Lietuvos architektų sąjunga

Architektūros politikos 2014-2020 m.“ metmenys

Mieli LAS nariai,

dar kartą kviečiame aptarti „Architektūros politikos 2014-2020 m.“ metmenis.

Pirmoji „Architektūros politika“, vadinta „Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių aprašu“
LR Vyriausybės buvo patvirtinta dar 2005-aisias. Nuo to laiko
architektūros problematika, architekto vaidmuo, visuomenės požiūris bei
teisinis laukas gerokai pakito – kilo poreikis peržiūrėti Architektūros
politikos principus, temas ir įgyvendinimo schemą.

“Architektūros politikos” atnaujinimą 2013 m. vasarą iniciavo Lietuvos
architektų sąjunga, kreipusis į Aplinkos ministeriją, kuri šį procesą
organizuoja oficialiai.

Lietuvos architektų sąjungai Aplinkos ministerija pavedė parengti
“Architektūros politikos 2014-2020 m.” metmenis: sukurti struktūrą,
išnagrinėti dokumentus, reguliuojančius architektūros ir urbanistikos
politikos kryptis, išanalizuoti atskirų užsienio šalių architektūros ir
urbanistinio vystymo politikas ir pateikti ekspertinę analizę.  Metmenys
taps pagrindu Architektūros politikos projektui. Jo galutinę versiją
šlifuos iš įvairių Vyriausybinių institucijų bei architektūros
organizacijos atstovų sudaryta darbo grupė ir Politika bus pateikta
Seimui. Taigi, iš esmės Architektūros politikos turinį sudarysiančiuose
metmenyse pateikta medžiaga turėtų būti parengta taip, kad joje būtų
apimti visi architektūros sričiai svarbūs klausimai, užfiksuotos
problemos, nustatyti prioritetai, tikslai, uždaviniai bei jų
įgyvendinimo būdai.

„Architektūros politikos 2014-2020 m.“ metmenis rengia darbo grupė,
kurią sudarė Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos architektų rūmų
deleguoti nariai. Į pagalbą specifinėmis temomis buvo pasitelkti
papildomi ekspertai.

Darbo grupė:

Gintautas Blažiūnas
Rūta Leitanaitė
Kęstutis Pempė
Edgaras Neniškis
Juozas Vaškevičius
Irena Kliobavičiūtė

Ekspertai:
Švietimo tema – prof. Gintaras Čaikauskas
Teisinis laukas – arch. Vaidotas Kuliešius


Pirmoji “Architektūros politikos 2014-2020“ metmenų versija pristatyta
EFAP konferencijoje „Viešasis interesas architektūroje“, kuri 2013 m.
rugsėjo mėn. vyko Vilniuje (http://efap2013.lt/index.php/lt/, žr.
„Pranešimai“). Vėliau dokumentas koreguotas pagal Aplinkos ministerijos
pateiktas pastabas.

Atnaujinta dokumento versija 2014 05 05 buvo patalpinta LAS tinklapyje, kviečiant LAS narius pareikšti savo pastabas. Ji taip pat buvo pristatyta ir XX LAS suvažiavime 2014 05 30.

APIE ARCHITEKTŪROS POLITIKOS TURINĮ

Pagal Aplinkos ministerijos nurodymus Lietuvos architektūros politika
2014-2020 patenka į plėtros programos kategoriją, todėl jos struktūra
turi atitikti Vyriausybės patvirtintą plėtros programos struktūrą.

Architektūros politikos 2014-2020 metmenų struktūra

1. Įžanga:
– politikos tikslas ir pagrindimas (kodėl jos reikia)
– su kokiais kitais dokumentais AP siejasi
– AP prioritetinės sritys (inovacijos ir eksportas, kultūros paveldas, švietimas, darni aplinka, valdymas ir reguliavimas)
– siekiami rezultatai – vizija, kokia aplinka, architektūra bus
2020-aisiais, pilnai įgyvendinus AP, apibūdinant siekiamybes kiekvienoje
iš 5 prioritetinių sričių.

2. Tikslai:
– išskiriamos 5 prioritetinės sritys (inovacijos ir eksportas,
kultūros paveldas, švietimas, darni aplinka, valdymas ir reguliavimas
– aprašoma, kodėl tos sritys svarbios
– aprašoma esama situacija kiekvienoje kryptyje, integruojant analizės duomenis
– išskiriamos problemos srityje
– apibendrinamas pagrindinis tikslas srityje
– pagal nustatytas problemas suformuluoti uždaviniai (kiekvienas jų atitinkamai sprendžia tam tikrą problemą)

3. Įgyvendinimas
– išskiriamos 5 prioritetinės sritys (inovacijos ir eksportas, kultūros
paveldas, švietimas, darni aplinka, valdymas ir reguliavimas
– Kiekvienam „Tikslų“ skyriuje įvardintam uždaviniui nurodomos
įgyvendinimo priemonės, paaiškinant, kodėl tos priemonės būtų
efektyviausios
– nurodomos atsakingos už vykdymą institucijos

4. Priedai
Viena svarbiausių dokumento dalių – lentelė, kurioje koncentruotai
nurodyta, kuri institucija ar orgasnizacija atsakinga už atitinkamo
uždavinio įgyvendinimą.

Dar kartą kviečiame LAS narius įvertinti naujos „Architektūros politikos 2014-2020 m.“ metmenis.

Žemiau rasite “Architektūros politikos 2014-2020 m.” metmenis bei iki šiandien savo nuomonę raštu pareiškusių LAS narių komentarus. Konstruktyvių (ir neanonimiškų) pastabų bei pasiūlymų laukiame el. paštu info@architektusajunga.lt bei šio straipsnio komentaruose iki birželio 25 d. 09:00 val. Po to darbo
grupė, atsižvelgdama į architektų bendruomenės pastabas, parengs
galutinę jų korekciją ir pateiks Aplinkos ministerijai. Rudenį Metmenų medžiaga bus perduota Darbo grupei (sudarytai iš įvairių ministerijų, įstaigų ir architektūros organizacijų atstovų), kuri bus atsainga už galutinio dokumento – "Architektūros politikos 2014-2020 m.“ parengimo ir pateikimo Vyriausybei tvirtinti.


“Architektūros politikos 2014-2020 m.” metmenys

Priedas 1. LR architektūros politikos 2014-2020 m. įgyvendinimas (lentelė)

Vaidoto Kuliešiaus komentaras

Lino Tuleikio komentaras

Edmundo Benečio komentaras (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 )

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal