TARPTAUTINIS ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS

LICĖJAUS IR VIEŠBUČIO SU KONFERENCIJŲ CENTRU

Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje / Šv. Jokūbo kvartalas

NAUJIENOS

Keisis konkurso sąlygos

Kultūros paveldo departamentas patvirtino naują vertingųjų savybių aktą: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2743 . Dėl šios aplinkybės konkurso sąlyg...

PROJEKTO VIZIJA

Konkurso tikslas - išrinkti geriausią architektūrinį sprendimą kvartalui Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje.
Pirmą vietą užėmęs Konkurso dalyvio darbas galėtų tapti pagrindu konkrečiam statybos projektui paruošti.

Siekiant tikslo konkursui keliami šie uždaviniai:

1.

Išnagrinėti sklypo užstatymo galimybes, pasiūlant Konkurso Sąlygas atitinkančius pastatus, kurie prisidės prie
teritorijos, kurioje yra projektuojamas sklypas, urbanistinio – architektūrinio vientisumo bei identiteto kūrimo.

2.

Suprojektuoti komplekso tūrinę-erdvinę išraišką, derančią prie esamos jautrios urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus, didelį dėmesį skiriant nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių autentiškumo raiškai bei esamo istorinio užstatymo aktualizavimui.

3.

Sukurti patrauklias viešąsias erdves.

PROJEKTO VIETA

Licėjus ir viešbutis su konferencijų centru bus statomi Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje (buvusios Šv. Jokūbo ligoninės kvartale)

PREMIJOS

Konkurso pirmos, antros, trečios vietų laimėtojams išmokami tokio dydžio piniginiai prizai:

I VIETA

0

II VIETA

0

III VIETA

0

KONKURSO SĄLYGOS

Konkursas organizuojamas pagal Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatus (patvirtinta Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 2014-09-04 d. sprendimu), Lietuvos architektų rūmų Laikinuosius architektūrinių konkursų organizavimo nuostatus (patvirtinta Lietuvos architektų rūmų 2018-04-13 d., Nr. T18/01).

Konkurso pradžia

2018-12-14

Konkurso medžiaga

Konkurso medžiagą (lietuvių ir anglų kalba) galite atsisiųsti paspaudę čia.

2018-12-27 Papildoma medžiaga (tik anglų kalba) – Priedai Nr. 6 ir Nr.  7 EN

2019-01-04 Papildoma medžiaga  – Priedas Nr. 21

2019-01-15 Papildoma medžiaga  – Priedas Nr. 16

Darbų pateikimas

Projektus reikia pateikti
iki 2019-02-28 15:00 val. (vietos laiku)
adresu
Lietuvos architektų sąjunga,
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius,
Lietuva (antrame pastato aukšte).

KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA

Konkurso pasiūlymams (konkursiniams projektams) vertinti sudaroma Konkurso Vertinimo komisija iš 9 (devynių) narių bei 3 (trijų) atsarginių narių.

Komisijos nariai:

1. Peter Swinnen, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas, (Belgija), Studijos CRIT vadovas, 2010-2015 m. Flamandų regiono vyriausiasis architektas, Ciūricho ETH universiteto dėstytojas;
2. Barbara Campbell-Lange, Lietuvos architektų sąjunga / (D. Britanija), London Bartlet School, profesorė, buvusi Architecture Association Schoo of Architecture architektūros programos vadovė;
3. Florian Hertweck, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas (Liuksemburgas), University of Luxemburg profesorius, Studio Herttweck įkūrėjas;
4. Mindaugas Pakalnis, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas;
5. Lukas Rekevičius, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas, Lietuvos architektų rūmų Tarybos narys;
6. Algimantas Degutis, Lietuvos architektų sąjunga / Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
7. Jacques Barbier, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus Tarptautinio Prancūzų licėjaus Valdančiosios tarybos narys;
8. Saulius Jurkevičius, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus licėjaus direktorius;
9. Kristina Sabaliauskaitė, Lietuvos architektų sąjunga / Menotyros mokslų daktarė, dailės istorikė, rašytoja;

 

Atsarginiai komisijos nariai:

10. Rolandas Palekas, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas;
11. Gediminas Rutkauskas, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus senamiesčio agentūros direktorius, ICOMOS ekspertas;
12. Vidmantas Bezaras, Lietuvos architektų sąjunga / Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius.

Pastaba: Atsarginis komisijos narys, dalyvaujantis visuose posedžiuose be balsavimo teisės. Balsavimo teisę įgyja, kai pakeičia kurį nors posėdyje nedalyvaujantį narį, deleguotą Lietuvos architektų sąjungos.

Vertinimo komisijos pirmininkas – Mindaugas Pakalnis.

KLAUSIMAI -ATSAKYMAI

Klausimai apie konkurso sąlygas ir prašymai joms paaiškinti gali būti siunčiami el. paštu daiva@architektusajunga.lt arba adresu Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, Vilnius iki 2019 m. vasario 21 d. 15:00 vietos laiku.

2018-12-19

Klausimas. Norėtume iš konkurso organizatorių ir/ar konkurso koordinatoriaus tikslesnio paaiškinimo: 1. Ar projektuojamas licėjaus kompleksas planuojamas kaip pilnai funkcionuojanti autonominė mokymo įstaiga, neturinti jokių administracinių ir vykdomos veiklos sąsajų su kitais, konkrečiai mokymo įstaigai (juridiniam asmeniui) priklausančiais padaliniais ir su šiais padaliniais nevykdanti bendros ugdymo veiklos, ją paskirstant per kelis objektus mieste, ar visgi planuojamas integracinis modelis, kuris leidžia tam tikras ugdymo procesui būtinas veiklas vykdyti, jas išskirsčius per kelis objektus, esančius skirtingose miesto lokacijose (pvz. dailės studija, muzikos instrumentų kabinetas ir t.t.).

Atsakymas. Licėjaus kompleksas planuojamas kaip pilnai ir savarankiškai funkcionuojanti mokymo įstaiga, tačiau tai nereiškia, kad įstaiga negali turėti kitų administracinių padalinių mieste.

KONKURSINIAI DARBAI

Susipažinkite su pateiktais konkurso dalyvių darbais.

KONTAKTAI

Konkurso užsakovas

UAB „Orkela“
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

Konkurso koordinatorius

Andrius Bakšys (atestuotas PV, PDV, architektas; kvalifikacijos atestato Nr. A 1021)
El. p.: andrius.baksys@gmail.com .

Konkurso organizatorius

Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius
Daiva Šereikienė
El. p.: daiva@architektusajunga.lt

Adresas internete: www.architektusajunga.lt