Lietuvos architektų sąjunga

Svarstytas rengiamas Vilniaus bendrasis planas

Birželio 21 d. Vilniaus architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai pristatyti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.

PoVilniaus miesto vyriausiojo architekto Mindaugo Pakalnio įžangos sprendinius pristatė Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, sprendinių paminklotvarkinę dalį – Irena Kliobavičiūtė. Urbanistinę dalį recenzavo Linas Naujokaitis, paminklotvarkinę – Marija Nemunienė.

Ekspertai pažymėjo, kad atliktas didelis darbas ir iš esmės pritarė bendrojo plano sprendiniams. Pažymėta, kad turi būti siekiama kuo didesnio dokumento aiškumo, išvengta dviprasmybių. Akcentuota, kad parengtas bendrasis planas turi būti veiksnus, jo kokybė iš esmės lemia realizavimo sėkmę.

Recenzijose ir pasisakymuose buvo išreikštos tokios pastabos ir pasiūlymai:

  • Dėl didelio detalumo ir reglamentavimo. Siūloma vengti labai išplėsto reglamentų skaičiaus, atsisakant perteklinių. Pažymėta, kad rengiant tokio detalumo planą, koks pristatomas, turi būti dar geriau išnagrinėti ir motyvuoti sprendiniai, kas reikalauja didesnių laiko sąnaudų ir dar gilesnių studijų. Bendrasis planas turėtų palikti galimybę nagrinėti detalizaciją kvartalų planavimo apimtyje.
  • Dėl aukštybinių pastatų išdėstymo ir teritorijų. Siūlyta atsisakyti jų skaičiaus didinimo, ypač arti Senamiesčio. Aukštybinių pastatų išdėstymo vietos ir teritorijos turi atitikti ir neprieštarauti bendrojo plano paminklotvarkinei daliai ir senamiesčio apsaugos zonai. Jų sprendiniai turi būti vertinami trijų dimensijų modelyje, įvertinant ir vidinių erdvių, ne tik reglamentuojamus apžvalgos taškus.
  • Buvusių sodų bendrijų integravimas. Būtina užtikrinti, kad šių teritorijų, kurios tampa gyvenamomis, sprendiniai atitiktų gyvenamųjų teritorijų reikalavimus.
  • Sovietmečiu statytų gyvenamų rajonų konkurencingumas. Siekiant kokybiškos ne tik statinių, tačiau ir aplinkos renovacijos, jų reglamentai gali turėti išskirtinių, specifinių bruožų, kurie leistų šiuos rajonus vystyti konkurencingai.
  • Siūloma bendrojo plano nuostatose apibrėžti architektūrinių konkursų organizavimo ir ekspertinio vertinimo būtinybę – kuriose teritorijose atsirandantys architektūros ar planavimo sprendiniai turi būti vertinami LAS Vilniaus skyriaus AUET, veikiančioje sutarties su Vilniaus m. savivaldybe pagrindu.
  • Svarstant paminklotvarkinę bendrojo plano dalį, ekspertai pasisakė už tai, kad bendrojo plano sprendiniuose vienareikšmiškai būtų numatyta atkurti karo ir pokario metais deformuotą urbanistinę miesto struktūrą, prioritetą teikiant posesijiniam perimetriniam užstatymui. Taip pat būtina taisyti klaidas ir prieštaravimus išeities dokumentuose – tikslinti Senamiesčio vertinimo aktą, kad jis atitiktų dabartinę situaciją, atsisakant beprasmių vėlyvų „urbanistinių struktūrų“ saugojimo ir sudarytų sąlygas kokybiškiems bendrojo plano sprendiniams. Siūloma peržiūrėti reglamentuojamus Senamiesčio apžvalgos taškus: atsisakyti neaktualių (Šeškinės kalvos), papildyti susiformavusiais – Jonų bažnyčios varpinės apžvalgos tašku. Taip pat papildyti būdingus užstatymo morfotipus. Patikslinti archeologinio paveldo saugojimo reglamentavimą.

Taryba nurodė tolimesnėje projektavimo eigoje bendrojo plano sprendiniuose įvertinti pasisakymuose pareikštas pastabas ir pasiūlymus.

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

 

VAUET posėdžių medžiaga iki 2017 m.

Įrašus apie ankstesnius (iki 2017 m.) Vilniaus Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos (VAUET) posėdžius rasite adresu: http://old.architektusajunga.lt/architekturos-ekspertu-tarybos-posedziai

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Artimiausi renginiai

Šiuo metu nėra artimiausių renginiai.

Archyvai

Atgal