Lietuvos architektų sąjunga

Architektūros taryba – bus!

Nuotr. Norbert Tukaj

Vakar, birželio 28 d.  Kultūros ministerijoje įvyko pasitarimas dėl Architektūros tarybos prie Kultūros ministerijos steigimo. Susitikime dalyvavo Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, kiti Kultūros ministerijos atstovai, Aplinkos ministerijos, Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos architektų rūmų delegacijos.

Kaip buvo minėta dar kovo mėn. įvykusiame Kultūros ministerijos ir Lietuvos architektų sąjungos atstovų susitikime, Kultūros ministerija ketina inicijuoti Architektūros tarybos, kuri veiktų kaip patariamasis organas Kultūros ministrui, steigimą. Šią Tarybą Kultūros ministerijos atstovai preliminariai siūlo kurti Dizaino tarybos principu.

Diskusijoje preliminariai aptarta Architektūros tarybos misija, veiklos sritys, sudėtis. Taryba teiktų rekomendacijas dėl architektūros politikos formavimo ir įgyvendinimo, srities strateginio planavimo; srities plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, architektūros srities valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių; architektūros paveldo išsaugojimo; Lietuvos architektūros ir architektų tarptautinio konkurencingumo stiprinimo; architektūros sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo ir kt. Tarybos veikla prisidėtų prie to, kad Kultūros ministerija aktyviau valstybiniu mastu rūpintųsi architektūros kaip profesionaliojo meno kūrybiniu aspektu.

Numatoma, kad konkrečių architektūros projektų svarstymas, taip pat sritį reglamentuojančių teisės aktų inicijavimas ir rengimas nebūtų šios Architektūros tarybos veiklos sritis. Taip pat, pasak viceministrės G. Žemaitytės, nebūtų dubliuojami klausimai, kuriais rūpinasi Aplinkos ministerija. 

Pirmojoje diskusijoje dalyvavo šiandien architektūros sričiai artimiausios Kultūros ir Aplinkos ministerijos, tačiau, Lietuvos architektų sąjungos siūlymu, į Tarybos veiklą būtų tikslinga įtraukti ir kitų ministerijų, susijusių su sektoriumi (Švietimo, mokslo ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų, Ūkio), atstovų. Taip pat svarbus adekvatus profesionalų-ekspertų dalyvavimas ir atstovavimas Taryboje. Konkretesnė Tarybos sudėtis bus nustatyta vėliau, po kitų pasitarimų su LAS, LAR, Aplinkos ir kt. ministerijomis.

Susitikimo metu susitarta, jog Kultūros ministerija, iki vasaros pabaigos parengusi Architektūros tarybos nuostatų pirminę versiją, ją teiks susitikime dalyvavusioms organizacijoms pareikšti nuomonę, teikti pasiūlymus.

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal