Lietuvos architektų sąjunga

Vladas Balsys. Keturios kryžiaus erdvės. Šv. Brunono Kvertfurtiečio bažnyčios ir vienuolyno konkursinis darbas

Adresas: Debrecino g., Klaipėda, Lietuva

Architektas: Vladas Balsys / www.balsys.lt / vladas@balsys.lt

Konkurso data: 2009 m.

Idėja:
Sakralinio komplekso idėja – tai keturios kryžiaus erdvės, prie kurių glaudžiasi Šv. Brunono varpinė su baseinu (1 erdvė / pietvakariai), Šv. Brunono aikštė (2 erdvė / šiaurės vakarai), Šv. Brunono bažnyčia (3 erdvė / šiaurės rytai) (ir Šv. Brunono vienuolynas su vidiniu kiemu, zakristija, koplyčia, edukaciniai centrai ( 4 erdvė / šiaurės rytai).
Keturios kryžiaus erdvės, tai vieta kurioje žmogus gali išgirsti (1 erdvė), ateiti (2 erdvė), tikėti (3 erdvė) ir gyventi (4 erdvė). 
Architektūrinė komplekso kompozicija sudaryta iš apskritimo, kvadrato ir kryžiaus. Šie geometriniai simboliai pasirinkti neatsitiktinai. Apskritimas – simbolizuoja vienovę, absoliutą, tobulybę, dangų, dvasingumą, saulės ženklą. Tai gyvybės, prisikėlimo simbolis krikščionių ikonografijoje. Kvadratas simbolizuoja žemę, ribotumą, statiką, keturias pasaulio kryptis. Kryžius, kaip ženklas, susijęs su skaičiumi 4, taip pat jis simbolizuoja dangaus ir žemės, laiko ir erdvės susikirtimą, o kryžius, kaip kryžkelė, – mirusiųjų ir gyvųjų kelius.
Sakralinė architektūra yra lyg muzika, kurios pamatyti akimis neįmanoma, bet galima išgirsti ir pajausti.

Idea:
The idea of sacral complex – four crosses spaces, having next belfry of St. Brunon with catchment (space 1 / southwest), square of St. Brunon (space 2 / northwest), church of St. Brunon (space 3 / northeast) and monastery of St. Brunon with internal yard, vestry, chapel, educational centers (space 4 / northeast).
Four crosses spaces is a place where person can hear (space 1), come (space 2), believe (space 3) and live (space 4).
Composition of architectural complex is made of circle, square and cross. These symbols of geometry are chosen on purpose. Circle symbolizes unity, absolute, perfection, sky, spirituality, sign of sun. In Christian iconography it is a symbol of vitality and resurrection. Square symbolizes land, limitation, static, four directions of the world. Cross as a sign is related to number 4; it also symbolizes crossing of sky and earth, time and space, and cross as crossroad – ways of live and dead.
Sacral architecture is like music, which cannot be seen with eyes, but can be heard and felt.

 

Kviečiame visus Lietuvos architektus teikti darbus rubrikai “SUKURTA LIETUVOJE”!

Skyriuje “Sukurta Lietuvoje” pristatomi: gyvenamieji individualūs namai, daugiabučiai, visuomeniniai pastatai, komerciniai pastatai, administraciniai pastatai, pramoniniai pastatai, multifunkciniai kompleksai, viešosios erdvės, urbanistinės koncepcijos.

• Realizacijos
• Projektai
: užsakyti projektai, konkursiniai darbai, idėjiniai projektai (neturintys realaus užsakovo), studentiški projektai (baigiamieji darbai)

Projekto sukūrimo / realizacijos metai – ne ankstesni kaip 2014.

PROJEKTŲ PATEIKIMAS IR VIEŠINIMAS

Projektas gali būti pateikiamas daugiausia 2 kartus: pirmą kartą kaip projektas, antrą kartą – kaip realizacija. Jei realizacija baigta iki 2010 m., tas pats objektas gali būti pristatomas tik kaip realizacija. Tas pats projektas negali būti pristatomas kelis kartus nuo skirtingų bendraautorių.

Teikiama medžiaga:
• Anketa
• 3-4 iliustracijos: vizualizacijos, maketo nuotraukos, nuotraukos – formatas .jpg (brėžiniai gali būti .pdf formato), rezoliucija min. 200, plotis – min. 600 pikselių (aukštis nesvarbu). Prašome nurodyti pagrindinę iliustraciją (failą pavadinkite „pagrindine“)
• 3-4 brėžiniai (genplanas, pjūvis, planas/ai)
• Kokybiški planšetai .jpg .pdf (konkursiniams darbams)

Prašome pateikti reprezentatyvią medžiagą. Nereprezentatyvi (blogos kokybės iliustracijos, per mažai iliustracijų, neužpildyta anketa) medžiaga nebus talpinama tinklapyje.

Medžiagą siųskite el.paštu info@architektusajunga.lt, arba CD adresu: Kalvarijų g.1, 09310 Vilnius

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal