Lietuvos architektų sąjunga

Pastatų komplekso J. Jasinskio g. 16, Vilniuje, kviestiniam konkursui pateikti 9 darbai

Konkurso teritorija (fotografas Saulius Žiūra)

Pastatų komplekso J. Jasinskio g. 16 ir gretimose teritorijose, Vilniuje, kviestiniam architektūriniam projekto konkursui pateikti 9 darbai.

Kviestinį projekto konkursą vykdo Lietuvos architektų sąjunga ir konkurso skelbėjas UAB „Troja“, kuri yra viena iš UAB „Darnu Group“ įmonių grupės įmonė, būsimas konkurso teritorijos vystytojas.

Teritorija: Konkurso teritorija yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje vadinamajame „Verslo trikampyje“, iš trijų pusių apribota intensyvaus eismo Geležinio Vilko, J. Jasinskio ir A. Goštauto gatvėmis, ketvirta konkurso teritorijos kraštinė ribojasi su kvartalo vidaus susisiekimo gatve. Konkurso teritorija sudaryta iš penkių žemės sklypų, kurie ateityje bus apjungti į vieną žemės sklypą. Bendras visų žemės sklypų plotas – 3,2055 ha.

Konkurso tikslai:

  1. išrinkti geriausiai urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią Pastatų komplekso J. Jasinskio g. 16 ir gretimose teritorijose, Vilniuje, projekto architektūrinę idėją;
  2. po architektūrinės idėjos išrinkimo su konkurso keturių prizinių vietų (I, II, III ir IV) laimėtojais derybų būdu įsigyti projektinių pasiūlymų, techninio projekto dalių – Sklypo plano dalies (SP) ir Statinio architektūrinės dalies (SA), darbo projekto dalių – Sklypo plano dalies (SP) ir Statinio architektūrinės dalies (SA) parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Konkurso uždaviniai:

  1. išnagrinėti konkurso teritorijos urbanistinę vystymo viziją, t. y. sklypų sutvarkymo galimybes ir pagal tai sukurti geriausią urbanistinį-architektūrinį sprendimą, tinkantį konkurso teritorijai ir atitinkantį konkurso teritorijai, t. y. sklypams siūlomus naujus reglamentus, planuojamą programą bei kokybiškos architektūros principus;
  2. pasiūlyti pastatų komplekso sprendinius, juos derinti prie esamos gamtinės ir urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema, užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais – Vilniaus senamiesčio (kultūros vertybių registro kodas 16073) Vizualinės apsaugos pozoniu, išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus, sukurti ekonomiškai, kultūriškai, estetiškai patrauklią darbo ir gyvenimo aplinką;
  3. pasiūlyti pastatų komplekso sprendinius, sukuriant pastatams būdingus ir būtinus funkcinius ryšius, atitinkančius planuojamą programą bei atliepiant konkurso skelbėjo lūkesčius;
  4. sukurti teritoriją (jos dalį) kaip bendramiestinę erdvę darbuotojų, lankytojų ir gyventojų rekreacijai.

Užsakovo ketinimai: Konkurso skelbėjas numato tęsti paslaugų pirkimą dėl Pastatų komplekso J. Jasinskio g. 16 ir gretimose teritorijose, Vilniuje, projektinių pasiūlymų, techninio projekto dalių – Sklypo plano dalies (SP) ir Statinio architektūrinės dalies (SA), darbo projekto dalių – Sklypo plano dalies (SP) ir Statinio architektūrinės dalies (SA) parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų derybų būdu. Derybos organizuojamos į jas pirmiausia kviečiant kiekvieną atskirai I, II, III ir IV vietų laimėtojus, turint tikslą su kiekvienu I, II, III ir IV vietų laimėtoju atskirai pasirašyti paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį konkrečiai (-ioms) konkurso teritorijos daliai (-ims).

Dalyvauti konkurse pakviesti devyni Lietuvos architektų kolektyvai.
Konkursui pateiktus sprendinius vertins Vertinimo komisija, kurią sudaro skelbėjo deleguoti atstovai – Sigita Survilaitė-Mekionienė (UAB „Darnu Group” generalinė direktorė), komisijos pirmininkė, Povilas Urbonavičius (UAB „Darnu Group” Plėtros ir statybų direktorius), Adomas Lazdauskas (UAB „Darnu Group” Plėtros projektų vadovas) ir architektai Mindaugas Pakalnis, Gražina Janulytė-Bernotienė, Tauras Paulauskas, Gintautas Natkevičius.  Atsarginiai komisijos nariai, kurie pakeistų vertinimo komisijos posėdyje nedalyvaujantį narį – Andrius Juodpusis ir Saulius Pamerneckis.
Projektus recenzuos – Vytautas Lelys ir Kazimieras Reimeris.
Konkurso koordinatorius – Andrius Bakšys.

Konkurso Vertinimo komisijos posėdžiai vyks: 2022 09 20/21
Konkurso rezultatų ir nugalėtojo paskelbimas: 2022 09 30

Prizinis fondas: Konkurso I-ą, II-ą, III-ą, ir IV-ą vietas užėmusiems dalyviams skirti premijas: I-os vietos laimėtojui 25 000 Eur, II-os – 20 000 Eur, III-ios – 15 000 Eur, IV-ios – 10 000 Eur. Kiekvienam kviestinio architektūrinio projekto konkurso dalyviui, neužėmusiam I, II, III ar IV vietos, skirti paskatinamąją premiją – 6 000 Eur.

Konkursui pateikti darbai nuo 2022 09 15 d. eksponuojami Lietuvos architektų sąjungoje Kalvarijų g. 1, Vilniuje, atviroje antro aukšto erdvėje, galimybė susipažinti – darbo dienomis, darbo valandomis: 09-17 val.

Visuomenė gali teikti savo komentarus apie tinklapyje ir Architektų sąjungoje išeksponuotus projektus konkurso koordinatoriui elektroninio pašto adresu andrius.baksys@gmail.com  iki 2022 09 19 d. imtinai.

 

Konkurso darbai:

1. Darbas PODIUMAS

Aiškinamasis raštas: JSN PODIUMAS Aiškinamasis Raštas

Planšetai:

2. Darbas SLĖNIS

Aiškinamasis raštas: JSN SLĖNIS Aiškinamasis raštas

Planšetai:

3. Darbas EQUINOX

Aiškinamasis raštas: JSN EQUINOX Aiškinamasis raštas

Planšetai:

4. Darbas VILNIAUS UOSTAS

Aiškinamasis raštas: JSN VILNIAUS UOSTAS Aiškinamasis raštas

Planšetai:

5. Darbas WOODEN TOWN

Aiškinamasis raštas: JSN WOODEN TOWN Aiškinamasis raštas

Planšetai:

6. Darbas 3DOTS

Aiškinamasis raštas: JSN 3DOTS Aiškinamasis raštas.pdf

Planšetai:

7. Darbas GRAVITY

Aiškinamasis raštas: JSN GRAVITY Aiškinamasis raštas

Planšetai:

8. Darbas 210622

Aiškinamasis raštas: JSN 210622 Aiškinamasis raštas

Planšetai:

9. Darbas LUKIŠKIŲ UOSTAS

Aiškinamasis raštas: JSN LUKIŠKIŲ UOSTAS Aiškinamasis raštas

Planšetai:

 

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal