Lietuvos architektų sąjunga

Ieškome projekto asistento, komunikacijos vadovo ir finansininko

europiniam Europos ir Ukrainos architektų bendradarbiavimo projektui įgyvendinti

Lietuvos architektų sąjunga ieško darbuotojų kultūriniam-architektūriniam projektui “U-RE-HERIT / ARCHITECTS FOR HERITAGE IN UKRAINE: RECREATING MEMORY AND IDENTITY”, skirtam Ukrainos ir Europos architektų bendradarbiavimui kultūros paveldo išsaugojimo ir atkūrimo tema.

Projekto asistentas/asistentė

Užimtumas: dalinis etatas (5 val./sav.) pagal terminuotą projekto sutartį iki 2026 m. balandžio mėn. pabaigos.
Projekto asistento rolė – padėti koordinuoti projekto “U-REHERIT. Architects for heritage in Ukraine: recreating identity and memory” įgyvendinimą dirbant su projekto koordinatore ir komanda.
Visas aprašymas

Projekto finansininkas/finansininkė

Užimtumas: dalinis etatas (3 val./sav.) pagal terminuotą projekto sutartį iki 2026 m. balandžio mėn. pabaigos.
Projekto finansininko (-ės) rolė – koordintuoti projekto “U-REHERIT. Architects for heritage in Ukraine: recreating identity and memory” finansų srautus, vykdyti mokėjimus, rengti finansines ataskaitas.
Visas aprašymas

Projekto komunikacijos vadovas/vadovė

Užimtumas: dalinis etatas (2,5 val./sav.) pagal terminuotą projekto sutartį iki 2026 m. balandžio mėn. pabaigos.
Projekto komunikacijos vadovo rolė – kurti ir įgyvendinti projekto “U-REHERIT. Architects for heritage in Ukraine: recreating identity and memory” komunikacijos ir sklaidos strategiją, dirbant su projekto koordinatore ir komanda.
Visas aprašymas

Apie projektą “U-RE-HERIT / ARCHITECTS FOR HERITAGE IN UKRAINE: RECREATING MEMORY AND IDENTITY”

Projektas dalinai finansuojamas programos ”Kūrybiška Europa” ir Lietuvos kultūros tarybos

Iniciatorė ir koordinatorė: Rūta Leitanaitė

Projekto trukmė: iki 2026 m. gegužės mėn.

Trumpai: Projekte U-RE-HERIT architektai, kultūros paveldo specialistai iš Ukrainos ir Europos tyrimuose, diskusijose, kūrybinėse dirbtuvėse, kursuose nagrinės Ukrainos urbanistinio ir architektūrinio paveldo vertinimo, išsaugojimo ir atkūrimo karo metu ir po jo temas, suvokiant paveldą kaip tvaraus kultūrinio, socialinio, aplinkos ir ekonominio atsigavimo išteklių. Paveldo išsaugojimo ir įveiklinimo iššūkiai bus sprendžiami siekiant iš naujo apibrėžti ir išryškinti nacionalinį, vietinį kultūrinį tapatumą bei ieškant atminties įprasminimo atstatant šalį būdų.

Idėja: Projekto metu bus nagrinėjamos Ukrainos urbanistinio ir architektūrinio paveldo vertinimo, išsaugojimo ir atkūrimo karo metu ir po jo temos. Paveldas traktuojamas kaip tiaras kultūrinio, socialinio, aplinkos ir ekonominio atsigavimo išteklius. Projekte bus sprendžiami ir paveldo išsaugojimo iššūkiai, siekiama iš naujo apibrėžti ir išryškinti nacionalinį, vietinį kultūrinį tapatumą bei ieškoti atminties įprasminimo atstatant šalį būdus.

Tarpdisciplininės Ukrainos ir Europos paveldo specialistų, architektų, planuotojų, inžinierių, kitų profesionalų, vietos valdžios ir Ukrainos miestų bendruomenių atstovų komandos įvairiomis formomis – kūrybinėse dirbtuvėse, seminaruose, viešuose renginiuose, tyrimų metu ir kt. – dalinsis savo žiniomis, patirtimi ir eksperimentuos, siekdami pakelti Europos ir Ukrainos architektų kompetenciją paveldo apsaugos srityje, planuojant kultūriškai reikšmingus urbanistinius ir architektūrinius atkūrimo projektus, įgalinant vietos bendruomenes  ir suvokiant šias priemones kaip įrankius kurti naujai, demokratiškai ir tvariai Ukrainai su unikalia, tačiau europietiška kultūrine DNR.

Projekto tikslai – padėti atkurti architektūros sektorių kaip veiklos sritį, nauja architektūra ir urbanistiniu dizainu apjungiančią materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Ilgalaikiai projekto tikslai yra pakelti profesionalų, valdininkų ir bendruomenių kompetenciją, siekiant: 1) bendrų Ukrainos atstatymo pastangų kontekste atkurti ir karo suniokotą Ukrainos nekilnojamąjį paveldą; 2) pradedant nuo kultūros paveldo atkūrimo, rekonstruoti socialines ir identiteto struktūras; 3) suaktyvinti ir įtraukti vietos bendruomenes į visus šalies atkūrimo etapus; 4) sukurti ir aktyvuoti vietinius ekonominius tinklus ir procesus.

Projekto vertybiniai principai: Projektas prisideda prie architektūros sektoriaus atkūrimo, kviečiant Ukrainos architektus lygiaverčiai bendradarbiauti su Europos architektais: dalintis žiniomis ir patirtimi bei kartu ieškoti naujų, Ukrainai pritaikytos metodikos ir būdų, kaip tvariai ir įtraukiant bendruomenes išsaugoti ir atkurti Ukrainos urbanistinį ir architektūrinį paveldą. Projekto metu bus bendrai (dalyvaujant Europos ir Ukrainos specialistams) kuriami unikalūs, Ukrainai pritaikyti sprendimai. Projektas veiks kaip ilgalaikė EU bendradarbystės platforma ir demonstracinė versija, kaip gali bendradarbiauti Europos ir Ukrainos architektai, ir kaip gali būti gilinamos abiejų grupių profesinės žinios.

Projekto dalyviai: ES: Lietuvos architektų sąjunga (projekto koordinatorius), Švedijos architektų sąjunga, Austrijos architektų ir inžinierių rūmai, Karališkoji Danijos akademija, Rumunijos architektų rūmai, Nacionalinė Italijos architektų, planuotojų, kraštovaizdžio architektų ir konservatorių taryba, Vokietijos architektų rūmai, Estijos architektų sąjunga. Asocijuotas partneris: Europos architektų taryba. Ukraina: Ukrainos naiconalinė architektų sąjunga, NVO „ro3kvit“, Charkivo architektūros mokykla

Tikslinė auditorija: Ukrainos paveldo apsaugos specialistai-architektai; Ukrainos miestų adminisracijų atstovai; Ukrainos bendruomenės; Europos architektai.

Veiklos: tyrimai, kūrybinės dirbtuvės, bendruomenių diskusijos, viešos, visiems prieinamos konferencijos, metodologijų ir rekomendacijų rengimas, kvalifikacijos kėlimo kursų programos parengimas ir vykdymas, programos aukštajai architektūros mokyklai parengimas ir vykdymas.

Temos

  • urbanistinio, architektūrinio paveldo Ukrainoje vertės nustatymas;
  • karo padarytos žalos urbanistiniam, architektūriniam paveldui Ukrainoje įvertinimas, apsaugos metodai;
  • urbanistinio, architektūrinio paveldo Ukrainoje tvaraus, socialiai teisingo, ekonomiškai racionalaus ir kultūriškai prasmingo išsaugojimo, atkūrimo ir įveiklinimo rekomendacijos;
  • bendruomenės dalyvavimas, įgalinimas ir aktyvavimas kultūros paveldo apsaugos, atkūrimo ir įveiklinimo procesuose;
  • Holistinė modernizmo daugiabučių renovacija;
  • Architektūriniai konkursai, kaip būdas skaidriai ir kokybiškai atnaujinti ir įveiklinti kultūros paveldą
  • Technologijos ir paveldas: autentiško architektūrinio paveldo atnaujinimas; gamybos linijų, skirtų kultūros paveldo atnaujinimo elementams, Ukrainoje sukūrimo galimybės.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal