Lietuvos architektų sąjunga

LMTA studijų miestelio konkurso geriausi darbai

Išrinkti naujo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio architektūrinio konkurso geriausi darbai:
pirmąją vietą vertinimo komisija skyrė R. Paleko, D.Zakaitės, B.
Puzono, A. Palekienės, J. Jankausko
(„Paleko ARCH studija“) komandai.
Antroji vieta atiteko architektų A. Asausko, A. Syruso, D. Kisieliaus,
A. Bredulytės, K. Radiūno, I. Sirijatavičiūtės, E. Petkevičiaus

(„Vilniaus architektūros studija“) projektui, trečioji – architektų A.
Ambraso, V. Adomonytės, V. Pranaitytės, V. Rimkutės, J. Motiejūno, J.
Porvaneckaitės, A. Dagelio
(„Irdaiva“, „Ambraso architektų biuras“,
„Cloud architektai“) darbui.

Pasak LMTA rektoriaus prof. Z. Ibelgaupto, naujas studijų miestelis
įkūnys kūrybingos, visuomenei atviros LMTA akademinės institucijos
įvaizdį, suburs visą Akademijos bendruomenę bendroms veikloms, jame bus
sukurta dėstytojui ir studentui palanki, moderni aplinka studijoms,
kūrybai ir mokslo tyrimams.

„Taip pat laimėjusiame projekte išspręstos įsisenėjusios šios miesto
dalies problemos. Kalnų parko papėdėje esanti XVIII a. įkurto karinio
miestelio teritorija iki šiol buvo nelankoma, neprieinama. Įgyvendinus
projektą ši vieta, o kartu ir Kalnų parkas taps patrauklia, gyva,
visuomenei atvira ir lengvai pasiekiama senamiesčio dalimi“ – teigė
Vilniaus miesto vyriausias architektas A. Blotnys.

Naujo LMTA studijų miestelio Olandų gatvėje, Vilniuje, architektūriniam
konkursui, kurį organizavo Lietuvos muzikos ir teatro akademija kartu su
Lietuvos architektų sąjunga, buvo pateikti 28 projektai.

Konkurso vertinimo komisija (LMTA rektorius prof. Z. Ibelgauptas, LMTA
Tarybos pirmininkas R. Dargis, Vilniaus miesto vyr. architektas A.
Blotnys, architektai M. Pakalnis, S. Mikštas, G. Blažiūnas, M. Kaasik
(Estija) ir Kultūros paveldo departamento direktorės pavaduotojas A.
Degutis) projektus vertino pagal urbanistinius, architektūrinius
kokybinius kriterijus: naujo komplekso dermę su gretimais pastatais,
Kalnų parko aplinka, reprezentatyvų architektūrinį įvaizdį, patogumą,
funkcionalumą, eksploatacijos racionalumą, kaip komplekse dera
akademinės bendruomenės ir miestiečių, turistų interesai ir kt.

Pagal laimėtojų projektą, naują LMTA studijų miestelį sudarys kompleksas
pastatų, išdėstytų aplink pagrindinę netaisyklingos, pailgos formos
aikštę: joje formuosis bendruomeniniai akademijos ryšiai. „Nereguliarios
erdvių formos, netikėtai atsiveriančios įvairios perspektyvos būdingos
barokinei Vilniaus senamiesčio dvasiai“ – pastebėjo A. Degutis.

Naujo LMTA miestelio pastatai bus kompaktiškai sugrupuoti greta esamo
užstatymo, todėl Stalo kalno šlaitas ir priekalnė liks neužstatyti,
gerai apžvelgiami. Tuščia pieva pakalnėje veiks kaip vieša erdvė
meninėms, visuomeninėms veikloms. LMTA komplekso erdvinė sąranga
orientuota į Kalnų parko šlaitą: aikštė nukreips žmonių srautus į parką,
viešųjų salių vestibiulio interjeras maksimaliai įstiklintas ir
atvertas kalno kryptimi.

„Naujasis kompleksas darniai ir logiškai įsiterps į esamą urbanistinę
aplinką: jame bus natūraliai pratęstos dabar egzistuojančios pėsčiųjų
ašys, atkurta istorinė Parako gatvės trasa. Sumaniai suvaldyti ir
atskirti akademinės bendruomenės ir plačiosios visuomenės srautai: į
sales, kur vyks renginiai, lankytojai pateks iš Kalnų parko pusės.“ –
teigė M. Pakalnis.

Apie 16 000 kv. m  ploto studijų miestelyje bus sutalpintos 4 salės
(kameriniams ir įprastiems koncertams, teatrui, kinui), pastatyti Teatro
ir kino bei Muzikos fakultetai, meno ir mokslinių tyrimų kompleksas su
biblioteka, fonoteka, videoteka, muziejumi, patalpomis tyrimams,
studentų bendrabutis bei administracinis korpusas.

„Projekte sukurta racionali, patogi funkcinė schema, užtikrintas
perėjimas iš vieno pastato į kitą neišeinant į lauką. Tai svarbu
instrumentus nešiojantiems muzikantams.“ – sakė G. Blažiūnas. –
„Projektas realus, apgalvota ir tai, kaip kompleksą statyti etapais“.

Iki 36 mln. eurų kainuosiančias statybas LMTA vykdys iš ES struktūrinių
fondų paramos, Vyriausybės lėšų bei iš lėšų, gautų pardavus kai kuriuos
LMTA pastatus. LMTA Centrinius rūmus Gedimino prospekte Vilniuje
ketinama palikti kaip reprezentacinę Akademijos erdvę, kurioje įsikurs
Kūrybinių inovacijų centras, bus vykdomos  mokymosi visą gyvenimą,
kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus ugdymo bei kitos veiklos.

Konkurso darbų ekspoziciją iki š.m. birželio 12 d. galima apžiūrėti LAS
būstinėje (Kalvarijų g. 1, Vilnius; I-IV 9-17 val. , V 9-16 val.).

Vertinimo komisijos ataskaita bus paviešinta iki gegužės galo, planuojama organizuoti viešą konkurso darbų aptarimą.

 

I vieta. 23_860504. R. Palekas, D.Zakaitė, B. Puzonas, A. Palekienė, J. Jankauskas („Paleko ARCH studija“)

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

 

II vieta. 26_413101. A. Asauskas, A. Syrusas, D.
Kisielius, A. Bredulytė, K. Radiūnas, I. Sirijatavičiūtė, E. Petkevičius
(„Vilniaus architektūros studija“)

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

3 vieta. 03_123123. A. Ambrasas, V. Adomonytė, V. Pranaitytė, V.
Rimkutė, J. Motiejūnas, J. Porvaneckaitė, A. Dagelis („Irdaiva“,
„Ambraso architektų biuras“, „Cloud architektai“) 

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

 

4 vieta. 15_555555. UAB "Formatas A1", UAB "Architekt8ros linija"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

5 vieta. 22_040404. UAB "Panevėžio statybos trestas" (autorių kolektyvas: arch. Aušra Siaurusaitytė Nekrošienė, Eglė Biretienė, Inga Martinonytė ir Artūras Burba)

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

6 vieta. 18_004600. UAB "aexn", UAB "Tiksli forma"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

 

7 vieta.  16_109874. UAB "Šarūno Kiaunės projektavimo studija"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

8 vieta. 19_584000. UAB "R. G. studija"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

 

9 vieta. 13_150429. UAB "Unitectus"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

 

10 vieta.  10_111111. UAB "JAS", A.I.E. "Gina Barcelona international architect, "The Glue"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

11 vieta.  20_000137. MB "PuPa – strateginė urbanistika"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

12 vieta.  01_553355. Autorių kolektyvas (vad. Sigitas Beiga)

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

13 vieta. 02_248129. "Workshop of open architecture"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

14 vieta. 14_101110. Autorių kolektyvas (vad. Petras Džervus)

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

15 vieta. 21_100000. UAB "Klasikinis portikas"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

16 vieta. 04_slenis. UAB"Flexi forma"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

17 vieta.  28_150430. UAB "Processoffice"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

18 vieta. 05_471545. UAB "T. Balčiūno architektūros biuras"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

19 vieta. 25_030451. UAB "Metro architektūra"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

20 vieta.  17_121206. V. Vileikio IĮ

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

21 vieta.  07_320785. UAB "Senojo miesto architektai"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

22 vieta. 06_607190. VGTU Architektūros fakultetas, Architektūros institutas

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

23 vieta. 08_858687. UAB "Romas ir Virgis"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

24 vieta.  27_111223. UAB "Ecoage"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

25 vieta. 09_8#734H. UAB "Plėtros partneriai"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

26 vieta. 12_888888. UAB Architektų biuras "Vilius ir partneriai"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

27 vieta. 11_106601. UAB "AUM studio"

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

28 vieta. 24_901119. Autorių kolektyvas (vad. Antanas Šarkauskas)

Aiškinamasis raštas (PDF)  

Planšetai (PDF)  

 

 

 

  

 

Apie konkursą:


Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Dar XVIII a. įkurto karinio miestelio teritoriją LMTA ketina paversti 
unikalia studijų, meno ir mokslo erdve, kurioje bus kuriama muzikos,
teatro, šokio ir kino ateitis.

Šiandien LMTA fakultetai ir patalpos yra išdėstyti skirtinguose 7
pastatuose įvairiose miesto vietose, kurie neatitinka šiuolaikinių 
profesionalių  menininkų rengimo reikalavimų. Naujas kompleksas padės
suburti visą Akademijos bendruomenę bendroms veikloms, racionaliau
paskirstyti išteklius bei sukurti dėstytojui ir studentui palankią,
modernią aplinką studijoms, meno kūrybai ir mokslo tyrimams. 
2012 m. nusprendus statyti naują LMTA miestelį, Švietimo ir Mokslo
ministerija jam skyrė sklypą Vilniuje Olandų g. 21A. Kalnų parko
papėdėje esanti 4,75 ha teritorija iki šiol nėra tinkamai integruota į
miesto urbanistinę struktūrą – nors geografiškai yra miesto centre, ją
sunku pasiekti, ji nėra aktyviai naudojama miestiečių, neturi jokių
semantinių nei funkcinių sąsajų su greta esančiomis nacionaline M. K.
Čiurlionio menų mokykla bei B. Dvariono dešimtmete muzikos mokykla.

Naujame apie 16 000 kv. m ploto komplekse ketinama sutalpinti 4 sales
(kameriniams ir įprastiems koncertams, teatrui, kinui), pastatyti Teatro
ir Muzikos fakultetus, meno ir mokslinių tyrimų kompleksą (su
biblioteka, fonoteka, videoteka, muziejumi, patalpomis tyrimams),
studentų viešbutį bei administracinį kompleksą. Iki 36 mln. Eurų
kainuosiančias statybas LMTA vykdys iš ES struktūrinių fondų paramos,
Vyriausybės lėšų bei iš lėšų, gautų pardavus kai kuriuos LMTA pastatus.
Centrinius rūmus Gedimino prospekte ketinama palikti kaip reprezentacinę
Akademijos erdvę, kurioje įsikurs Kūrybinių inovacijų centras, bus
vykdomos  mokymosi visą gyvenimą, kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus
ugdymo bei kitos veiklos.

2014 m. sausio mėn. vyko Lietuvos architektų sąjungos organizuotos kūrybinės dirbtuvės,
kurių metu 5 architektų grupės pateikė pasiūlymus dėl pagrindinių
urbanistinio teritorijos sutvarkymo gairių. Pagal kūrybinių dirbtuvių
išvadas buvo parengta konkurso sąlygų techninė specifikacija. 
Apie naująjį LMTA miestelį savo nuomonę ir pageidavimus išreiškė ir
Akademijos bendruomenė, į apklausos rezultatus buvo atsižvelgta,
rengiant konkurso sąlygas.

Konkurso sąlygos

Techninė specifikacija

Komisijos darbo reglamentas

(visi priedai ir kt. informacija – CVP IS sistemoje. Skelbimas čia)

Premijos:
I vieta – 5792 Eurai;
II vieta – 4344 Eurai;
III vieta– 2896 Eurai.

Su pirmosios vietos laimėtoju neskelbiamų derybų būdu bus deramasi dėl
tolimesnio projektavimo – techninio projekto architektūrinės dalies
parengimo bei techninio projekto architektūrinės dalies vykdymo
priežiūros.

 

Daugiau apie LMTA studijų miestelio idėją: 

Apie LMTA studijų miestelio Olandų g. kūrybines dirbtuves 

Radijo laida "Reikia architekto": koks turėtų būti šiuolaikinis studijų miestelis?

Kontaktinis asmuo: koordinatorė Rūta Leitanaitė (Lietuvos architektų sąjunga), info@architektusajunga.lt, +37061575230

 

 

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal