Lietuvos architektų sąjunga

Etikos komisijos išvados dėl Pašilaičių bažnyčios projektavimo eigos

Jungtinė etikos komisija, sudaryta iš Lietuvos architektų sąjungos etikos komisijos ir Lietuvos architektų rūmų profesinės etikos tarybos išnagrinėjo LAS narių D. Trainausko ir D. Baliukevičiaus prašymą LAS etikos komisijai, kuriame buvo klausiama, ar architektas K. Pempė nepažeidė profesinės etikos pasirašydamas sutartį ir pateikdamas projektinius pasiūlymus VšĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybai, prieš tai neinformavęs Pašilaičių parapinės bažnyčios Vilniuje architektūrinių pasiūlymų konkursą laimėjusios autorių grupės, taip pat LAS ir LAR nario Kęstučio Pempės prašymą LAR profesinės etikos tarybai, kuriame buvo prašoma paaiškinti, ar jo paties elgesys minėtoje situacijoje galėjo prieštarauti profesinės etikos nuostatoms.

Prašymus svarsčiusią Jungtinę etikos komisiją sudarė LAS etikos komisijos nariai L. Vaitys, A. Mačiulis, K. Česnauskas, LAS etikos komisijos ir LAR profesinės etikos tarybos narys S. Juškys, LAR profesinės etikos tarybos nariai L. Tuleikis, T. Paulauskas, T. Mazūras, D. Bakšienė, L. Janušaitienė, G. Pamerneckis. LAS etikos tarybos narys K. Kisielius dėl darbo santykių su K. Pempe nuo svarstymo nusišalino. LAR profesinės etikos tarybos narė D. Bakšienė svarstyme dalyvavo, tačiau dėl darbo ir asmeninių santykių su abiem prašymus pateikusiomis pusėmis nuo sprendimo priėmimo (balsavimo) nusišalino.

Komisija pažymėjo, kad nei LAS etikos komisija, nei LAR profesinės etikos taryba nėra įpareigotos svarstyti architekto, kaip žmogaus, vidinės etikos ir moralės, kurios lygmenys pas kiekvieną yra skirtingi ir kiekvienas sprendžia, koks asmeninės etikos ir moralės lygmuo yra jam priimtinas (kol tai nepažeidžia kito žmogaus teisių). Architekto profesinės etikos lygmenį nustato architektų tarpusavio sutarimu patvirtinti profesinės etikos kodeksai, įtvirtinantys vienodą profesinio elgesio standartą, kurio visi architektūrine veikla užsiimantys asmenys, įgydami architekto kvalifikaciją ar įstodami į tam tikrą architektų asociaciją įsipareigoja laikytis. Visi Lietuvoje atestuoti architektai yra įsipareigoję laikytis Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso, LAR nariai – Architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso (atitinkančio minėtą Europos kodeksą), o LAS nariai – papildomai ir Architekto profesijos etinių principų. Architekto veiklos ir elgesio atitikimą nurodytų dokumentų nuostatoms ir nagrinėja LAS etikos komisija bei LAS profesinės etikos taryba.

Jungtinė etikos komisija, išnagrinėjusi svarstymui pateiktus dokumentus, išklausiusi architektų K. Pempės ir D. Baliukevičiaus paaiškinimus (VšĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos atstovas į posėdį neatvyko) ir remdamasi išnagrinėtomis aplinkybėmis bei minėtų profesinę etiką apibrėžiančių dokumentų nuostatomis, pripažino, kad įgyvendinęs šiuose dokumentuose įtvirtintą informavimo pareigą, architektas Kęstutis Pempė turėjo teisę rengti ir teikti Užsakovui bažnyčios Pašilaičiuose architektūrinius pasiūlymus.

Tačiau atsižvelgdama į tai, kad K. Pempė, žinodamas apie įvykusį Konkursą ir jo laimėtojus, taip pat žinodamas, kad su laimėtojais gali būti vykdomos derybos, bet neturėdamas duomenų, kad laimėtojai yra informuoti apie derybų atsisakymą, prieš pradėdamas pasiūlymų rengimą nesusisiekė su Konkursą laimėjusia ir su Užsakovu ryšius tebepalaikančia autorių grupe ir neinformavo jos apie ketinimą teikti architektūrinius pasiūlymus tam pačiam užsakovui dėl tos pačios paskirties ir apimties objekto toje pačioje vietoje, todėl Jungtinė etikos komisija balsų dauguma nusprendė, kad architektas Kęstutis Pempė pažeidė profesinės etikos nuostatas, įtvirtintas Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 4.11 punkte Ir LAS patvirtintų Architekto profesijos etinių principų 6.1 punkte.

Reaguodama į architektų bei visos Lietuvos visuomenėje kilusių diskusijų ir nepasitenkinimų mastą bei įvertinusi susiklosčiusios situacijos įtaką architektų bendruomenės vieningumui, orumui bei visuomenės pagarbai architekto profesijai, Jungtinė etikos komisija savo sprendime taip pat pateikė rekomendacijas dėl tinkamo profesinę etiką nustatančių dokumentų aiškinimo ir taikymo.

Pilną komisijos sprendimo tekstą galite rasti čia.

Susiję straipsniai

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Artimiausi renginiai

Šiuo metu nėra artimiausių renginiai.

Archyvai

Atgal