Lietuvos architektų sąjunga

Ekspertai svarstė detaliuosius planus

Teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių, sklype Aukštaičių g. 31, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių korektūra. Autoriai - Asta Kariniauskienė, Vykintas Šeškus.

Vasario 7 d. Vilniaus Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryboje svarstytas teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalusis planas ir teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas.

Teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių, sklype Aukštaičių g. 31, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių korektūrą ir urbanistinę analizę pristatė UAB „Miesto mozaika“ projekto vadovas Vykintas Šeškus. Recenzavo Irena Kliobavičiūtė. Objekto autoriai – Asta Kariniauskienė ir Vykintas Šeškus.

Dauguma posėdyje dalyvavusių ekspertų vertindami pristatytą darbą pažymėjo, kad teritorijos morfotipui nustatyti ir naudojimo reglamentams pagristi būtina atlikti išsamesnę urbanistinę analizę, jautriau reaguojant į esamo užstatymo kontekstą ir Vilnelės slėnio erdvinę sandarą. Suabejota dėl detaliojo plano teisinės bazės.  

Rekomenduota sklype nenaudoti maksimalių užstatymo reglamentų, mažinti užstatymo aukščio santykį tarp užstatymo zonų bei perimetrinio užstatymo pastato aukštį; apsispręsti dėl pastatų morfologinio tipo, pabandyti skaidyti perimetrinį užstatymą; pagalvoti apie kitos paskirties pastato projektavimą prie intensyvaus judėjimo Drujos gatvės. Įvertinus pastabas – pateikti minėto detaliojo plano sprendinius ekspertams vertinti papildomai.

Teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detaliojo plano koncepciją pristatė SĮ „Vilniaus planas“ projekto vadovas Nerijus Siciūnas. Kalbėjo užsakovo atstovė Julija Abromavičienė ir miesto vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis. Projektą recenzavo Linas Naujokaitis, paveldosauginę dalį – Marija Nemunienė. Projekto autoriai: Paulius Jonys, Nerijus Siciūnas, Vidualdas Valeika.

Posėdyje dalyvavę ekspertai pažymėjo, kad atliktas didelis ir ambicingas darbas planuojant miestui ypač svarbią teritoriją, tačiau pateiktuose pasiūlymuose trūksta konceptualaus požiūrio, funkcionalumo, užmirštas žmogiškasis faktorius. Pasiūlyta transportinėje dalyje akcentuoti stipresnius ryšius su miestu, atlikti keleivių srautų apimties analizę, surasti sąlytį su senamiesčiu; pagristi aukštuminių dominančių būtinybę ir jų dislokaciją; iš esmės peržiūrėti trikampės formos aikštės priešais esamą geležinkelio stotį funkcinio panaudojimo prioritetus. Detalaus plano koncepcija ir funkciniai – erdviniai sprendiniai baigiamoje planavimo stadijoje turėtų būti pagrįsti konkursinio projektavimo ar kūrybinių dirbtuvių rezultatais.

Įvertinus tai, kad Naujamiesčio užstatymas reglamentuotas vertinimo tarybos aktu, ekspertų taryba rekomendavo rengėjams nustatyta tvarka kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl minėto reglamento pakeitimo.

 

VAUET posėdžių medžiaga iki 2017 m.

Įrašus apie ankstesnius (iki 2017 m.) Vilniaus Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos (VAUET) posėdžius rasite adresu: http://old.architektusajunga.lt/architekturos-ekspertu-tarybos-posedziai

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal