Lietuvos architektų sąjunga

LAS ir LAR nusprendė kurti asociaciją architektų įmonėms

Jungtiniame Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos architektų rūmų posėdyje buvo svarstomas projektavimo įmonių atestavimo klausimas.


Jau kuris laikas LAS ir LAR laikosi pozicijos, jog įmonių atestavimas – ydinga praktika. Patirtis rodo, kad projektavimo įmonės, artėjant atestavimo laikui, laikinai nusamdo specialistus, kurie pagal teisės aktus privalo dirbti atestatą norinčios gauti įmonėję. Tačiau, gavus atestatą, minėti specialistai įmonėje nebedirba (t.y., jie būna samdomi tik atestato gavimo procedūrai). Dėl to nebeužtikrinama ir neprognozuojama įmonės darbo kokybė.


LAS ir LAR nuomone, tik fiziniai asmenys – architektai – turėtų gauti atestatą, o tuo pačiu – prisimti asmeninę atsakomybę už projekto kokybę.


Neseniai vykusiame Aplinkos ministerijos posėdyje projektavimo įmonių atestavimo klausimu dalyvavę LAS atstovai išdėstė LAS ir LAR poziciją, tačiau jai oponavo daug gausiau susirinkę įvairių įmonių atstovai. Diskutuojant apie įmonių atestavimą, itin aktyviai reiškiasi inžinieriai, kurie siekia išsikovoti teisinę galimybę projektuoti patys, į procesą neįtraukiant architektų (jau parengtas įstatymas, pagal kurį inžinierius gali būti nedidelio projekto vadovu).


Diskusijoje Projektavimo įmonių asociacija pasitelkia argumentą, kad ji atstovauja visas projektavimo įmones, tarp jų – ir architektų biurus. Tuo tarpu Lietuvos architektų rūmai, nors juridiškai yra svaresnė ir turi daugiau galių, nei asociacija, vienija fizinius, ne juridinius narius (įmones).


Atsižvelgiant į dabartinę situaciją (kol kas įmonių atestacijai išliekant), LAS ir LAR tarybos posėdyje pasiūlyta steigti savo organizaciją, vienijančią projektavimo įmones. Ji atstovautų architektų interesus, būtų reikalinga kaip politinis vienetas. Juridinių asmenų asociacija taip pat turėtų teisę dalyvauti tam tikruose projektuose ir gauti europinį finansavimą, ko kol kas Rūmai negali daryti.


Posėdyje išreikšta nuomonė, jog LAR turėtų stiprinti savo svorį, atstovavimą vyriausybinėse struktūrose, nes jie įsteigti įstatymo pagrindu. Pagal statutą LAR gali steigti ir juridinius asmenis, todėl nuspręsta  steigti asociaciją prie LAR, jos pavadinime panaudojant žodžius: “projektavimo įmonių asociacija”. Sprendimai dėl asociacijos nuostatų ir steigimo procedūros bus priimti vėliau.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal