Lietuvos architektų sąjunga

VGTU architektūros pagrindų ir teorijos katedros nuomonė apie straipsnį „Architektūra ir urbanistika. Oficialus diskursas – sankirtos, paralelės, priešpriešos“

Architektūros pagrindų ir teorijos katedros posėdyje, kuris įvyko 2010.05.05 d., buvo aptartas A. Vyšniūno straipsnis, atsižvelgiant į tai, kad šis autorius tendencingai ir paniekinamai samprotauja apie fakulteto ir mūsų katedros veiklą. Šiame bulvarinio leidinio lygį atitinkančiame tekste pademonstruota visiška kompetencijos stoka kalbant apie mokslą, mokslinius tyrimus ir konkrečiai apie menotyros mokslą ir architektūrologiją. 

Straipsnis persmelktas asmeninių nuoskaudų dvasia ir liguista neapykanta ne tik fakulteto, bet ir katedros kolegoms ir jų darbams. Teksto autoriaus samprotavimuose akivaizdžiai išryškėja mokslo dalykų neišmanymas ir diletantizmas. Straipsnyje aiškiai matome primityvų bandymą šią spragą „užmaskuoti“ pseudomokslinėmis pastangomis paminint eilės žinomų ir net visai nereikšmingų autorių pavardes bei tekstus. Atkreiptinas dėmesys, kad A. Vyšniūnas neturi jokios legitimuotos mokslinės kvalifikacijos ir neturi net mokslo daktaro laipsnio. 

Prašome itin tendencingą ir nieko bendro su moksline publikacija neturintį A. Vyšniūno straipsnį nespausdinti recenzuojamame mokslo žurnale „Urbanistika ir Architektūra“. 

Architektūros pagrindų ir teorijos katedros dėstytojai, doktorantai ir darbuotojai

 

Mokslo žurnalo „Urbanistika ir architektūra“ redakcinės kolegijos posėdžio, įvykusio 2010 m. gegužės 17 d. , protokolo Nr. 10-03

IŠRAŠAS

Urbanistikos ir architektūros mokslo žurnalo redkolegijos posėdyje buvo svarstytas prof. Algio Vyšniūno pateiktas straipsnis „Architektūra ir urbanistika. Oficialus diskursas –  sankirtos – paralelės – priešpriešos“.   

Redakcinės kolegijos nariai buvo informuoti, kad, kaip ir priklauso pagal „Urbanistikos ir architektūros“ mokslo žurnalo nuostatus, prof. A.Vyšniūno pateiktą straipsnį recenzavo 2 mokslininkai. Abu recenzentai įvertino straipsnį kritiškai, tačiau vienas pateikė išvadą, kad tekstas tiek formaliai, tiek dalykiniu požiūriu neatitinka moksliniam straipsniui keliamų reikalavimų ir neturėtų būti spausdinamas.

Kitas recenzentas pasiūlė straipsnį esmingai tobulinti ir priimti tik tuo atveju, jei bus padarytos visos reikalaujamos pataisos. Siekiant išsklaidyti bet kokias abejones dėl straipsnio vertės ir kokybės vyr. redaktoriaus iniciatyva buvo paskirtas trečiasis recenzentas. Pastarasis redkolegijos posėdyje pristatė savo recenziją, kurios išvadoje teigiama, kad  recenzuojamas straipsnis yra žemo mokslinio lygio, menkos vertės ir neatitinka mokslo žurnalo reikalavimų, todėl siūloma jį atmesti. Recenzentas taip pat rekomendavo autoriui ateityje rengiant mokslinius straipsnius atsakingiau ir labai pagrįstai vertinti savo teiginius, vengti tendencingų samprotavimų ir skubotų išvadų. 

Išklausę trečiojo recenzento nuomonės apie A.Vyšniūno straipsnį kritinių pastabų išsakė ir dauguma kitų redkolegijos narių. Tuoj po to įvyko atviras balsavimas, siekiant nuspręsti ar prof. Algio Vyšniūno straipsnis turi būti priimtas spausdinti ar atmestas. 7 iš 9 dalyvavusių redkolegijos narių balsavo už tai, kad straipsnis nebūtų spausdinamas, 2 redkolegijos nariai susilaikė. Niekas nebalsavo už tai, kad straipsnis būtų spausdinamas.

Išrašą parengė Architektūros ir urbanistikos mokslo žurnalo
Atsakingas sekretorius doc.dr. Audrius Novickas


Rubrika "Nuomonės" skirta architektų bendruomenės, visuomenės atstovų asmeninei nuomonei apie architektūros aktualijas pareikšti. Šioje rubrikoje publikuojami straipsniai atspindi jų autorių poziciją, tačiau nėra oficiali Lietuvos architektų sąjungos pozicija.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal