Lietuvos architektų sąjunga

Kolegos ir gyrė, ir peikė

Svečių namų Nemenčinės pl. 13A projektinis pasiūlymas

Rugsėjo 20 d. Vilniaus architektūros ir urbanistikos ekspertų taryboje svarstyti trys klausimai:

  • mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje , statybos projektiniai pasiūlymai;
  • Pavilnių ir Verkių regioninių parkų individualūs apsaugos reglamentai;
  • svečių namų Nemenčinės pl. 13A, Vilniuje , statybos projektiniai pasiūlymai.

Mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos projektinius pasiūlymus pristatė projekto autorė Indrė Šileikaitė, recenzavo Sigitas Kuncevičius.

Recenzentas ir dauguma ekspertų pastebėjo nemažai projekto trūkumų. Juos sąlygoja jau pačioje projektavimo programoje nepakankamai apibrėžta mokyklos koncepcija, taip pat statybai skirto sklypo dydis. Architektūros kokybei, atitinkančiai šiuolaikinius Architektūros įstatymo keliamus reikalavimus, pasiekti nepakanka viešųjų pirkimų mažiausios kainos kriterijų. Gimnazijos, visuomenei svarbaus objekto, architektūros idėjai sukurti būtini architektūriniai konkursai. Pristatytiems gimnazijos projektiniams pasiūlymams ekspertų pasisakymuose buvo išreikštos šios pastabos ir pasiūlymai:
– Urbanistiniame sprendime nėra aiškaus erdvinio zonavimo, būdingo mokyklos bendruomenei, trūksta erdvės – aikštės ar kiemo. Nepagrįsta motyvacija išsaugoti šalia projektuojamos gimnazijos esamus statinius iššaukia atsitiktinį ir neracionalų pastato įkomponavimą į numatytą Pilaitės rajono visuomeninę teritoriją. Teritorijos dydis planuojamai gimnazijai su ateityje galimai didėsiančiu mokinių skaičiumi yra per mažas.
– Pastato struktūra formali, stokoja racionalumo. Vidinės erdvės turėtų būti naudojamos labiau multifunkciškai, kas leistų mažinti pastato tūrį. Racionalesnė pastato struktūra įgalintų atlaisvinti sklypo erdvę. Siūlomų sprendinių didelis išorinių sienų perimetras gali įtakoti statybos kaštų augimą, siekiant reikiamo energinio efektyvumo. Planinę struktūrą siūloma peržiūrėti iš naujo.
Ekspertų dauguma svarstyto projekto versijai nepritarė.

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų individualių apsaugos reglamentų sprendinius pristatė projekto vadovė, autorė Audronė Alūzienė, recenzavo Mindaugas Grabauskas.

Recenzijoje ir ekspertų pasisakymuose pastebėta, kad rengiamas dokumentas yra labai reikalingas ir aktualus. Tipiniai saugomų teritorijų nuostatai neatitinka konkrečios nagrinėjamų parkų , esančių Vilniaus mieste, situacijos. Aktualu yra tai, kad bendrieji reikalavimai būtų pritaikyti vietinėms sąlygoms, taip išryškinant jų identitetą, dėl ko jos ir yra saugomos. Siektina, kad rengiamų reglamentų nuostatos būtų suderintos su naujuoju bendruoju miesto planu.
Pristatytai reglamentų medžiagai pritarta vienbalsiai.
Toliau rengiant reglamentus tvirtinimui, siūloma:
– Pritarti nuostatai, kad reglamentai būtų susieti su sklypų dydžiais, nes tai lemia užstatymo mastelį ir charakterį.
– Remiantis atlikta analize ir vietinėmis sąlygomis šiems regioniniams parkams turi būti taikomi kiti, negu numato bendrieji, reikalavimai statybai šlaitų atžvilgiu
– Vengti perteklinio šlaitinių stogų, spalvų, tvorų reglamentavimo, kuriant naujus projektus. Nauji statiniai neturi formaliai imituoti istorinių stilių. Svarbu reglamentuoti sklypų parametrus, pastatų tūrių mastelį, kontekstualias apdailos medžiagas.
– Atsižvelgiant į situacijos nevienareikšmiškumą, vertinant projektus šiose teritorijose svarbi ne vien žinybinė, bet ir ekspertų nuomonė.

Svečių namų Nemenčinės pl. 13A, Vilniuje statybos projektinius pasiūlymus pristatė autorius Andrius Keizikas, recenzavo Gintaras Klimavičius.
Svarstant projektinius pasiūlymus, pateiktos pastabos, pastebėtas formalus, neatitinkantis esmės sprendinių pagrindimas:
– Bendrojo plano sprendinių reglamento viršijimas nemotyvuotas, nes ypatingos urbanistinės situacijos, kuri leistų tai daryti, nėra, ji nepagrįsta. Projektuojamų statinių parametrai turi būti mažinami.
– Formaliai traktuojama projektuojamo pastato paskirtis – svečių namai. Jie priskiriami ne gyvenamųjų namų, bet viešbučių paskirčiai. Jei, kaip teigia autoriai, juose gyvens studentai ir dėstytojai, tai tikroji projektuojamojo statinio paskirtis – bendrabučiai, jų paskirtis – gyvenamoji. Jiems galioja kiti reikalavimai ir normavimas.
– Netinkama esamo aukštuminių studentų bendrabučių komplekso kompozicijos tąsa, papildant kito mastelio sprendiniais.
Ekspertų dauguma svarstytai sklypo užstatymo versijai nepritarė.

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

 

VAUET posėdžių medžiaga iki 2017 m.

Įrašus apie ankstesnius (iki 2017 m.) Vilniaus Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos (VAUET) posėdžius rasite adresu: http://old.architektusajunga.lt/architekturos-ekspertu-tarybos-posedziai

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal