m.: 46 000 Eur

 

 

 

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau...

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal