Lietuvos architektų sąjunga

Nemuno salos Kaune konkurso nugalėtojai

Išrinkti I-ojo etapo Nemuno salos urbanistinės idėjos paieškos atviro projekto konkurso laimėtojai. Konkurso tikslas – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, atrinkti perspektyviausius skirtingų krypčių Nemuno salos plėtros urbanistinių  idėjų projektus bei rasti projektines Nemuno salos funkcinės erdvinės plėtotės alternatyvas.
 Iš 20 konkurso dalyvių projektų net pusė jų siūlė palikti salą žalią, neurbanizuotą. Kitos dvi kryptys – akcentuojanti salos ir upės sąveiką, ir teigianti urbanizuotos salos koncepciją. Geriausi tris skirtingas kryptis atstovaujantys darbai buvo įvertinti, jiems paskirtos pagrindinės premijos. Pagrindinių premijų fondas – 30 000 litų.


Vertinimo komisija išrinko tris pagrindines kryptis atstovaujančius geriausius lygiaverčius darbus.


„Sala, jungianti krantus” (Šarūnas Kiaunė, Asta Kiaunienė, Aurimas Lukšys, Vytautas Butkus; 11 000 Lt premija). 


1 planšetas


2 planšetas


3 planšetas


4 planšetas


Žiuri komentaras: Labai aiški urbanistinė idėja, prioritetą skirianti gamtai ir salos sutvarkymui (daugiafunkcinio parko įkūrimui). Visa salos struktūra profesionaliai “sukabinta”. Pagrindinis veiklos saloje scenarijus – įvairaus  poilsio organizavimas. Gerai sutvarkyti vidiniai salos ir išoriniai (su krantinėmis) funkciniai ryšiai. Projektas salai suteikia reprezentatyvumo naujomis urbanistinėmis priemonėmis, gerai apgalvotos visos salos funkcinės zonos.
Rytinė salos dalis urbanizuojama. Ta vieta tarsi paruošta statiniui iš anksto su pilna infrastruktūra. Ypač gerai išnaudotos salos reljefo galimybės. Nauji būtini objektai koncentruojami prie Nemuno. Pastatų apimtys nedidelės, jie išdėstyti prie tiltų arba interesų zonose. Labai profesionalus zonavimas. Šiaurinėje salos pusėje numatoma „buferinė“ zona nuo triukšmingos gatvės. Centrinėje parko dalyje – pagrindinės zonos.. Prie Nemuno – urbanizuota terasa. Zonos ir objektai šiame projekte perteikiami kontekstualiai. Respektuojami vizualiniai ryšiai su gretimų Kauno rajonų dominantėmis.


„Miestas prie Nemuno” (Jurgis Rimvydas Palys; 11 000 lt premija).1 planšetas


2 planšetas


3 planšetas


Piešiniai 1 2 4


Žiuri komentaras: Iš gausios grafinės medžiagos matyti  aiški urbanistinė struktūra – sustiprinamos urbanistinės jungtys, formuojant užstatomų krantinių segmentus ir paliekant atvirą salos erdvę su „žaliuoju bulvaru“. Salą kerta laivybai skirtas kanalas, kuris perskiria ją į dvi – „Sporto salą“ ir „Parko salą“ bei tampa centrinės miesto prieplaukos ašimi. Kaip urbanistinio audinio tęsinys formuojamas žemutinės Fredos centras. Atsisakius tilto su Freda, urbanistiniame miesto audinyje stipriai dominuoja apžvalginis įstiklintas oro kelias.


Pagrindinė idėja – „aktyvus“ vanduo. Uostas priartinamas prie miesto centro, intensyvus užstatymas numatytas S.Daukanto gatvės ašyje, tilto prieigose. Kitas akcentas – kabantis komunikacinis tunelis į kitą Nemuno pusę. Tačiau oro keliai – komplikuoti; esamas kanalas nėra pritaikomas intensyviai laivybai. Dėl to suprojektuotas mažasis kanalas. Pojekto privalumas – išplėtota kanalo dalis ir pramoginis ar žiemos uostas su visomis atrakcijomis. Salos pietinėje dalyje – tradiciški kaunietiški paplūdimiai. Darbas estetine menine prasme labai kontekstualus, kupinas nostalgijos. Technologine ekonomine prasme – utopiškas.


 


„Sala visai šalia” (Dalius Šarakauskas, Aušra Montvydaitė, Jonas Šarakauskas; 8 000 lt premija).


 


1 planšetas


2 planšetas


3 planšetas


Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai