Lietuvos architektų sąjunga

2008-03-18 KAUET posėdis

2009-03-18 KAUET svarstė 2 urbanistinius projektus apie Kauno Naujamiestį.


1.Kauno Naujamiesčio paveldosaugos reglamento koncepcijos pristatymas ( Aleksandas Vaškelis ir Nijolė Steponaitytė).


Ekspertai pateikė rekomendacijas:
1.1- Rekomenduojame ruošti reglamentą ne vieno (carinio) laikotarpio pjūvyje, o trijų laikotarpių – carinio, tarpukario ir sovietinio- pjūviuose.
1.2- Naujamiesčio spec. planui ruošti siūlome organizuoti KVAD ir Kauno savivaldybės susitikimą apspręsti bendriems veiksmams. Atsakingi asmenys: Gražina Bernotienė ir Nerijus Valatkevičius.
1.3- Tikslinga paprašyti autorių ir darbo organizatorių (KVAD) vieno darbo egzemplioriaus KAUET darbui.
1.4- Siūlome kreiptis raštu į Vilniaus KVAD vertinimo tarybą ir prašyti pristatyti KAUETe Vilniuje ruošiamą Kauno Naujamiesčio ribų planą.
1.5- Nesuformuluotos  bendros išvados dėl turimos paveldo visumos galimo įjungimo į ateities vizijas.
1.6- Siūlome tikslinti teritorijų ribas, rengti bendrą istorinio Kauno ( su Būgos, Perkūno gatvėmis, Žaliakalnio teritorijomis) reglamentą, kuriame, dirbant kartu, būtų suderinti visi aktualūs aspektai (paveldo, želdynų, upių krantų, šlaitų, architektūros, viešųjų erdvių, panoramų-silueto).
1.7- Neaišku, kas saugoma be atskirų pastatų, pasigendama nuostatų ir siūlymų, formuojant erdves. Darbas turi būti tęsiamas, detalizuojant Naujamiesčio erdvinį formavimą.
1.8- Reikėtų įvardinti semantines vertybes, parodyti siekiamybes.


 


2. Algimanto Miškinio vasario 18d. KAUET pristatyto darbo „Kauno Naujamiesčio urbanistinio modelio paieškos” aptarimas.


Ekspertai rekomendavo:
2.1- Kauno centras- Laisvės alėja- turi išlikti. Turėtų didėti gyvenimo ir funkcijos intensyvumas. Funkcijos intensyvumas daug svarbiau miesto centrinei daliai, nei pastatų aukštingumas. Mūsų tikslas- Laisvės alėjos centro centre vystymas, intensyvinimas.
2.2- Centras prie Nemuno pozityvu dėl erdvės, būsimos Arenos ir Hanzos miesto įvaizdžio, bet būtina spręsti komplekse su sala, Žemąją Freda ir Laisvės alėja.
2.3- Nepritariame kvartalo vidaus užstatymo formavimo principui, kai tūris viduje aukštesnis už tūrius palei gatvę.
2.4- Abejotina aukštesnių pastatų statyba kvartalų viduje. Būtina nagrinėti kiekvieną atvejį, kiekvienam kvartalui- individualus sprendimas, nes pats kvartalas individualus.
2.5- Manome, pirmiausia turėtų būti tvarkomi centrinės miesto dalies gatvių perimetrų fasadai, nebijant naujų statinių, taip pat ir vietoj esamų. Laisvės alėja turėtų keistis ir aukštėti.
2.6- I š dalies pritariame esamų aukštesnių pastatų negriovimui, bet kūrimui jiems gretimybių.
2.7- Būtina formuoti Laisvės alėjos ryšius su Nemuno pakrante, su lokaliu centru Nemuno salos rajone (pasažų, pėsčiųjų zonų sistemos).


Pilnas protokolas

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal