Lietuvos architektų sąjunga

“Architektūros linija”: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

Objekto / projekto pavadinimas: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras
Objekto adresas: Saulėtekio al. 9, Vilnius
Architektai: “Architektūros linija”
Inžinieriai: UAB “Ekoprojektas”, “Viltekta”
Projekto autoriai: architektai Gintaras Čaikauskas, Miroslav Šejnicki, Virginija Venckūnienė, Vytenis Raugala.
Kontaktai: –
Konstruktoriai: 
Data: projektavimas 2013, statyba 2015
Užsakovas: Vilniaus Universitetas
Fotografas: Martynas Slapšys, Tadas Černiauskas (Tadao Cern)
Projektuojama teritorija: 11 982 m²
Pastato tūris: 137 000 m³
Pastato užstatymo plotas: 5 700 m²
Bendras pastato plotas: 20 000 m²
Automobilių stovėjimo vietos: 317 vnt. 
 
LT 
Pagrindinė JGMC architektūros idėja – viešosios erdvės išklotinę formuojantys mokslo ir mokymo komplekso moduliai, lyg atskiros materijos ląsteles, sudaro vieningą visumą. Kubo formos tūriai atvirose Saulėtekio erdvėse, reaguodami į gamtos kontekstą, formuoja  humanišką, tradiciškai būdingą Vilniaus miestui urbanistinę struktūrą, primenančią istorinio Vilniaus universiteto ansamblio kompozicijos bruožą – jaukų vidinį kiemelį. Aikštės  perimetrą ir iėjimą į pastatą formuojantys tūriai pakelti virš stiklinio vestibiulio, persliejanti erdvė vienija pagrindinio holo, kiemelio bei pasažo erdves, jas betarpiškai sieja su aplinka. 
Monumentali pastato architektūros raiška suteikia išskirtinumo, atspindi tipologinę paskirtį, simbolizuoja mokslo rimtį, kuria solidų naujojo komplekso charakterį. Gyvybė – tai judėjimas, augimas. Pabrėžtinai virpančios fasadų vertikalės, įkvėptos įspūdingos gamtos bei  gretimai esančių pušų kamienų faktūros įvaizdžio, sukuria skirtingų ažvalgos rakursų gausą.
Vidaus patalpos suplanuotos universaliai, vykstantys mokslo ir mokymo procesai gali vykti pagal poreikį – kartu arba atskirai. Mokslininkams suprojektuotos itin modernios laboratorijos, jaukūs užrašų kabinetai, atviros poilsio zonos. Studentų patalpos gali funkcionuoti nepriklausomai, tačiau paskaitų metu mokslininkai ir studentai susitiks auditorijose, mokomosiose laboratorijose ir pan. Bendrosios erdvės pritaikytos rekreacijai ir savarankiškoms studijoms. 
Paskaitų salių kompleksas individualizuotas, turi atskirą įėjimą. Jis gali būti naudojamas kaip nepriklausomas konferencijų centras. 
Atvira automobilių saugykla realizuota gretimame sklype. 
 
EN 
The key idea of the Life Science Centre architecture are the science and teaching complex modules forming the public space layout and comprising the integral whole like different cells of the matter. Cube-shaped volumes in open spaces of Saulėtekis, reiterating the natural context and building a humanist, traditional urban structure characteristic of the city of Vilnius, resemble a feature of the historical Vilnius University ensemble – a cosy inner courtyard. The volumes comprising the square perimeter and the entrance to the building are moved out over the glass vestibule and the merging space unites the areas of the main lobby, the courtyard and the passage, seamlessly linking them with the environment. 
The monumental expression of the building architecture provides exceptionality and reflects the typological purpose, symbolises the austerity of science and creates a solid character of the new complex. Life is movement and growth. Notedly vibrant vertical lines of facades inspired by the impressive nature and the textural image of the adjacent trunks of the pine trees create a playful abundance of different points of view.
Indoor premises are planned universally, the ongoing research and training processes can be organised as needed – jointly or separately. Researchers will enjoy ultra modern laboratories, quiet workrooms and open recreation areas. Student premises can function independently but during lectures scientists and students will meet in the audiences, teaching laboratories etc. General spaces are adapted for recreation and independent studies. 
The lecture auditorium complex is individualised and has a separate entrance. It can be used as an independent conference centre. 
The open parking is designed on the adjacent lot.
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Kviečiame visus Lietuvos architektus teikti darbus rubrikai “SUKURTA LIETUVOJE”!

Skyriuje “Sukurta Lietuvoje” pristatomi: gyvenamieji individualūs namai, daugiabučiai, visuomeniniai pastatai, komerciniai pastatai, administraciniai pastatai, pramoniniai pastatai, multifunkciniai kompleksai, viešosios erdvės, urbanistinės koncepcijos.

• Realizacijos
• Projektai
: užsakyti projektai, konkursiniai darbai, idėjiniai projektai (neturintys realaus užsakovo), studentiški projektai (baigiamieji darbai)

Projekto sukūrimo / realizacijos metai – ne ankstesni kaip 2014.

PROJEKTŲ PATEIKIMAS IR VIEŠINIMAS

Projektas gali būti pateikiamas daugiausia 2 kartus: pirmą kartą kaip projektas, antrą kartą – kaip realizacija. Jei realizacija baigta iki 2010 m., tas pats objektas gali būti pristatomas tik kaip realizacija. Tas pats projektas negali būti pristatomas kelis kartus nuo skirtingų bendraautorių.

Teikiama medžiaga:
• Anketa
• 3-4 iliustracijos: vizualizacijos, maketo nuotraukos, nuotraukos – formatas .jpg (brėžiniai gali būti .pdf formato), rezoliucija min. 200, plotis – min. 600 pikselių (aukštis nesvarbu). Prašome nurodyti pagrindinę iliustraciją (failą pavadinkite „pagrindine“)
• 3-4 brėžiniai (genplanas, pjūvis, planas/ai)
• Kokybiški planšetai .jpg .pdf (konkursiniams darbams)

Prašome pateikti reprezentatyvią medžiagą. Nereprezentatyvi (blogos kokybės iliustracijos, per mažai iliustracijų, neužpildyta anketa) medžiaga nebus talpinama tinklapyje.

Medžiagą siųskite el.paštu info@architektusajunga.lt, arba CD adresu: Kalvarijų g.1, 09310 Vilnius

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal