Lietuvos architektų sąjunga

Processoffice+PUC. Tarptautinis konkursas Open Fort 400 viešos teritorijos projektui Amsterdam

Adresas: Amsterdamas, Nyderlandai
Data: 2009
Architektai: Processoffice (www.processoffice.lt) kartu su Platform for Urban Culture PUC
Komanda: Andrius Skiezgelas (PUC), Vytautas Biekša, Rokas Kilčiauskas, Marius Kanevičius, Vilius Žeimys
Konsultantai: Vita Petrušauskaitė (sociologė), Giedrius Gulbinas (kuratorius; Nacionalinė Dailės Galerija)
Programa: gyvenamoji, biurai, komercinės, prekybos patalpos ir viešosios funkcijos
Plotas: 40 000 m²
Konkurso tinklapis: http://nl.openfort400.nl/

 

Atvira forma

Uždaras, stabilus trikampis paverčiamas taip, kad atsivertų naujos patirčių perspektyvos. Kylant ir leidžiantis pastato tūriu ir perimetru naujai patiriama Amsterdamo uostamiesčio erdvė, kurioje pastatas tampa nauja svarbia dominante. Pasviręs pastatas, atspindintis ryžtingo ir pirmaujančio Amsterdamo Šiaurės rajono savybes, sukuria įvairiapusiškos funkcijos ir dizaino erdvės galimybes. Pastatas yra multifunkcinis – tai ir priemiesčio namas, ir bendrabutis, ir prabangūs apartamentai, ir daugiabutis su ofisais, parduotuvėmis, kavinėmis ir dirbtuvėmis. Vidinę pastato įvairovę suvienija vientisas fasadas ir jungiančioji atvira platforma pastato viduje, skirta kūrybinėms iniciatyvoms.

Socialinė erdvė

Pastatą supa keturios skirtingos viešosios erdvės, sukurdamos vietas klajūniškam ir sėsliam socialumui. 8000 kv. m. vidinį kiemą į pietinę ir šiaurinę dalis dalina Grasweg gatvė. Pietinė pusė, padengta švelniai banguojančiu asfaltu ir jį retkarčiais perkertančia žole, pritaikyta karštoms diskusijoms, kavos ir vyno degustacijoms bei mėgavimuisi upės ir miesto panoramos vaizdais nuo pietinio pastato šlaito. Šiaurinė kiemo pusė daug ramesnė. Dviejų metrų aukščio žolė sukuria privačią erdvę pastato gyventojams. Erdvė, esanti prieš privačius namus, paliekama naujųjų gyventojų kūrybiškumui – joje  galėtų būti pasodintas nedidelis bendruomenės parkas ar atsirasti kitokio tipo žalia erdvė.

Dinamiškas tvarumas

Tvarią raidą negali užtikrinti tik pastato sienos – tai gali padaryti tik gyvybingos bendruomenės. Nors pastate įdiegtos naujausios energijos efektyvumo ir vandens taupymo technologijos, vietos gyvybingumą ir ilgaamžiškumą gali užtikrinti tik jos gyventojai.

Pastatas yra sukurtas kaip pasvirusi tvirtovė, kuri atsiskleidžia savo viduje, tačiau nėra atskirta (apsaugota) nuo išorės. Tvirtovės saugo ne aklinos sienos, o žmonės judantys tarp jų.

Katalizatorius – erdvė tarp erdvių

Pastato vidų kerta pėsčiųjų gatvė, sujungianti dideles viduriniųjų aukštų erdves, kurioje galėtų įsikurti įvairialypė kultūrinė, meninė ir/ar edukacinė iniciatyva: tyrimų ir gamybos institutas. Ši 6500 kv.m. erdvė sujungia kitus pastato aukštus, kuriuose numatytos komercinės ir gyvenamosios zonos.
Jungiančioji erdvė galėtų būti panaudota parodoms, vaidinimams, pasirodymams ir galybei kitų įvairiausio pobūdžio renginių. Joje taip pat galėtų įsikurti televizijos, radijo studijos, tyrimų institutai ir meno mokyklos. Viešosios sąveikos pobūdžiu, ši erdvė primintų parko ar sodo logiką. Nors priešingai nei plačiai diskutuojama teminio parko idėja, ši atvira platforma neturėtų vieningos temos, ji vis dėlto generuotų nuotykius ir keistų jų populiariąją sampratą (o tuo pačiu ir meno bei kultūrinės produkcijos sampratas).

Skirtingi įėjimai (ir išėjimai) į pastatą įgalina ir skatina asmeninį įsitraukimą, tačiau neužkerta kelio ir vientisam platformos patyrimui. Nors keliaujant nuo vienos galerijos prie kitos gali tekti praeiti pro uždarytas duris, už kurių vyksta paskaita ar tiesioginė radijo laida, nepaprastai svarbu tai, kad platforma išlieka atvira visuomenei. Dabartiniame variante ši vieša erdvė lieka nesuplanuota ir atvira pasiūlymams.

 

Open fort

A closed, stable triangle is swayed to open new vistas of experience. The strong diagonal of Amsterdam port-scape encourages novel encounters of space by ascending and descending upon and below the building. Moreover, the leaning building, reflecting pioneering and dauntless qualities of Amsterdam North, allows for versatility in function and design of built space. The building is multifunctional – it is a dwelling, a dormitory, a patio house, a penthouse and an apartment building with workshops, shops, cafes and offices. The internal diversity of the building is held together by continuous facade and bridging inner space, offered as an open platform for creative initiatives. 

Social space

Four different public spaces surround the building, creating sites for nomadic and sedentary sociability. The backyard is divided by Grasweg into southern and northern parts. The former, covered with slightly waving asphalt (interrupted by growing short grass) is suited for heated discussions, coffee and wine tasting and enjoyment of river and panoramic city views from the southern slope of the building. The northern part of the backyard is much quieter. Few meters high grass creates a private space for the residents. Small community park could be created in front of private homes – the open space is left for creativity of new dwellers.

Nomadic conviviality is offered on the “giant tie” – an intersecting space by the river and the canal. The wooden terrace by the river and pathways below the building opens an inviting space for passer-bys, public artists and industrial romantics. Morning yoga, gymnastics or afternoon naps is possible on the floating grass-carpet (160x10m) in the river. 

Dynamic sustainability

Sustainability is not contained in walls – it is generated by vital communities. Though the building incorporates new technologies for water savings, waste and energy efficiency, the vitality and longevity of a place can only be produced by its residents.

The building is a swayed fort that unfolds from within, but is not closed, separated (protected) from its surroundings. Strongholds are not defended by closed walls, but by people who are free to move around them.  

Franz Kafka The Great Wall of China: „Naturally, with this method many large gaps arose, which were filled in only gradually and slowly, many of them not until after it had already been reported that the building of the wall was complete. In fact, there are said to be gaps which have never been built in at all […]”

Catalyst – the space in-between

Large, continuous portion of the middle floors of the building serve function of a pedestrian street that can be managed by a complex cultural, artistic or/and educational initiative: a research and production institute. It is a slot of about 6000 sq.m that intersects between the other floors that serve housing or commercial functions.
The area could potentially be used for exhibitions, performances and events of extremely various scale and nature as well as by broadcast studios, research institutes and art schools. In terms of public interaction the space draws from the logic of the park or the garden. Compared to the widely discussed model of a theme-park, the platform would have no theme, but would nevertheless generate adventure and aim at changing its popular notions – as well as those of art and cultural production.

A number of entrances (or exits) allow and suggest personal involvement but do not exclude a possibility to continuously travel through the platform’s whole length. It is crucial that the area has public access, though while going from one gallery to another one may pass shut doors: closed doors might mean live studio broadcast or different kind of work in progress, for instance, a class. In the current proposal the area remains unorganized, in its most flexible position.

 

Kviečiame visus Lietuvos architektus teikti darbus rubrikai “SUKURTA LIETUVOJE”!

Skyriuje “Sukurta Lietuvoje” pristatomi: gyvenamieji individualūs namai, daugiabučiai, visuomeniniai pastatai, komerciniai pastatai, administraciniai pastatai, pramoniniai pastatai, multifunkciniai kompleksai, viešosios erdvės, urbanistinės koncepcijos.

• Realizacijos
• Projektai
: užsakyti projektai, konkursiniai darbai, idėjiniai projektai (neturintys realaus užsakovo), studentiški projektai (baigiamieji darbai)

Projekto sukūrimo / realizacijos metai – ne ankstesni kaip 2014.

PROJEKTŲ PATEIKIMAS IR VIEŠINIMAS

Projektas gali būti pateikiamas daugiausia 2 kartus: pirmą kartą kaip projektas, antrą kartą – kaip realizacija. Jei realizacija baigta iki 2010 m., tas pats objektas gali būti pristatomas tik kaip realizacija. Tas pats projektas negali būti pristatomas kelis kartus nuo skirtingų bendraautorių.

Teikiama medžiaga:
• Anketa
• 3-4 iliustracijos: vizualizacijos, maketo nuotraukos, nuotraukos – formatas .jpg (brėžiniai gali būti .pdf formato), rezoliucija min. 200, plotis – min. 600 pikselių (aukštis nesvarbu). Prašome nurodyti pagrindinę iliustraciją (failą pavadinkite „pagrindine“)
• 3-4 brėžiniai (genplanas, pjūvis, planas/ai)
• Kokybiški planšetai .jpg .pdf (konkursiniams darbams)

Prašome pateikti reprezentatyvią medžiagą. Nereprezentatyvi (blogos kokybės iliustracijos, per mažai iliustracijų, neužpildyta anketa) medžiaga nebus talpinama tinklapyje.

Medžiagą siųskite el.paštu info@architektusajunga.lt, arba CD adresu: Kalvarijų g.1, 09310 Vilnius

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal