Lietuvos architektų sąjunga

Kūrybinių dirbtuvių „Senojo Anykščių miesto archeologinė ekspozicija miesto centrinėje dalyje“ darbai

Anykščių miesto centras yra svarbus urbanistinis ir archeologinis
paminklas. Rajono savivaldybė užsibrėžė tikslą išryškinti turimas
kultūros paveldo vertybes, paskatinti turizmą. 2014 m. birželio-
gruodžio mėnesiais įgyvendintas Lietuvos architektų sąjungos ir Anykščių
rajono savivaldybės, iš dalies remiant Lietuvos kultūros tarybai,
projektas – kūrybinės dirbtuvės „Senojo Anykščių miesto archeologinės
ekspozicijos miesto centrinėje dalyje įrengimas ir pritaikymas
kultūrinio turizmo reikmėms“
. Tikslas – parengti Senojo Anykščių
miesto archeologinės ekspozicijos miesto centrinėje dalyje įrengimo ir
pritaikymo verslo vystymui architektūrinę- meninę koncepciją.

Anykščių miesto centrinėje dalyje, pietinėje A. Baranausko aikštės
pusėje XIX a. – XX a. I p. buvo gyvenamųjų, prekybinių pastatų
kvartalas, II pasaulinio karo metais miesto centrinės dalies pastatai
buvo išsprogdinti ir išgriauti, sovietiniais metais šioje vietoje
įrengtas skveras. Šio projekto tikslas atidengti buvusių senųjų pastatų
pamatų vietas bei rūsių  liekanas ir atlikus konservavimo- restauravimo
darbus, pritaikyti šias vietas eksponavimui. Miestui labai aktualu
saugoti bei puoselėti istorinius pastatus, savitą Anykščių urbanistinę
struktūrą, archeologinę aplinką, bet tuo pačiu labai svarbu ją plėtoti
ir vystyti bei pritaikyti dabartiniam gyvenimui, kad senoji miesto dalis
būtų gyvybinga.

Šalia esamų užpiltų šiandien rūsių yra prekybos paviljonas, kuris šiuo
metu pradedamas rekonstruoti, tuomet šalia šių erdvių atsirastų galimybė
verslo subjektams atkurti čia buvusį prekybinį – komercinį kvartalą ir
tuo archeologijos ekspozicija būtų integruota į naujai sukurtus verslo
objektus. Buvusieji pamatai bei rūsiai pritaikomi video vaizdo
projektoriaus pagalba demonstruoti virtualias parodas vykstančias kitose
pasaulio vietose.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai – trys LAS architektūros srities Menų
inkubatoriaus kolektyvai – pasiūlė šios vietos transformavimo
architektūrines menines idėjas.

1 grupė (Darius Linartas, Jurgita Blažiūnaitė, Gintautas Blažiūnas)
Nekeičiant esamo užstatymo, siekiama kiek įmanoma atkurti ir atskleisti
istorinius centrinės Anykščių aikštės parametrus. Erdviniu balto metalo
karkasu atkuriamas tarpukario metų A. Baranausko aikštės užstatymo
kontūrinis siluetas, aikštės grindinyje skirtingomis dangomis
paženklinamos buvusių pastatų  plano projekcijos, atkasama ir
eksponuojama dalis išlikusių rūsių. Čia galėtų įsikurti kultūrinės,
pažintinės, tradicinių amatų ir kitos turistams bei miestelėnams
patrauklios vietos. Transportą siūloma nukreipti aplink aikštę,
sujungiant aikštės ir kultūros namų viešąsias erdves. Tai suteiktų
galimybę turėti universaliau panaudojamą didesnę pėsčiųjų erdvę,
gražinti į istorinę vietą turgaus funkciją, o buvusio užstatymo vietoje
išsaugoti patobulintą skverą.

2 grupė (ECOage – Linas Karmaza, Eglė Buikaitė)
Mūsų idėja – Anykščių A. Baranausko aikštę formuoti dviem lygiais ir
taip dalį išlikusių rūsių daryti prieinamus visuomenei, eksponuojamus
atvirai. Aikštės centriniu akcentu išsaugome Laisvės paminklą, į jį
išvesdami istorines bei naujas kompozicines ašis, jungiančias su miestu.
Buvusi Basanavičiaus gatvės ašis dalina teritoriją į pasyvaus ir
aktyvaus poilsio zonas. Aktyvioji zona numatoma kaip įvairių miesto
renginių, švenčių, žaidimų, sporto erdvė, kurioje rūsių kontūrai
išryškinami dangomis bei apšvietimu, o pasyviojoje įrengiama
terasa-amfiteatras, kintančios paskirties, prisitaikantys prie poreikių
nuomojami paviljonai, nuolatinės ekspozicijos rūsiuose,
reprezentuojančios svarbiausias Anykščių miesto vertybes. Siūlome
atkurti dalį buvusio užstatymo, pasitelkiant šiuolaikiškas
architektūrines priemones, bet gerbiant senojo užstatymo tradicinę
dvišlaitę formą.

3 grupė (metrO – Julius Biliūnas, Paulius Kisielis, Algimantas Mačiulis, Tautvilė Džiugytė, Edvinas Pliuščikas, Romas Viešchnickas)
Iki XX a. pradžios  miesto centrinėje dalyje (dabartinėje A. Baranausko
aikštėje) veikė miesto turgaus aikštė, šalia buvo susiformavęs nedidelis
prekybinis kvartalas. II pasaulinio karo metu kvartalas buvo
sugriautas, turgaus aikštė perkelta į kitą vietą.

Koncepcija – atkurti aiškiai suprantamą buvusią urbanistinę struktūrą,
neatstatant sugriautų pastatų. Dabartinė erdvė skeliama į dvi dalis –
buvusios turgaus aikštės vietoje suformuojama centrinė miesto AIKŠTĖ,
buvusio kvartalo vietoje formuojamas SKVERAS, kuriame skirtingų
grindinio dangų bei mažosios architektūros elementų pagalba išgaunamas
buvusio kvartalo užstatymo piešinys. Manoma, jog didžioji dalis pastatų
rūsių turėtų būti išlikę, tad atlikus archeologinius tyrimus, geriausiai
išlikusius ir vertingiausius objektus (pamatus, rūsius ir pan.) būtų
galima eksponuoti perdengiant stiklu.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Artimiausi renginiai

Šiuo metu nėra artimiausių renginiai.

Archyvai

Atgal