ARCHITEKTŪRINIS PROJEKTO KONKURSAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (GIMNAZIJA)

Tolminkiemio g., Vilniuje

NAUJIENOS

Visos su konkursu susijusios naujienos, klausimai-atsakymai ir kita aktuali informacija.

PROJEKTO VIZIJA

Vertybės. Šiandienos mokykla jau nebėra tik žinių perdavimo vieta. Gimnazijos pastatas ir jo ugdymo(si) aplinka turi būti funkcionali, dinamiška – stimuliuojanti mokymąsi, skatinanti mąstymą, kūrybiškumą. Būti vieta ne tik ugdymo(si) veiklai, bet ir bendruomenės telkimo ir jų bendruomeniškumo poreikių ir tikslų įgyvendinimui.
Ko tikimasi? Gimnazijos pastatas turi atitikti šiuolaikinei ugdymo(si) įstaigai keliamus reikalavimus. Tai ir racionalus erdvių dėstymas, ir įvairios patalpų panaudojimo galimybės. Erdvės turi būti nemonotoniškos ir nenuobodžios, bet ir leidžiančios susikaupti, vykdyti kokybišką mokymo(si) procesą. Pastatas turėtų būti modernus, aukštos energetinės klasės, kokybiškas erdvinėmis ir medžiaginėmis charakteristikomis, funkcionalus. Turi būti išlaikytas optimalus kokybės ir įrengimo kainos santykis. Gerai ir kokybiškai integruotas sklypo ir urbanistinėje aplinkoje, pritaikytas ne tik mokymo proceso dalyviams, bet ir bendruomenės poreikiams. Daugiafunkcinės mokymo(si) erdvės su galimybe jas transformuoti ir/ar apjungti, racionalus bendrų erdvių išnaudojimas formuojant tiek ramybės zonas su individualaus darbo zonomis, tiek vietas kūrybiškam jų išnaudojimui įvairioms veikloms.
Konkurso uždaviniai:

1.

Atrinkti tinkamiausią gimnazijos projektą atitinkantį urbanistinius, architektūrinius, funkcinius ir estetinius aspektus.

2.

Rasti geriausią modernios ugdymo(si) įstaigos architektūrinį sprendimą, atitinkantį gerosios mokyklos koncepciją.

3.

Užtikrinti mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų ir bendruomenės poreikių įgyvendinimą.

4.

Pasirinkti labiausiai prie aplinkos derančią, tačiau kartu savitą ir originalios meninės išraiškos bei racionalaus sprendimo architektūrinę idėją.

PROJEKTO VIETA

Teritorija besiribojanti su Tolminkiemio, Donelaičio ir Įsruties gatvėmis.
Teritorija besiribojanti su Tolminkiemio, Donelaičio ir Įsruties gatvėmis. 002
Teritorija besiribojanti su Tolminkiemio, Donelaičio ir Įsruties gatvėmis. 003
Teritorija besiribojanti su Tolminkiemio, Donelaičio ir Įsruties gatvėmis.

PREMIJOS

I-os vietos laimėtojas sudarys pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija dėl savo pasiūlyto projekto idėjos įgyvendinimo. Įgyvendinimas apima laimėjusio konkursą projekto idėjos statybos techninio projekto parengimo paslaugas bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Perkančioji organizacija nesinaudos teise konkursą tęsti neskelbiamų derybų būdu.

Geriausius projektus pateikusiems tiekėjams bus įteiktos premijos:

I VIETA

0

II VIETA

0

III VIETA

0
Bendra planuojama projekto įgyvendinimo kaina iki 15 000 000 eurų.
Projekto idėjos įgyvendinimo paslaugų (projektinio pasiūlymo, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų) kaina iki 750 000 eurų.

KONKURSO SĄLYGOS

Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
Vertinimo kriterijai:
Urbanistinis integralumas 20%;
Originali ir vientisa architektūrinė idėja ir gimnazijos pastato funkcionalumas 50%;
Inovatyvumas ir atitikimas darnaus vystymosi principui 20%;
Projekto idėjos įgyvendinimo paslaugų kaina 10%.

Konkurso pradžia

Konkursas paskelbtas
2019 m. kovo 29 d.

Konkurso medžiaga

Visa konkurso medžiaga patalpinta:
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-645229

Darbų pateikimas

Projektus reikia pateikti iki 2019-05-28, 15:00  2019-06-11 15:00 (naujas terminas) CVP IS priemonėmis, o fizinės formos medžiagą šiuo adresu: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva.

KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA

Konkursui pateiktus darbus vertins Vertinimo komisija iš 7-ių narių, iš kurių 4 nariai deleguoti Lietuvos architektų sąjungos.
Mindaugas_Pakalnis_m

Mindaugas Pakalnis

Komisijos pirmininkas. Vilniaus m. vyriausias architektas

Albertas_Lakstauskas_m

Albertas Lakštauskas

Vilniaus m. mero patarėjas. Švietimas ir ugdymas

Ruta_Krasauskiene_m

Rūta Krasauskienė

Vilniaus m. Žemynos gimnazijos direktorė

Rolandas_Palekas_m

Rolandas Palekas

Architektas, Paleko architektų studija

Vytautas_Bieksa_m

Vytautas Biekša

Architektas, Processoffice

Liutauras_Nekrosius_m

Liutauras Nekrošius

Architektas, VGTU architektūros fakultetas

Edgaras_Neniskis_m

Edgaras Neniškis

Architektas, Arches

KONKURSO DARBAI

Konkursui pateiktus darbus rasite čia.

KONTAKTAI

Perkančioji organizacija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius.

Adresas internete: www.vilnius.lt

Tiesioginis ryšys su tiekėjais

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Griniuvienė, telefonas: +370 52112408, el. paštas: laura.griniuviene@vilnius.lt, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Konkurso organizatorius

Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius

Adresas internete: www.architektusajunga.lt