Lietuvos architektų sąjunga

Arch. I.Stankevič, K.Kontautas. Parodų paviljonas Palangoje.

SONY DSC

Adresas / Address: Lietuva, Palanga, S. Daukanto g. 24/ S. Girėno ir S. Dariaus g. 13
Architektai / Architects: Igor Stankevič igor.stankevic@gmail.com; Kęstutis Kontautas jkkontautas@gmail.com
Konkurso data / Date of the competition: 2009 m. gruodis
Užsakovas / Contractor: Palangos miesto savivaldybė


Projekto tikslai:
– Sukurti atvirą  visuomenei multifunkcinį kompleksą (meno galerija, ekspozicijų, kino salės, universalios salės koncertams, konferencijoms, dailės plenerams, medijoms, periodikos zonos, turizmo informacijos centras) – šiuolaikišką gyvą miesto ląstelę, tapsiančią kultūrinio turizmo traukos centru.
– Sukurti tokį  kompleksą, kuris savo tūriu nedisonuotų su jautria, unikalia gamtine aplinka ir respektuotų tradicinį Palangos centrinės dalies urbanistinį palikimą, išlaikant istoriškai susiformavusią teritorijos rytų – vakarų vizualinę ašį bei vizualinius ryšius su gretimais sklypais, taip pat saugant želdinius, fiksuotus kaip vertinga ypatybė.
– Maksimaliai siekti harmoningos statinio  visumos su parku, aplinkiniais pastatais, augmenija, rganiškai jį įkomponuoti į Palangos miesto panoramą.
– Siekti kuo aukštesnės architektūrinio statinio meninės, estetinės, funkcinės ir techninės kokybės.

Exhibition pavilion in Palanga. Aims of the project:
– To create open for public multifunctional complex of buildings (art gallery, universal concerts and conferences halls, exhibitions-movies hall, , music cycles, movies reviews, art pleners, paintings display, media and periodical zones, tourists information centre) which will grow to the cultural tourism attraction centre, modern, vital urban cell.
– To create complex of buildings which size wouldn’t cause dissonance with sensitive and unique nature and value traditional urban heritage of the central part of Palanga, keeping historically formed visual axle of west-east territory and visual relation with nearby land peaces also preserving green plantations, which are fixed as valuable quality.
– To produce harmonious totality with park surrounding buildings, plants.
– Naturally arrange into Palanga city view.
– Try to achieve the highest architectural, aesthetics, functional, artistic quality.

Kviečiame visus Lietuvos architektus teikti darbus rubrikai “SUKURTA LIETUVOJE”!

Skyriuje “Sukurta Lietuvoje” pristatomi: gyvenamieji individualūs namai, daugiabučiai, visuomeniniai pastatai, komerciniai pastatai, administraciniai pastatai, pramoniniai pastatai, multifunkciniai kompleksai, viešosios erdvės, urbanistinės koncepcijos.

• Realizacijos
• Projektai
: užsakyti projektai, konkursiniai darbai, idėjiniai projektai (neturintys realaus užsakovo), studentiški projektai (baigiamieji darbai)

Projekto sukūrimo / realizacijos metai – ne ankstesni kaip 2014.

PROJEKTŲ PATEIKIMAS IR VIEŠINIMAS

Projektas gali būti pateikiamas daugiausia 2 kartus: pirmą kartą kaip projektas, antrą kartą – kaip realizacija. Jei realizacija baigta iki 2010 m., tas pats objektas gali būti pristatomas tik kaip realizacija. Tas pats projektas negali būti pristatomas kelis kartus nuo skirtingų bendraautorių.

Teikiama medžiaga:
• Anketa
• 3-4 iliustracijos: vizualizacijos, maketo nuotraukos, nuotraukos – formatas .jpg (brėžiniai gali būti .pdf formato), rezoliucija min. 200, plotis – min. 600 pikselių (aukštis nesvarbu). Prašome nurodyti pagrindinę iliustraciją (failą pavadinkite „pagrindine“)
• 3-4 brėžiniai (genplanas, pjūvis, planas/ai)
• Kokybiški planšetai .jpg .pdf (konkursiniams darbams)

Prašome pateikti reprezentatyvią medžiagą. Nereprezentatyvi (blogos kokybės iliustracijos, per mažai iliustracijų, neužpildyta anketa) medžiaga nebus talpinama tinklapyje.

Medžiagą siųskite el.paštu info@architektusajunga.lt, arba CD adresu: Kalvarijų g.1, 09310 Vilnius

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal