Lietuvos architektų sąjunga

Ekspertai įvertino du projektus

Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba rugsėjo 19 d. posėdžiui pirmininkavo Mindaugas Grabauskas, posėdžio sekretorius – Julijonas Bučelis.

Dalyvavo Tarybos nariai: Tadas Balčiūnas, Gintautas Blažiūnas, Gintaras Čaikauskas, Vytautas Dičius, Giedrė Filipavičienė, Mindaugas Grabauskas, Tumas Mazūras, Gierė Miknevičienė, Saulius Misevičius, Saulius Pamerneckis, Gediminas Paslaitis, Lukas Rekevičius. Posėdžio svečiai – E. Klimas, L. Balčiūnė, G. Žiogas, R. Paulauskaitė, V. Almašova, R. Razulevičienė.

Svarstyti du projektai – sklypo  Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas ir  gydymo paskirties pastato Pylimo g. 3 rekonstravimas.

Projektų medžiaga

Sklypo  Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype A. Tumėno g. 6, Vilniuje, kuriuos parengė UAB „Unitectus“ (projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė), pristatė projekto autorius Tumas Mazūras,  recenzavo  Saulius Pamerneckis; objekto autoriai architektai Tumas Mazūras ir Tauras Paulauskas.

Sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimui sklype A. Tumėno g. 6, Vilniuje, nustatant šiam sklypui maksimalų pastatų aukštį iki 61 metro (II variantas – iki 72 m), užstatymo tankumą iki 80 procentų ir intensyvumą iki 5,0, visi posėdyje dalyvavę ekspertai nepritarė. Pažymėta, kad naujai parengtuose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, kurie šiuo metu jau suderinti su institucijomis, šioje teritorijoje atsisakyta aukštybinių pastatų (didesnių kaip 35 m), atsižvelgiant į LAS Vilniaus skyriaus architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos 2018-06-21 pateiktas išvadas ir rekomendacijas (protokolas Nr. 18-03-I).

Rekomenduota, išnagrinėjus Naujamiesčio Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą dėl vietovės vertingųjų savybių, inicijuoti ne tik minėto sklypo, bet ir visos gretimos teritorijos konkursą užstatymo koncepcijai ir architektūrinei idėjai nustatyti ir tik po to koreguoti detalųjį planą. Numatant pastatų aukštį, neviršyti 35 metrų ribos.

Gydymo paskirties pastato Pylimo g. 3 rekonstravimo projektinius pasiūlymus, kuriuos parengė UAB „Projektai ir Co“ (projekto vadovė Raimonda Razulevičienė), pristatė projekto autorė Rasa Paulauskaitė, recenzavo Tadas Balčiūnas. 

Visi posėdyje dalyvavę ekspertai, vertindami pateiktus gydymo paskirties pastato Pylimo g. 3, Vilniuje, rekonstravimo projektinius pasiūlymus, konstatavo, kad neišspręstas sklypo užstatymas gatvių ir sankryžos atžvilgiu, abejotinas mastelis konteksto atžvilgiu ir neįprasmintas užstatymo tipas, todėl tolimesnėje projektavimo eigoje rekomenduojama:

  1. Išsiaiškinti saugomas sklypo vertingąsias savybes pagal Naujamiesčio Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą ir jas įgyvendinti projekto sprendiniuose;
  2. Sklypo užstatymui taikyti perimetrinį užstatymo tipą būdingą Naujamiesčiui, architektūrinėje išraiškoje siekti kontekstualesnių sprendinių aplinkiniam užstatymui (mastelis, stiklo ir aklinų plokštumų santykis), ypatingą dėmesį skirti Pylimo ir K. Kalinausko gatvių išklotinėms bei užstatymui prie K.Kalinausko -Pylimo gatvių sankryžos;
  3. Pastato rekonstravimo sprendiniuose paieškoti vieningo užstatymo sprendimo apjungiant naujai projektuojamą ir esamus pastatus bei išnaudojant vidines erdves. Numatyti statybų etapiškumą.

Atkreipti dėmesį, kad su projektuojamu užstatymu nutraukiama galimybė suformuoti pėsčiųjų traktą (lygiagretų Pylimo gatvei) tarp P. Cvirkos ir Reformatų skverų – tikslinga išsaugoti pėsčiųjų ryšius. 

Visi posėdyje dalyvavę ekspertai, vertindami pateiktus gydymo paskirties pastato Pylimo g. 3, Vilniuje, rekonstravimo projektinius pasiūlymus, konstatavo, kad neišspręstas sklypo užstatymas gatvių ir sankryžos atžvilgiu, abejotinas mastelis konteksto atžvilgiu ir neįprasmintas užstatymo tipas, todėl tolimesnėje projektavimo eigoje rekomenduojama:

  • išsiaiškinti saugomas sklypo vertingąsias savybes pagal Naujamiesčio Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą ir jas įgyvendinti projekto sprendiniuose;
  • sklypo užstatymui taikyti perimetrinį užstatymo tipą, būdingą Naujamiesčiui, architektūrinėje išraiškoje siekti kontekstualesnių sprendinių aplinkiniam užstatymui (mastelis, stiklo ir aklinų plokštumų santykis), ypatingą dėmesį skirti Pylimo ir K. Kalinausko gatvių išklotinėms bei užstatymui prie K.Kalinausko -Pylimo gatvių sankryžos;
  • pastato rekonstravimo sprendiniuose paieškoti vieningo užstatymo sprendimo, apjungiant naujai projektuojamą ir esamus pastatus bei išnaudojant vidines erdves; numatyti statybų etapiškumą.

Atkreipti dėmesį, kad su projektuojamu užstatymu nutraukiama galimybė suformuoti pėsčiųjų traktą (lygiagretų Pylimo gatvei) tarp P. Cvirkos ir Reformatų skverų – tikslinga išsaugoti pėsčiųjų ryšius.  

VAUET posėdžių medžiaga iki 2017 m.

Įrašus apie ankstesnius (iki 2017 m.) Vilniaus Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos (VAUET) posėdžius rasite adresu: http://old.architektusajunga.lt/architekturos-ekspertu-tarybos-posedziai

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau…

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal