Lietuvos architektų sąjunga

Europos Architektų Taryba palaiko Vokietijos architektus dėl architektų paslaugų kainų reguliavimo sistemos išsaugojimo

Vokietija ką tik pranešė ES Komisijai (EK), kad ji neatšauks Architektų ir inžinierių honorarų sistemos („HOAI“). Europos Architektų Taryba (ACE) reiškia savo pritarimą Vokietijai dėl jos noro ir toliau naudoti HOAI. Paskutiniame visuotiniame ACE susirinkime (2016 balandžio 22-23 d.) ACE priklausančios organizacijos aptarė architektų honorarų sistemą Europoje ir aktyviai pritarė Vokietijos HOAI, kaip priemonei klientų interesams ginti ir rangos darbų sutartims sudaryti su valstybės institucijomis, taip pat kaip statybos sektoriaus kokybės varomajai jėgai. 

2015 m. birželį EK inicijavo pažeidimo procedūrą prieš Vokietiją tuo pagrindu, kad Vokietijos privalomieji minimalūs tarifai, nustatyti architektams ir inžinieriams (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) tariamai pažeidžia Paslaugų direktyvą, neleisdami specialistams iš kitų ES šalių laisvai teikti savo paslaugas Vokietijoje. EK nuomone, HOAI riboja Vokietijos architektūros rinkos prieinamumą, o tai pažeidžia konkurenciją Europos Sąjungoje. 2016 m. vasarį, nepaisydama keitimosi nuomonėmis su Vokietija, kuri teigė, jog HOAI nėra diskriminacinė sistema, nes ji vienodomis sąlygomis yra taikoma visiems Vokietijoje dirbantiems specialistams, EK ėmėsi naujų veiksmų minėtoje procedūroje, nusiųsdama motyvuotą išvadą. Jeigu Vokietija neištaisys padėties, atšaukdama šiuos tarifus, EK gali iškelti Vokietijai bylą ES Teisingumo teisme.

ACE atidžiai seka įvairias tarifų sistemas Europoje ir yra labai susirūpinusi dėl šios procedūros ir bet kurių architektams nustatytų tarifų sistemų atšaukimo. ACE teigia, kad tokie tarifai ir, konkrečiai kalbant, HOAI netrukdo laisvai teikti architektūros paslaugas Europoje. Vadovaudamasi kas antri metai atliekamų architektūros sektoriaus tyrimų statistiniais duomenimis, ACE teigia, kad tarifų sistemos nesąlygoja jokio neigiamo poveikio tarptautinėms paslaugoms. Priešingai, ACE yra įsitikinusi, kad šie nurodymai tarnauja bendriems interesams:

•    Užsakovams tarifų sistemos suteikia įvairių pranašumų, kuriems, be kita ko, priklauso visuotinis honorarų ir atitinkamų paslaugų skaidrumas; projektavimo įkainių apibrėžtumas (tikrumas); konkurencija, pagrįsta kokybe, bet ne kaina; kokybės ir teigiamų rezultatų garantija, esant minimaliai ginčų rizikai.

•    Kalbant apie architektus, tarifų sistemos yra ypač svarbios mažoms ir vidutinėms įmonėms. Be to, nėra jokių įrodymų, kurie leistų daryti prielaidą, jog fiksuoti tarifai trukdo architektams įsikurti ir teikti savo paslaugas kitoje Europos Sąjungos šalyje. ACE sektoriaus tyrimų respondentai minėjo nepakankamą kalbų mokėjimą ar persikraustymo problemas, kaip pagrindines vengimo dirbti kitoje šalyje priežastis, o vietiniai tarifai nebuvo laikomi svarbia priežastimi. ACE visuotinis susirinkimas netgi atskleidė, kad tokie tarifai gali tapti varomąja judumo jėga, nes jie nėra šiaip privalomieji tarifai, bet pateikia naudingus paslaugų aprašymus ir nurodymus šioms paslaugoms teikti.

•    Be to, neseniai tirta šalių, atšaukusių tarifų sistemą, patirtis rodo, kad susidariusioje situacijoje teismai nebeturi jokio pagrindo sprendimams bylose priimti, tuo tarpu valstybės institucijos neturi jokių orientyrų viešųjų darbų finansavimui planuoti.

Tad ACE daro išvadą, kad honorarų tarifų sistemos ir, konkrečiai kalbant, HOAI nėra kliūtis tarptautinėms architektų paslaugoms teikti Europoje ir kad privalomųjų tarifų sistemos panaikinimas kitose Europos Sąjungos šalyse nesąlygojo pakilimo tarptautinių paslaugų srityje. Dėl visų minėtų priežasčių ir numatydamos tam tikrą visiško išsireguliavimo poveikį, ACE priklausančios organizacijos neturi kitos alternatyvos, išskyrus pritarimą Vokietijos modeliui ir Vokietijos palaikymą jos ginče su ES Komisija.

Lietuvos architektų sąjungos informacija

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal