Lietuvos architektų sąjunga

XVIII LAS suvažiavimo rezoliucijos

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS XVIII SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS


 


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS POLITIKOS


Lietuvos Respublikos Architektūros politikos krypčių įgyvendinimo programa patvirtinta ir vykdoma nuo 2005 metų. Dokumentas neabejotinai svarbus ir reikšmingas  specialistams, visuomenei,  „architektūrai – funkciniam erdviniam ir vizualiai suvokiamam meniniam statinių, kraštovaizdžio ir teritorijų planavimo objektų formavimui“.
2007 m., 2008m. pradžioje,  architektūros politikos įgyvendinimo tempas sulėtėjo, todėl XVIII –ojo Lietuvos architektų sąjungos suvažiavimo delegatai konstatuoja:
– LR Vyriausybė turi įpareigoti Aplinkos ministeriją vykdyti Architektūros politikos programos 34.1., ir 34.2., punktus valstybinio valdymo srityje: „ valstybinis architektūros valdymas turi būti nuosekliai gerinamas ir finansiškai palaikomas….“,“…sklandžiai įgyvendinami teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai yra svarbios saikingo išteklių naudojimo ir tvarios plėtros priemonės…“. Būtina reformuoti, tobulinti valdymo-institucinę sąrangą ir teritorijų planavimo įstatyminę bazę.
– Aplinkos ministerija turi skubiai pateikti  LR Vyriausybei LAS parengtus, su AM suderintus,  Architektūros centro įkūrimo ir jo veiklos programos patvirtinimo dokumentus, pradėti konkrečius darbus šioje srityje ;
– LR Vyriausybės įgaliotos institucijos-  Aplinkos  ir Kultūros ministerijos turi užtikrinti, kad būtų vykdomas Architektūros politikos programos 34.18 punktas – „Lietuvos architektai turi nuolat ir rezultatyviai dalyvauti Europos architektų tarybos ir kitų tarptautinių profesinių asociacijų veikloje”.
– Aplinkos ministerija, kitos institucijos, turi skubiai imtis priemonių įgyvendinti Architektūros programos 34.17 punktą – „ Savivaldybių vyriausiesiems architektams turi būti suteiktos didesnės sprendimų priėmimo teisės ir atsakomybė…“
– Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi įpareigoti  Aplinkos ministeriją, užtikrinti Architektūros Politikos krypčių programos tęstinumą ir dar 2008 m. pradėti rengti „Lietuvos Architektūros ir Urbanistikos politikos krypčių programą 2010- 2015 metams“.
Taip pat išanalizuoti ir  įvertinti 2005 m. parengtų dokumentų vykdymo tvarką ir efektyvumą, atitikimą rengiamam Architektūros įstatymui.


 


DĖL ATASKAITINIŲ – RINKIMINIŲ SUVAŽIAVIMŲ PERIODIŠKUMO


Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas reikalauja, kad kūrybinių sąjungų, kurios yra šio įstatymo jurisdikcijoje, ataskaitiniai – rinkiminiai suvažiavimai turi vykti kasmet. Toks suvažiavimų periodiškumas yra nepagrįstas ir nenaudingas nei organizacine, nei ekonomine prasmėmis. Organizacijos valdantieji organai renkami trijų metų laikotarpiui, o suvažiavimo organizavimas nemažai kainuoja. Tokia padėtis ir kitose kūrybinėse sąjungose.
Siūlome inicijuoti Lietuvos asociacijų įstatymo pakeitimus, leidžiančius Meno kūrėjų asociacijos nariams rengti suvažiavimus ne rečiau kaip kas treji metai.


 


DĖL NAUJOJO LIETUVOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS PAVELDO IŠSAUGOJIMO


Įvertinus 1960 – 1990 m. pastatų – naujojo Lietuvos architektūros paveldo – kultūrinę, visuomeninę, meninę, stilistinę reikšmes, užtikrinti jų išsaugojimo valstybinį statusą. Vieni iš ryškiausių to laikmečio pastatų yra Vilniaus Sporto rūmai (arch. Z. Liandzbergis, E. Chlomauskas), M. Žilinsko paveikslų galerija Kaune (arch. E. Miliūnas, arch. K. Kisielius), poilsio namai „Žilvinas“ (arch. A. Lėckas) Palangoje ir kt.


 

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal