Lietuvos architektų sąjunga

Europos architektų tarybos Generalinės asamblėjos išvados

Lapkričio 20-21 dienomis Briuselyje vyko Europos Architektų Tarybos (EAT) Generalinė asamblėja (GA). Joje dalyvavo 2 LAS atstovai – K.Pempė ir N.Parulis. Pateikiame LAS delegacijos vadovo Kęstučio Pempės pranešimą apie Asamblėjoje svarstytus klausimus,  priimtus sprendimus.


Šių metų asamblėja neeilinė, vyko rinkimai.
Kaip žinia, EAT prezidentas renkamas dviems metams ir šį rudenį savo kadenciją baigė suomis Juhani Katainen, kuris EAT prezidentu buvo jau antrą kartą. Šią vasarą jis dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Architektūra: kultūros dalis?“
Į naujos kadencijos prezidento postą pretendavo Selma Harington, atstovaujanti Airijai (kilusi iš Bosnijos), bei Juhani Katainen. Stipria persvara rinkimus laimėjo Selma Harington, ją palaikė ne tik centrinės, bei rytinės Europos valstybės, bet ir didžiosios vakarų Europos šalys. Nugalėjo noras matyti tam tikras permainas organizacijoje, kitokį vadovavimo stilių. Audringais plojimais buvo padėkota iki ašarų susijaudinusiam Juhani už atliktą nemaža darbą, už sugebėjimą surasti kompromisus tarp skirtingų šalių pozicijų atskirais profesiniais klausimais.


EAT GA sukrėtė  generalinio sekretoriaus Alain Sagne požiūris į finansus. Atsakingas už EAT finansus Maltos atstovas Vincent Cassar, išsiaiškino, kad Alain Sagne paėmė iš EAT kasos savo būsimo atlyginimo dalį avansu. Be abejo, jis tuoj pat grąžino tą sumą, bet daugelio GA dalyvių reakcija buvo labai griežta. Buvo siūloma tuoj pat atleisti Alain Sagne iš darbo. Vėliau, diskutuojant su juristais ir tarpusavyje, buvo pasiektas kompromisas: įvardinti šį Alain Sagne poelgį kaip nepriimtiną, bei kenkiantį organizacijos prestižui; palikti jį dirbti keliems mėnesiams, kol išeis į pensiją; atlikti EAT buhalterijos nuodugnų auditą.


Vyko EAT valdybos rinkimai. EAT valdybą sudaro 11 atstovų. 6 iš jų yra skiriami valstybių rotacijos principu, 5 – renkami tiesiogiai dviems metams.


Į atsinaujinusią valdybą išrinkti: Lionel Dunet iš Prancūzijos, David Falia iš Jungtinės Karalystės, Wofgang Haack iš Vokietijos, Georg Pendl iš Austrijos, Vladimir Petrovic iš Kroatijos.


GA delegatai aktyviai svarstė EAT 2010 metų biudžetą. 2008 m. EAT metinis biudžetas buvo 811 809 Eur. Iš pradžių 2010 metų biudžetas buvo siūlomas 815 121 Eur., tačiau po audringų diskusijų apie krizių paveiktą ekonominę asociacijų būklę, buvo pateiktas kitas biudžetas – 670 207 Eur. Diskusijoje dalyvavome ir mes – LAS atstovai, pateikę EAT valdybai informaciją, apie LAS Tarybos sprendimus: jei neturėsime finansinių galimybių dalyvauti bent jau GA darbe, laikinai  keisime tikrojo nario statusą į nario – stebėtojo statusą šioje tarptautinėje organizacijoje.


Gali šių radikalių sprendimų ir neprireikti, nes EAT GA svarstydama ir priimdama 2010 metų biudžetą nusprendė, kad iki 20% biudžeto skirs specialiam fondui, kuris galės padėti sunkioje padėtyje dėl krizės atsdūrusioms šalių-narių organizacijoms. Kita vertus, dar nežinome, kiek  2010 metų Lietuvos biudžete bus skirta kultūros vystymui, įvairioms kultūrinėms programoms.


Taigi patvirtinus EAT sekančių metų biudžetą, LAS turėtų mokėti metinį nario mokestį – 2863,94 Eur. Tai nemaža suma LAS, bet normaliai veikiantiems Lietuvos Architektų Rūmams (analogas – Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir kt. valstybių rūmai) būtų nesunki našta. Juolab, kad EAT nagrinėjamas klausimų ratas savo specifika artimesnis LAR uždaviniams ir tikslams. Pagal  tarptautinių organizacijų veiklos specifiką su EAT labiau tiktų bendradarbiauti LA Rūmams, o su TAS (UIA) galėtų glaudžiau dirbti LAS.
Šioje EAT GA buvo išklausytos prezidento Juhani Katainen ir finansų komiteto pirmininko Vincent Cassar ataskaitos, pritarta EAT Architektūros politikos 2009 m. korektūrai, diskutuota apie EAT plėtros galimybes. Generalinis sekretorius pateikė informaciją apie specialiąją EAT veiklą, ryšius, kontaktus ir bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėms organizacijomis.


Pirmosios darbo grupės vadovas Jos Leyssens ( Belgija) pateikė ataskaitą apie architektų akreditaciją, pateikė diskusijai kūrybinių dirbtuvių su mokyklomis rezultatus.


Antrosios darbo grupės vadovas John Wright ( Jungtinė karalystė) pristatė ataskaitą apie Projektavimo kainų informacinę sistemą. Tai visų metų darbas. Ataskaitą, išverstą į lietuvių kalbą paskelbsime LAS internetiniame puslapyje artimiausioje ateityje. Joje yra pagrindiniai kainų nustatymo principai, būdai, aprašyti įvairūs kainos formavimo variantai, rekomendacijos ne tik architektams , bet ir vartotojams, užsakovams. Svarbu, kad ši ataskaita skirta ir Europos šalių institucijoms, kurios vienaip ar kitaip kontroliuoja mūsų profesinę veiklą.    


Antrosios darbo grupės parengtos medžiagos pagrindu vyko diskusija apie architektūros kokybės reguliavimą, apie profesijos kvalifikacijos direktyvą, tęstinius postudijinius mokymus (CPD). Lietuvoje reikėtų platesnės diskusijos apie postudijinius mokymus, nes šia tema yra patvirtinta ES direktyva, o Lietuva jos nevykdo. Žinoma, šis klausimas labiausiai rūpėti turėtų  LAR, nes būtent LAR atsakingi už architektų atestaciją, jų kvalifikaciją, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą.


EAT GA informaciniame bloke buvo informacija apie parengtas EAT rekomendacijas dėl tvarios (Sustainable) architektūros. Diskutuota apie architektų draudimą, pateikta informacija apie koreguotą Etikos kodą, viešo-privataus bendradarbiavimo aspektus, Europos architektūros mokyklų vadovų organizaciją ( ENSHA).


GA priėmė Kroatijos Architektų Rūmus į EAT specialiuoju nariu.


Visus besidominčius EAT veikla, kviečiame dažniau aplankyti EAT internetinę svetainę www.ace-cae.eu; joje yra daugiau informacijos apie EAT GA, darbo grupių veiklą, organizacijos struktūrą, įvairialypę veiklą.


Kęstutis Pempė
LAS atstovas EAT (delegacijos vadovas)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal