TARPTAUTINIS ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS

LICĖJAUS IR VIEŠBUČIO SU KONFERENCIJŲ CENTRU

Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje / Šv. Jokūbo kvartalas

NAUJIENOS

Keisis konkurso sąlygos

Kultūros paveldo departamentas patvirtino naują vertingųjų savybių aktą: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2743 . Dėl šios aplinkybės konkurso sąlyg...

PROJEKTO VIZIJA

Išrinkti geriausią projektą, išrenkant ir apdovanojant pirmos, antros ir trečios vietos nugalėtojus. Su pirmosios vietos laimėtoju Užsakovas (Skelbėjas) derėsis dėl projekto parengimo sutarties.

Siekiant tikslo konkursui keliami šie uždaviniai:

1.

Išnagrinėti sklypo užstatymo galimybes, suprojektuoti geriausią sprendimą, tinkantį projektuojamame sklype.

2.

Suprojektuoti pastatų kompleksą, derantį prie esamos jautrios urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus, didelį dėmesį skiriant nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių autentiškumo raiškai bei esamo istorinio užstatymo aktualizavimui.

3.

Sukurti patrauklias viešąsias erdves.

PROJEKTO VIETA

Licėjus ir viešbutis su konferencijų centru bus statomi Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje (buvusios Šv. Jokūbo ligoninės kvartale)

PREMIJOS

Konkurso pirmos, antros, trečios vietų laimėtojams išmokami tokio dydžio piniginiai prizai:

I VIETA

0

II VIETA

0

III VIETA

0

KONKURSO SĄLYGOS

Konkursas organizuojamas pagal Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatus (patvirtinta Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 2014-09-04 d. sprendimu), Lietuvos architektų rūmų Laikinuosius architektūrinių konkursų organizavimo nuostatus (patvirtinta Lietuvos architektų rūmų 2018-04-13 d., Nr. T18/01).

Konkurso pradžia

2019-07-01

Konkurso medžiaga

Konkurso medžiagą (lietuvių ir anglų kalba) galite atsisiųsti paspaudę čia.

Darbų pateikimas

Projektus reikia pateikti
iki 2019-09-30 15:00 val. (vietos laiku)
adresu
Lietuvos architektų sąjunga,
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius,
Lietuva (antrame pastato aukšte).

KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA

Konkurso pasiūlymams (konkursiniams projektams) vertinti sudaroma Konkurso Vertinimo komisija iš 9 (devynių) narių bei 3 (trijų) atsarginių narių.

Komisijos nariai:

1. Peter Swinnen, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas, (Belgija), Studijos CRIT vadovas, 2010-2015 m. Flamandų regiono vyriausiasis architektas, Ciūricho ETH universiteto dėstytojas;
2. Konrad Grabowiecki, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas, (Lenkija), BBGK Architekci vienas įkūrėjų;
3. Florian Hertweck, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas (Liuksemburgas), University of Luxemburg profesorius, Studio Herttweck įkūrėjas;
4. Mindaugas Pakalnis, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas;
5. Lukas Rekevičius, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas, Lietuvos architektų rūmų Tarybos narys;
6. Giedrė Filipavičienė, Lietuvos architektų sąjunga /Architektė;
7. Jacques Barbier, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus Tarptautinio Prancūzų licėjaus Valdančiosios tarybos narys;
8. Saulius Jurkevičius, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus licėjaus direktorius;
9. Kristina Sabaliauskaitė, Lietuvos architektų sąjunga / Menotyros mokslų daktarė, dailės istorikė, rašytoja;

 

Atsarginiai komisijos nariai:

10. Rolandas Palekas, Lietuvos architektų sąjunga / Architektas;
11. Gediminas Rutkauskas, Lietuvos architektų sąjunga / Vilniaus senamiesčio agentūros direktorius, ICOMOS ekspertas.

Pastaba: Atsarginis komisijos narys, dalyvaujantis visuose posėdžiuose be balsavimo teisės. Balsavimo teisę įgyja, kai pakeičia kurį nors posėdyje nedalyvaujantį narį, deleguotą Lietuvos architektų sąjungos.

Vertinimo komisijos pirmininkas – Mindaugas Pakalnis.

KLAUSIMAI -ATSAKYMAI

Prašymus paaiškinti Konkurso Sąlygas Konkurso dalyvis gali pateikti šiuo adresu: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu: daiva@architektusajunga.lt ir andrius.baksys@gmail.com iki 2019-07-25 15:00 val. (vietos laiku). Į Konkurso dalyvių paklausimus atsakoma per 5 (penkias) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos iki 2019-07-31 15:00 val. (vietos laiku).

KONKURSINIAI DARBAI

Susipažinkite su pateiktais konkurso dalyvių darbais.

KONTAKTAI

Konkurso užsakovas

UAB „Orkela“
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

Konkurso koordinatorius

Andrius Bakšys (atestuotas PV, PDV, architektas; kvalifikacijos atestato Nr. A 1021)
El. p.: andrius.baksys@gmail.com .

Konkurso organizatorius

Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius
Daiva Šereikienė
El. p.: daiva@architektusajunga.lt

Adresas internete: www.architektusajunga.lt